WILLIBRORD ACTUEEL 03-03-2019

Jaargang 12, nr. 26

03-03-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 2 maart Geen viering

Aswoensdag 6 maart 18.00 uur Woord en Communieviering J. v.d. Zande
H. Lucaskerk: Zondag 3 maart 9.30 uur Eucharistieviering. Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel
Deurcollecte pater Alejandro Solinda Guerra

Wereldwinkel
Aswoensdag 6 maart Gezamenlijke viering Pax Christikerk

Lucaskerk gesloten

Pax Christikerk Zondag 3 maart 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Koor: Liriko met deurcollecte La Granja
Extra deurcollecte:
Pater Alejandro Solinda Guerra

Aswoensdag 6 maart 19.30 uur C. Koeleman

Samenzang en muzikale begeleiding

Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Inzameling voor Voedselbank
Onder het motto: “Waar wij vasten, worden andere gevoed” kunt u gedurende de 40-dagentijd elke
zondag in de Lucas- en de Pax Christikerk in de daarvoor bestemde mand/doos houdbare etenswaar
voor de voedselbank deponeren. Deze artikelen worden elke week toegevoegd aan de uit te delen
voedselpakketten. Op woensdag 17 april. bgv de chrisma-mis in de kathedraal, dragen
vertegenwoordigers van alle aan de actie deelnemende parochies bij de offerande een symbolisch
voedselpakket naar het altaar.

PAROCHIEBREED NIEUWS
CANTATE BWV 97 BETHELKERK VLAARDINGEN
Op zondag 3 maart om 17.00 uur wordt in de Bethelkerk de cantate ‘In allen meinen Taten’ (BWV 97)
van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Een van de hoogtepunten is een bijzondere mooie vioolsolo.
Het is een cantate die in Nederland zelden wordt uitgevoerd. Dus maak gebruik van deze unieke
gelegenheid. Uitvoerenden: VEBS, Collegium Delft, Arjen Leistra en solisten onder leiding van Bas van
Houte.

HONGERDOEKENTENTOONSTELLING
Volgende week donderdag, 7 maart, vindt de officiële opening plaats van de Hongerdoeken
tentoonstelling in de Domkerk te Utrecht.(Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht).
Bereikbaarheid Domkerk
De Domkerk ligt in het centrum van Utrecht en is goed bereikbaar via de hoofdingang aan het Domplein:
lopend vanaf Utrecht CS ca. 10 minuten; met de stadsbus 2/22 GVU, halte Domplein;
met de auto, parkeren: garages Springweg, Kruisstraat (bij de Stadsschouwburg) of Hoog Catharijne.
Tijd: 16.00 uur tot 17.00 uur. Van 17.15 uur tot 18.00 uur een samenzijn en een hapje en een drankje.
Inloop: vanaf 15.30 uur. Tevens gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken.

UITREIKING GEUZENPENNING 2019
Op woensdag 13 maart om14.30 uur wordt de Geuzenpenning uitgereikt aan padre Alejandro Solinda
Guerra (73). Hij richtte in 2007 het opvanghuis Hermanos en el Camino op (Broeders Onderweg). De
Mexicaanse priester biedt hiermee een ​​veilige plek aan migranten. Daar kunnen ze even op adem komen
en voedsel en onderdak krijgen, evenals medische en psychologische hulp en juridische begeleiding.
Vrijdag 15 maart is Padre Alejandro Solinde onze gast. Overdag bezoekt de pater enkele instanties
zoals vluchtelingenwerk en ’s avonds om acht uur is een ontmoetingsavond in de Lucaskerk met zoveel
mogelijk parochianen en vele andere Vlaardingers.  WELKOM!!,
3 Maart is er een extra deurcollecte voor pater Alejandro Solinda Querra.

Ook kunt u vóór 10 maart een bedrag overmaken op rekening  van de parochie ovv Geuzenpenning.
NL25 INGB 0000 0902 65 – Par. De Goede Herder – H. Lucas.

GELOOFSVERDIEPING
RUST, INNERLIJKE VREDE EN HARMONIE DOOR MEDITATIE
Mediteren, hoe doe je dat en wat is het nut ervan, waar haal ik de tijd vandaan. Het is goed om mediteren
een onderdeel van je leven te maken. Meditatie heeft talloze voordelen voor je lichaam, geest en ziel.
Tijdens deze avonden zullen we dieper op de aspecten ingaan. Ook komen onderwerpen aan de orde
als: zithouding, adembeheersing, concentratie en de verschillende bewustzijnsniveaus.
Vorm: elke avond zijn er een aantal oefeningen, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen en meditatie.
Begeleiding: Margareth van der Nol.
Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Data en tijd: Vrijdagavond 8 maart, 5 april, 3 en 31 mei van 20.00 uur tot ca. 21.00 uur. Daarna is er
gelegenheid om tijdens een kopje thee na te praten. Het is verstandig om voor de meditatie niet al te
zwaar te eten.
Aanmelden: Vooraf aanmelden is gewenst, bij voor keur via het e.mailadres: Koalsie@upcmail.nl of t.z.t
via het intekenformulier in de hal van de Pax Christikerk- of H. Lucaskerk.
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

BLOEMARRANGEMENT MAKEN, PASSEND IN DE VASTENTIJD.
De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In de kerk merken we dat in de liturgie,
de liturgische kleur is paars en de Paaskaars wordt niet ontstoken. Ook de bloemversiering in de kerk is
zeer sober. Tijdens deze middag gaan we zelf een liturgisch bloemarrangement maken, passend in de
vastentijd, met elementen die verwijzen naar de Bijbellezingen. We staan stil bij de gebruikte materialen
en de symboliek ervan.
De begeleiding is in handen van Rita Vlierhuis en Dien van Bel.
Voor de deelnemers aan workshop is er na de viering koffie, soep en een broodje, aansluitend gaan
we de bloemschikking maken. De middag duurt tot ca. 16.00 uur.
Plaats: Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Datum en tijd: Zondagmiddag 10 maart, na de viering. Aanvang van de workshop is ca. 13.00 uur.
Aanmelden: t/m zondag 3 maart is noodzakelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij
voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas-
of Pax Christikerk.
Kosten: Voor de lunch: € 2,50. Voor het bloemarrangement € 7,50 inclusief materiaal, koffie/thee.
(Graag zelf een snoeischaar en een mesje meenemen).

EEN NIEUWE SERIE ‘REBIBLEN MET INEZ VAN OORD’
Op zoek naar een zinvolle invulling van de komende veertigdagentijd? Op maandagavond 11 maart start
ik met een nieuwe serie van 3 avonden rond het boek ‘Reblible’ van Inez van Oord. Inez van Oord is
journaliste en bedenkster van het spirituele maandblad Happinez. In haar boek ‘Rebible’ geeft ze een
verrassende uitleg van bekende bijbelverhalen. De avonden vinden plaats in de Lucaskerk, op maandag
11 en 18 maart en 1 april, van 20.00 – 22.00 uur. Vooraf graag aanmelden via het emailadres: 
c.koeleman2@kpnplanet.nl Welkom!

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 9 maart Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 10 maart 9.30 uur Eucharistieviering. A. Kunnekkadan SVD

Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 10 maart 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
1 e zondag 40 dagen tijd Gezinsviering en crèche.
Kinderen 1 e Communie doen mee.
Koor: Okido
Wereldwinkel

Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.