WILLIBRORD ACTUEEL 17-03-2019

Jaargang 12, nr. 28

17-03-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 16 maart 18.00 uur Woord en Communieviering. C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 17 maart 9.30 uur Woord en Communieviering parochiaan

2e zondag 40 dagen tijd Samenzang en orgelspel
Pax Christikerk Zondag 17 maart 11.00 uur Eucharistieviering. H. Egging
2e zondag 40 dagen tijd Cantors en samenzang
Kinderwoorddienst en 10+ groep

Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
40 DAGEN TIJD
Donderdag 21 maart (samen met Kerkcentrum Holy) in de Pax Christikerk avondgebed van 19.00 uur –
19.30 uur.
Elke zondag kunt u de vastenzakjes inleveren op het kerkplein/hal van de kerken.
Elke zondag in de Lucas- en Pax Christikerk is het mogelijk om onder het motto “Waar wij vasten
worden andere gevoed”, ( houdbaar) voedsel mee te nemen naar de kerk. U kunt dit in de daarvoor
bestemde mand/doos voor de voedselbank deponeren.
Deze artikelen worden elke week toegevoegd aan de uit te delen voedselpakketten.
Zie ook het overzicht veertig-dagen-tijd met daarin alle activiteiten van 6 maart-20 april 2019.

TAIZÉVIERINGEN
Zondag 31 maart is er weer een Taizé gebedsdienst in de H. Lucaskerk. De dienst begint om 19.00 uur,
Maar om 18.30 uur willen we nieuwe liederen instuderen o.l.v Jaap van Toor.

OPBRENGST COLLECTE
De deurcollectie die gehouden is op zondag 3 maart voor Padre Alejandro Solinda Guerra heeft in de Pax
Christikerk € 155 opgebracht. Dit geld is inmiddels op 15 maart aan hem overhandigd.

PAROCHIEBREED NIEUWS
Viering van Woord en Gebed in de Sint-Jacobuskerk op Maria Boodschap
Op maandag 25 maart 2019, Maria Boodschap, wordt om 19.30 uur een dienst van Woord en Gebed
gehouden in de Sint-Jacobuskerk, Kerkweg 51, 3124KD Schiedam.
De kerk is open vanaf 19.00 uur.
Deze dienst wordt georganiseerd door de Lourdeswerkgroep.
Alle parochianen zijn van harte welkom.
Na de viering is er een ontmoeting voor de Lourdesgangers.

WINDWIJZER ( Schiedamseweg 95, )
ZIN OP ZONDAG
Theater “Kees van der Zwaard”
Zondag 17 maart 15.00 – 16.00 uur speelt theoloog-theatermaker Kees van der Zwaard in De
Windwijzer zijn nieuwe voorstelling, ‘De dag dat God 10 jaar werd’. Hij doet dit in het kader van de
maandelijkse zondagmiddagbijeenkomst ’Zin op Zondag’.

De Kees van toen voelde zich dapper en schuldig met David, was geduldig met Job, vreemdeling met
Ruth, verdrietig en blij met Maria Magdalena, verliefd met Jan, op Trijntje en net als Jan in de ban van de
opgemaakte Sylvia, die rookte. Altijd was er dat vertederende vuur van verlangen.
Veertig jaar later is het tijd om die verhalen opnieuw te vertellen. Voor wat ze nu waard zijn.
Toegang gratis, vrije gift is welkom.

VERRASSENDE VERHALEN UIT DE STRIJD VOOR DE MENSENRECHTEN – DAVID DE BEER
Donderdag 21 maart om 20.00 uur geeft David de Beer in De Windwijzer een vertelvoorstelling. Dit in
het kader van de Geuzenmaand.
David de Beer heeft vanaf zijn jeugd in Zuid-Afrika en de strijd tegen de apartheid daar en zijn werk als
‘post conflict consultant’ in conflictgebieden in o.a. Kosovo, Indonesië, Cambodja en Albanië, te maken
gehad met schending van mensenrechten en de strijd voor mensenrechten.
Nu is hij in Vlaardingen o.a. actief als vredesambassadeur van de vredesambassade van Pax en als
coördinator van SchuldHulpMaatje. Maar hij heeft ook nog steeds en steeds meer de behoefte om de
verhalen te vertellen over al zijn ervaringen van al die jaren in verschillende brandhaarden op aarde waar
de mensenrechten geschonden werden en waar de armen en de zwakken aan het kortste eind trokken.
Die verhalen ‘moeten er uit’, zegt hij daar zelf over. Het zijn verhalen over de verschrikkelijke dingen die
mensen elkaar aandoen maar ook over moed en onbaatzuchtige inzet. Verhalen die ontroeren, verhalen
ook met humor, verhalen die verteld moeten worden. David heeft er een theatrale vorm voor gekozen om
zijn verhaal te vertellen en hij wisselt daarbij korte vertellingen af met instrumentale muziek. Hij heeft wat
te vertellen en hij gaat dat doen ook.
Kosten: 7,50. Aanmelden kan via info@dewindwijzer.nl .
De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

VERWENDAG
Zaterdag 23 maart van 10.00 – 16.00 uur organiseert De Windwijzer weer een verwendag voor mensen
die het niet breed hebben. Om eens een dagje afstand te kunnen nemen en je geldzorgen en andere
zorgen te kunnen vergeten, biedt De Windwijzer deze dag aan, waar zo’n vijftien mensen belangeloos
hun medewerking aan verlenen. Dat zijn o.a. een schoonheidsspecialiste, kapsters, visagiste, pedicure,
masseurs (verschillende massages), een klankschaal-therapeut, reiki, coaches en portretfotograaf. Ook
is er de gelegenheid om je creatief uit te leven in een knutselhoek. Tussen de middag staat er voor de
deelnemers een heerlijke lunch klaar.
U kunt op deze dag meerdere behandelingen krijgen en u kunt de hele dag in De Windwijzer terecht en
een behandeling ondergaan waar er een plekje vrij is. Voor sommige behandelingen moet u (op de dag
zelf) een plaats reserveren.
Het hele programma wordt u GRATIS aangeboden. U kunt zich van tevoren opgeven via 
info@dewindwijzer.nl .

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 23 maart 18.00 uur Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 24 maart 9.30 uur Eucharistieviering in het teken van Taizé

3e zondag 40 dagen tijd Ch. Duynstee
Williobrordkoor
Deurcollecte: Vastenactie
Pax Christikerk Zondag 24 maart 11.00 uur Woord en Communieviering 3D

3e zondag 40 dagen tijd Koor: Impuls

Kinderen 1 e H. Communie doen mee
Thermaviering met deurcollecte vastenactie
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.