WILLIBRORD ACTUEEL 24-02-2019

Jaargang 12, nr. 25

24-02-2019

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 23 februari 18.00 uur Woord en Communieviering. C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 24 februari 9.30 uur Eucharistieviering. M. Tharsis, SVD
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 24 februari 11.00 uur Woord en Communieviering 3D
Cantors en samenzang

Elke dinsdag is er in de H.Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS

In de week van 25 februari is het voorjaarsvakantie en is het secretariaat gesloten.

BLOEMARRANGEMENT MAKEN, PASSEND IN DE VASTENTIJD
De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In de kerk merken we dat in de liturgie,
de liturgische kleur is paars en de Paaskaars wordt niet ontstoken. Ook de bloemversiering in de kerk is zeer sober. Tijdens deze middag gaan we zelf een liturgisch bloemarrangement maken, passend in de vastentijd, met elementen die verwijzen naar de Bijbellezingen. We staan stil bij de gebruikte materialen en de symboliek ervan.
De begeleiding is in handen van Rita Vlierhuis en Dien van Bel.
Voor de deelnemers aan workshop is er na de viering koffie, soep en een broodje, aansluitend gaan we de bloemschikking maken. De middag duurt tot ca. 16.00 uur.
Plaats: Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Datum en tijd: Zondagmiddag 10 maart, na de viering. Aanvang van de workshop is ca. 13.00 uur.
Aanmelden: t/m zondag 3 maart is noodzakelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.
Kosten: Voor de lunch: € 2,50. Voor het bloemarrangement € 7,50 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf een snoeischaar en een mesje meenemen).

UITREIKING GEUZENPENNING 2019
Op woensdag 13 maart om14.30 uur wordt de Geuzenpenning uitgereikt aan padre Alejandro Solinda Guerra (73). Hij richtte in 2007 het opvanghuis Hermanos en el Camino op (Broeders Onderweg). De Mexicaanse priester biedt hiermee een veilige plek aan migranten. Daar kunnen ze even op adem komen en voedsel en onderdak krijgen, evenals medische en psychologische hulp en juridische begeleiding.
Vrijdag 15 maart is Padre Alejandro Solalinde onze gast. Overdag bezoekt de pater enkele instanties zoals vluchtelingenwerk en ’s avonds om acht uur is een ontmoetingsavond in de Lucaskerk.

Zondag 3 maart wordt een EXTRA DEURCOLLECTE gehouden voor het werk van pater Alejandro uit Mexico die op 13 maart de Geuzenpenning ontvangt. Aan de Geuzenpenning is geen financieel bedrag verbonden. Op vrijdag 15 maart ’s avonds om acht uur in de Lucaskerk overhandigen we het opgehaalde bedrag, samen met de bedragen van PKN- kerken in Schiedam, Vlaardingen en Maasluis.

PAROCHIEBREED NIEUWS
Gaat u mee: 8-daagse reis naar het Griekse eiland Rhodos? Van 8 t/m 15 mei 2019.
Pater Leo de Jong heeft deze reis voorgesteld. Reissom: € 1.328,00
1 maart moeten we weten of er voldoende deelnemers (te verwachten) zijn om de reis door te laten gaan. Zie voor uitgebreide informatie de reisbeschrijving in beide kerken of in de bijlage van de mail.

DE WINDWIJZER ( Schiedamseweg 95 )

Mijmeren op papier. Wat je pen vertelt! – 3 ochtenden creatief schrijven
Op vrijdag 1 maart organiseert de Windwijzer de tweede ochtend van
10.00 – 12.00 uur een serie inspirerende schrijfochtenden.
‘Mijmeren op papier’ zijn inspirerende ochtenden voor mensen die van schrijven houden en
met elkaar ervaringen uit willen wisselen. Ervaring met schrijven is niet nodig. De ochtenden worden geleid door Elly van Baalen, beeldend kunstenaar en artistiek en creatief coach.
De derde ochtend is op woensdag 5 juni.
De kosten zijn € 15 per ochtend, inclusief schrift, pen en 2 consumpties, ter plaatse te voldoen.
Aanmelden via info@dewindwijzer.nl . Inloop vanaf 9.30 uur. Zorg dat je 10 minuten voor tijd aanwezig bent. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Banenkansen op een veranderende arbeidsmarkt
Op dinsdag 5 maart is er vanaf 9.30 uur in De Windwijzer weer de maandelijkse bijeenkomst van het netwerk ‘Baanloos…en dan?’ voor mensen die zonder werk zitten. De bijeenkomsten zijn bedoeld om mensen zonder baan een netwerk te bieden, hen te bemoedigen en mogelijkheden en middelen aan te reiken om weer aan de slag te komen.
Inloop en koffie vanaf 9.00 uur. Op 5 maart is Aad van der Werf, strategisch adviseur Arbeidsmarkt in Rotterdam, onze gast. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl De toegang is gratis, alleen voor koffie en thee wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. U kunt reserveren voor de bijeenkomst via info@dewindwijzer.nl .

Schrijversavond met Lévi Weemoedt in De Windwijzer
Op donderdag 7 maart om 20.00 uur houdt Lévi Weemoedt in De Windwijzer een lezing over zijn werk.
De in Vlaardingen geboren schrijver Lévi Weemoedt (Ies van Wijk, 1948) is voor velen een bekende: 13 jaar gaf hij les op Westland-Zuid. Hij werd in de jaren ‘80 landelijk bekend met zijn tragikomische poëzie en verhalen en novellen (De ziekte van Lodesteijn, Acte van verlating). Hij verhuisde naar Assen. Door droevige privéomstandigheden kwam hij jarenlang niet aan schrijven toe. Enkele maanden geleden kwam zijn werk opnieuw in de belangstelling, doordat Özcan Akyol een bloemlezing van zijn gedichten samenstelde: Pessimisme kun je leren. Hij was tweemaal te gast bij De Wereld Draait Door, en de bloemlezing kwam bovenaan de bestsellerlijsten te staan. Een mooie aanleiding om Lévi Weemoedt uit te nodigen voor een (hernieuwde) kennismaking met hem en zijn werk!
De toegangsprijs voor de avond is € 10,- . Reserveren kan via info@dewindwijzer.nl of
telefonisch (010 – 434 78 870

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Meerpaal Zaterdag 2 maart 18.00 uur Woord en Communieviering J. v.d. Zande
H. Lucaskerk: Zondag 3 maart 9.30 uur Eucharistieviering. C. Duynstee Samenzang en orgelspel. Wereldwinkel
Woensdag 6 maart Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk. H. Lucaskerk gesloten.
Pax Christikerk Zondag 3 maart 11.00 uur Eucharistieviering. C. Duynstee
Koor: Liriko
Amnesty International
Woensdag 6 maart 19.30 uur Aswoensdag. C. Koeleman
Samenzang en muzikale begeleiding.

HET SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.