WILLIBRORD ACTUEEL 24-03-2019

Jaargang 12, nr. 29

24-03-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 23 maart 18.00 uur Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 24 maart 9.30 uur Eucharistieviering in het teken van Taizé

3e zondag 40 dagen tijd Ch. Duynstee
Willibrordkoor
Deurcollecte: Vastenactie
Pax Christikerk Zondag 24 maart 11.00 uur Woord en Communieviering 3D

3e zondag 40 dagen tijd Koor: Impuls

Kinderen 1 e H. Communie doen mee
Thermaviering met deurcollecte vastenactie

Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
40 DAGEN TIJD
Donderdag 28 maart (samen met Kerkcentrum Holy) in de Pax Christikerk avondgebed van 19.00 uur –
19.30 uur.
Elke zondag kunt u de vastenzakjes inleveren op het kerkplein/hal van de kerken.
Elke zondag in de Lucas- en Pax Christikerk is het mogelijk om onder het motto “Waar wij vasten
worden anderen gevoed”, ( houdbaar) voedsel mee te nemen naar de kerk. U kunt dit in de daarvoor
bestemde mand/doos voor de voedselbank deponeren.
Deze artikelen worden elke week toegevoegd aan de uit te delen voedselpakketten.
Zie ook het overzicht veertig-dagen-tijd (in de hal van de kerk) met daarin alle activiteiten van 6 maart-
20 april 2019.
Zondag 31 maart, 11.00 uur in de Lucaskerk is er een muzikale uitvoering van een koor.

FOOD FOR ALL
“Food For All” (FFA) is een stichting (opgericht in 2003 in Vlaardingen!) en zet zich in voor hulp aan de
allerarmsten in Ethiopië. Het gaat dan vooral om de hulp aan alleenstaande moeders en hun kinderen,
hulpbehoevende ouderen en kwetsbare kinderen. FFA werkt samen met stichtingen in Ethiopië zelf, dat
stelt de Ethiopische overheid verplicht. De hulp bestaat uit het verzorgen van de eerste levensbehoeften
(voedsel, toiletartikelen etc.), medische zorg en het helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen.
Onze mooie projecten zouden we nooit kunnen uitvoeren zonder de hulp van o.a. U! Bent u nieuwsgierig
naar de mooie artikelen!!
Op zondag 31 maart kunt u ze in de Pax Christikerk met eigen ogen bekijken en deze Ethiopische
artikelen kopen. En neemt u dan meteen onze nieuwsbrief mee, want mocht u willen doneren dan vindt u
in de nieuwsbrief onze bankgegevens.
Verdere Informatie kunt u krijgen bij Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757.

PAROCHIEBREED NIEUWS
Viering van Woord en Gebed in de Sint-Jacobuskerk op Maria Boodschap
Op maandag 25 maart 2019, Maria Boodschap, wordt om 19.30 uur een dienst van Woord en Gebed
gehouden in de Sint-Jacobuskerk, Kerkweg 51, 3124KD Schiedam.
De kerk is open vanaf 19.00 uur.
Deze dienst wordt georganiseerd door de Lourdeswerkgroep.
Alle parochianen zijn van harte welkom.
Na de viering is er een ontmoeting voor de Lourdesgangers.

‘OP WEG NAAR EEN DEMENTIE-VRIENDELIJKE KERK’
Iedereen komt deze tijd direct of indirect in contact met dementie. Een partner, een van de ouders, een

familielid, een vriend/vriendin of een collega wordt getroffen door deze ziekte en stelt ons voor raadsels,
vereist zorg en vraagt aandacht van ons.
Kunnen wij als kerk hierbij ook een rol vervullen? Hierover wordt een lezing gegeven door: theologe
en schrijfster Annemarie Roding-Schilt en Marjan van Dorp.
Wanneer: Dinsdag 26 maart 2019
Locatie: Kerkgebouw de Ark, Rembrandtlaan 2, 3141 HH Maassluis
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
Een vrijwillige bijdrage na afloop van de avond wordt op prijs gersteld.

BEDEVAARTEN BEAURAING 2019
Zaterdag 18 t/m dinsdag 21 mei is er weer een bedevaart naar Beauraing Aan deze bedevaart kunnen
uitsluitend valide personen deelnemen die geen hulp behoeven.
Zaterdag14 t/m dinsdag 17 september is er ook een bedevaart waaraan meensen kunnen deelnemen
die hulp of een bepaalde verzorging nodig hebben. Voor alle bedevaarten geldt een reissom van € 305
en een toeslag van € 35 voor een 1 persoonskamer.
Wilt u aan een van de bedevaarten deelnemen dan kan dit door toezending van het inschrijfformulier en
inschrijving is mogelijk tot 6 weken voor vertrek, of tot het maximum aantal pelgrims is bereikt.
Uitgebreidere informatie over deze bedevaart vindt u op de plank in de hal van de kerk.

WINDWIJZER ( Schiedamseweg 95, )
EXPOSITIE OVER VLUCHTELINGEN EN VREDE
Deze expositie bestaat uit twee verschillende onderdelen van verschillende makers:
Generaties schilderen voor Vrede, 4 grote doeken die rondreizen door de stad en
Collages over vluchtelingen van Ien Huisden-Broere
Wanneer: van 30 maart tot 24 mei
Opening: zaterdag 30 maart om 15.30 uur
Wilt u meer weten over de inhoud hiervan dan kunt u dit vinden op de plank in de hal.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 30 maart 18.00 uur Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 31 maart 9.30 uur Woord en Communieviering C. Koeleman

4e zondag 40 dagen tijd Samenzang en orgelspel

19.00 uur Taizéviering

Pax Christikerk Zondag 31 maart 11.00 uur Woord en Communieviering
4e zondag 40 dagen tijd Cantors en samenzang
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Food for All

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.