WILLIBRORD ACTUEEL 31-03-2019

Jaargang 12, nr. 30

31-03-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 30 maart Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 31 maart 9.30 uur Woord en Communieviering C. Koeleman

4e zondag 40 dagen tijd Samenzang en orgelspel.

19.00 uur Taizéviering

Pax Christikerk Zondag 31 maart 11.00 uur Woord en Communieviering C. Koeleman

4e zondag 40 dagen tijd Cantors en samenzang
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Stand Food for All
Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
40 DAGEN TIJD
Donderdag 4 april is er in de Pax Christikerk voorafgaand aan het oecumenische avondgebed een
oecumenische vastenmaaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Kosten: Vrijwillige bijdrage o.a. voor 40-
dagenprojecten. Aanmelden tot 3 dagen ervoor via koalsie@upcmail.nl of op de intekenlijst in de kerk.
Aansluitend is er het avondgebed van 19.00 uur tot 19.30 uur.
Elke zondag kunt u de vastenzakjes inleveren op het kerkplein/hal van de kerken.
Elke zondag in de Lucas- en Pax Christikerk is het mogelijk om (houdbaar) voedsel in te leveren voor de
voedselbank. Deze artikelen worden elke week toegevoegd aan de uit te delen voedselpakketten.

FOOD FOR ALL
“Food For All” (FFA) zet zich in voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië. Het gaat dan vooral om de hulp
aan alleenstaande moeders en hun kinderen, hulpbehoevende ouderen en kwetsbare kinderen. FFA
werkt samen met stichtingen in Ethiopië zelf, dat stelt de Ethiopische overheid verplicht. De hulp bestaat
uit het verzorgen van de eerste levensbehoeften (voedsel, toiletartikelen etc.), medische zorg en het
helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Deze mooie projecten zouden we nooit kunnen
uitvoeren zonder de hulp van o.a. U! Bent u nieuwsgierig naar de mooie artikelen!!

Op zondag 31 maart kunt u ze in de Pax Christikerk met eigen ogen bekijken en deze Ethiopische
artikelen kopen. Mocht u willen doneren dan vindt u in de nieuwsbrief onze bankgegevens.
Verdere Informatie kunt u krijgen bij Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757.

Zondag 14 april (Palmzondag) is er een gezinsviering. Wij vragen alle kinderen die dat willen om een
mooie palmpaasstok te maken die na de viering weggegeven zou kunnen worden aan iemand die een
steuntje in de rug kan gebruiken. Daarnaast vragen wij u om voor deze viering kleding mee te nemen die
u niet meer gebruikt maar wel gedoneerd zou kunnen worden. Deze kleding willen wij tijdens de viering
gebruiken, u zult tijdens de viering merken waarvoor. Na de viering zullen wij de kleding verzamelen en

zaterdag 20 april doneren aan Sam’s kledingactie. Alvast hartelijk dank! De gezinsvieringswerkgroep.
Zaterdag 20 april ( Paaszaterdag ) is de jaarlijkse kleding inzameling van 10.00 uur tot 12.00 uur bij de
Pax Christikerk en de Bethelkerk. De opbrengst van de kleding, welke door Sam’s kledingactie wordt
ingezameld is dit voorjaar bestemd voor Cordaid Mensen in Nood. Het uitgekozen doel zijn dorpen in
Sulawesi. Dit land is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving met een tsunami. Hierdoor zijn
2087 mensen omgekomen.Meer dan 211.00 mensen zijn alles kwijt geraakt en leven in noodkampen,
zonder voldoende voedsel, drinkwater en sanitaire voorzieningen.
Mensen in Nood werken samen met lokale organisaties, voor de eerste noodvoorzieningen, en hulp bij
wederopbouw van de dorpen. Uw gebruikte kleding is van harte welkom.

GELOOFSVERDIEPING
God met ons
Kruis en verrijzenis (of opstanding) staan centraal in het christelijk geloof. Maar de betekenis ervan heeft
alles te maken met de context waarin wij over kruis en opstanding spreken, stelt Rowan Williams. Tijd om
ons te bezinnen op wat Pasen, als het centrale mysterie van ons geloof, in deze tijd kan betekenen. In
twee avonden staan we stil bij de betekenis van het kruis en de opstanding, toen en nu. Wij doen dit aan
de hand van het essay ‘God met ons’ van Rowan Williams. Deelnemers wordt gevraagd dit essay aan te

schaffen. Rowan Williams, God met ons. De betekenis van het kruis en de opstanding – toen en nu
(ISBN 978 90 897 2234 8)
De avonden zijn op: maandagavond 8 en 29 april, in de Pax Christikerk van 19.30-21.45 uur. Inloop
vanaf 19.15. Begeleiding door pastor Henri Egging.
Aanmelden bij voorkeur via e-mailadres koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de
H. Lucas- of Pax Christikerk. Kosten: een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

Filmavond Maria Magdalena
De Bijbelse vrouw Maria Magdalena is omgeven met mysterie. Bekend is dat zij samen met Jezus en zijn
apostelen door Judea trok om mensen te onderwijzen. Die kennisgeving heeft in de loop van de
geschiedenis tot een hoop wilde theorieën geleid, want ze was de enige vrouw in het gezelschap van een
groep mannen. In de film zien we Maria Magdalena als een sterke, zelfbewuste vrouw; eentje die
gemaakt is van vlees en bloed, compleet met haar angsten, dromen en verlangens.
We kijken naar de film en gaan o.l.v. pastor Kees Koeleman over de film met elkaar in gesprek.
Wanneer: vrijdagavond 12 april. Aanvang film: 20.00 uur. Inloop 19.45 uur. De avond duurt tot ca.
22.15. Voor de film is het niet noodzakelijk u op te geven. Kosten: een vrije bijdrage wordt op prijs
gesteld.
Voorafgaand aan de film is er een vastenmaaltijd. Aanvang wordt later bekend gemaakt.
Voor de vastenmaaltijd is opgave noodzakelijk. Aanmelden bij voorkeur via e-mailadres 
koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.
Kosten: een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

WINDWIJZER ( Schiedamseweg 95, )
Inspirerende ontmoeting aan tafel met Renske Verbeek
Op donderdag 4 april om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 u.) is Renske Verbeek gast aan tafel in De
Windwijzer bij onze ‘inspirerende ontmoeting’. Met haar zullen we in gesprek gaan over wat haar beweegt
en inspireert.
Renske Verbeek is directeur van de Stadsgehoorzaal. Zij inspireert door haar ondernemerschap, haar
visie op podiumkunst, haar sympathieke gedrevenheid en haar vermogen mensen daarin mee te nemen.
Zij weet nieuwe doelgroepen, zoals jongeren naar het theater te krijgen. Wij laten ons, onder het genot
van een lekkere maaltijd, door haar enthousiasme aansteken.
Deelname aan de inspirerende ontmoeting kost € 12,50 (dit is inclusief de maaltijd). U kunt zich
aanmelden via info@dewindwijzer.nl .

Troost bij Luther en Bach
Over het onderwerp troost bij Luther en Bach wordt door Lydia Vroegindeweij een lezing gehouden.
Hoe doet Bach dat nou, dat troosten? Zij onderzoekt (promotieonderzoek) de inspiratiebronnen van Bach:
de teksten, de theologie, liederen en andere muziek.
Lydia Vroegindeweij neemt ons mee in haar onderzoeksreis naar de troostbehoefte en het troostaanbod
in 1524 (Lutherliederen), en in 1724 (Bachs koraalcantates) en laat daarbij natuurlijk ook
muziekfragmenten horen.
Wanneer: vrijdag 5 april om 20.00 uur. Bijdrage lezing: € 7,50. Aanmelden: via info@dewindwijzer.nl .

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 6 april 18.00 uur Woord en Communieviering. C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 7 april 9.30 uur Eucharistieviering. H. Egging
5e zondag 40 dagen tijd Samenzang en orgelspel

Wereldwinkel

Pax Christikerk Zondag 7 april 11.00 uur Eucharistieviering. H. Egging

5e zondag 40 dagen tijd Koor: Liriko

Kinderwoorddienst en 10+ groep
Kinderen 1 e Communie doen mee.
Amnesty International
Deurollecte: La Granja

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.