WILLIBRORD ACTUEEL 14-04-2019

Jaargang 12, nr. 32

14-04-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 13 april 18.00 uur Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 14 april 9.30 uur Woord en Communieviering C. Koeleman

Palmzondag Koor: Willibrord

Pax Christikerk Zondag 14 april 11.00 uur Woord en Communieviering C. Koeleman

Palmzondag Gezinsviering met koor Okido
Viering met processie Palmpaasstokken

Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Elke zondag kunt u de vastenzakjes inleveren op het kerkplein/hal van de kerken.
Elke zondag in de Lucas- en Pax Christikerk is het mogelijk om (houdbaar) voedsel in te leveren voor de
voedselbank. Deze artikelen worden elke week toegevoegd aan de uit te delen voedselpakketten

Zaterdag 20 april ( Paaszaterdag ) is de jaarlijkse kleding inzameling van 10.00 uur tot 12.00 uur bij de
Pax Christikerk en de Bethelkerk. De opbrengst van de kleding, welke door Sam’s kledingactie wordt
ingezameld is dit voorjaar bestemd voor Cordaid Mensen in Nood. Het uitgekozen doel zijn dorpen in
Sulawesi. Dit land is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving met een tsunami. Hierdoor zijn
2087 mensen omgekomen.Meer dan 211.00 mensen zijn alles kwijt geraakt en leven in noodkampen,
zonder voldoende voedsel, drinkwater en sanitaire voorzieningen.
Mensen in Nood werken samen met lokale organisaties, voor de eerste noodvoorzieningen, en hulp bij
wederopbouw van de dorpen. Uw gebruikte kleding is van harte welkom.
De kleding die tijdens de viering van zondag 14 april (Palmzondag) is gebruikt wordt op zaterdag 20 april
gedoneerd aan Sam’s kledingactie.
Er is weer een nieuwe brief (versie april 2019) van Pater Henk Erdhuizen uit Bolivia binnen. Bent u
geinteresseerd in zijn werkzaamheden en hoe het met hemzelf gaat? De brief ligt in de hal van de kerk.

GELOOFSVERDIEPING
God met ons
Kruis en verrijzenis (of opstanding) staan centraal in het christelijk geloof. Maar de betekenis ervan heeft
alles te maken met de context waarin wij over kruis en opstanding spreken, stelt Rowan Williams. Tijd om
ons te bezinnen op wat Pasen, als het centrale mysterie van ons geloof, in deze tijd kan betekenen. In
twee avonden staan we stil bij de betekenis van het kruis en de opstanding, toen en nu. Wij doen dit aan
de hand van het essay ‘God met ons’ van Rowan Williams. Deelnemers wordt gevraagd dit essay aan te
schaffen. Rowan Williams, God met ons. De betekenis van het kruis en de opstanding – toen en nu
(ISBN 978 90 897 2234 8)
De avonden zijn op: maandagavond 8 en 29 april, in de Pax Christikerk van 19.30-21.45 uur. Inloop
vanaf 19.15. Begeleiding door pastor Henri Egging.
Aanmelden bij voorkeur via e-mailadres koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de
H. Lucas- of Pax Christikerk. Kosten: een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

WINDWIJZER (Schiedamseweg 95,)
Bankier van het verzet
Ruim een week voor de dodenherdenking en Bevrijdingsdag vertonen we een indrukwekkende
oorlogsfilm van Nederlandse bodem. Eén van de vele heldenverhalen uit de Tweede Wereldoorlog gaat
over Walraven (Wally) van Hall, de bankier van het verzet.
Wally gaat in de oorlog voor de Zeemanspot werken, een steunfonds dat in het levensonderhoud van
zeemansgezinnen voorziet.

In de loop van de oorlog bedenken Wally, zijn broer Gijsbert en anderen een nieuw steunfonds: een
fonds dat het verzet financiert en de verzetsmensen helpt in hun levensonderhoud. En als klap op de
vuurpijl troggelen ze de Nederlandsche Bank miljoenen guldens af in “de grootste bankfraude uit de
Nederlandse geschiedenis”. De film kreeg kritiek, omdat enkele gebeurtenissen in de film niet exact
overeenkomen met de werkelijkheid.
Maar de strekking van het verhaal blijft sterk overeind, geholpen door het geloofwaardige acteerwerk van
hele goede Nederlandse acteurs. Deze film is één van de beste Nederlandse speelfilms van de laatste
jaren!
Kosten : € 6,- per filmbezoek (inclusief koffie/thee bij binnenkomst en een drankje na afloop)
Reserveren : via info@dewindwijzer.nl Wanneer : op vrijdag 26 april, 20.00 uur

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Witte Donderdag 18 april 18.00 uur Woord en Communieviering J. v.d. Zande
Goede Vrijdag 19 april Geen viering
Stille Zaterdag 20 april 18.00 uur Paaswake/eucharistieviering Pater J. Volkers
H. Lucaskerk: Maandag 15 april 19.30 uur Boeteviering A. Kunnekkadan SVD
Samenzang en orgelspel
Viering voor de gehele
Willibrordgemeenschap

Wiite Donderdag 18 april 19.30 uur Eucharistiviering in de Pax Christikerk

H. Lucaskerk gesloten

Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruisweg met bloemenhulde. C. Siebel

Samenzang en orgelspel
19.30 uur Viering in de Pax Christikerk.
H. Lucaskerk gesloten

Stille Zaterdag 20 april 19.00 uur Woord en Communieviering C. Koeleman

Gezinsviering met koor Okido
Deurcollecte pater H. Erdhuizen. Bolivia

Pasen Zondag 21 april 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte pater H. Erdhuizen Bolivia

Pax Christikerk

Maandag 15 april

19.30 uur Boeteviering in de H. Lucaskerk
Pax Christikerk gesloten.

Witte Donderdag 18 april 19.30 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan SVD

Koor: Impuls
Deucollecte ziekenwerk/Zonnehuis
Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruisweg met bloemenhulde 3D Koor: Liriko
19.30 uur Viering A. Kunnekkadan SVD met

bloemenhulde
Koor: Willibrordkoor

Stille Zaterdag 20 april 21.00 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan SVD

Koor: Impuls
Deurcollecte Pater H. Erdhuizen Bolivia
Pasen Zondag 21 april 11.00 uur Woord en Communieviering. C. Koeleman

Koor: Liriko
Deurcollecte voor pater H. Erdhuizen Bolivia

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.