WILLIBRORD ACTUEEL 05-05-2019

Jaargang 12, nr. 34

05-05-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 4 mei 18.00 uur Woord en Communieviering C.Siebel
H. Lucaskerk Zondag 5 mei 9.30 uur Woord en Communieviering, Parochiaan

Samenzang en Orgelspel
Deurcollecte voor pater H. Erdhuizen
Wereldwinkel

Pax Christikerk Zondag 5 mei 11.00 uur Woord en Communieviering, L. Meijer
Koor: Liriko met deurcollecte voor La Granja
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Amnesty International
Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
OVERLEDEN
Op 21 april is op de leeftijd van 88 jaar overleden de heer Cornelis Petrus Leonardus Ham. Hij woonde
aan de Aalscholverlaan in Vlaardingen. De uitvaartdienst heeft op 26 april plaatsgevonden in de Pax
Christikerk waarna hij is begraven op de begraafplaats Holy. Wij wensen familie, vrienden en kennissen
veel sterkte om dit verlies te dragen.

PAROCHIEBREEDNIEUWS
PATROONSFEEST
Zoals elk jaar vieren wij het Patroonsfeest van de Goede Herderparochie op zaterdag 11 mei in de
H.Hartkerk. Het thema is: Waartoe zijn wij geroepen?
15.30 uur Instuderen van liederen voor iedereen die mee wil zingen.
17.00 uur Gebedsdienst rond het thema
18.00 uur Eenvoudige maaltijd
19.00 uur Bezinning op het thema
20.30 uur Gezellige afsluiting
Uitgebreidere informatie vindt u in Kerk aan de Waterweg op bladzijde 8.

KOPEREN PRIESTERJUBILEUM VAN PASTOR HENRI EGGING
Op zaterdag 18 mei is het precies 12 ½ jaar geleden dat pastor Henri Egging door Mgr. A.H. van Luyn
s.d.b tot priester is gewijd. Graag wil pastor Egging dit vieren te midden van de parochianen van parochie
De Goede Herder, waar hij sinds 2014 werkzaam is.
De jubileumviering vindt plaats op zaterdag 18 mei vanaf 13.00 uur in de Liduinabasiliek
(Singel 104, 3112 GS  Schiedam), waar Henri Egging rector is.
Programma is als volgt:
13.00 uur    Feestelijke eucharistieviering in de Liduinabasiliek
14.15 uur    Ontmoeting en gelegenheid te feliciteren in parochiezaal De Wilgenburg (achter de kerk)
16.30 uur    Vespers bij het Liduina-altaar van de basiliek
Uw aanwezigheid is het mooiste cadeau. Als u daarnaast een tastbare attentie wilt geven: graag
uw bijdrage voor een projekt van Henri Egging: een missionair-diaconaal centrum in Rotterdam-Zuid.
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL30 INGB 0000 4643 04 t.n.v. RK Bisdom Rotterdam o.v.v.
‘R.K. Instelling St. Elisabeth’ inzake ‘Rotterdam-Zuid’.
Of deponeren in de ‘cadeaudoos’ in de hal/ op kerkplein van de kerk.

GELOOFSVERDIEPING
MET DE HERDER OP STAP
Op zaterdag 25 mei staat de activiteit ‘Met de herder op stap’ op het programma. Het is een inspirerende
voorjaarswandeling met herder Lex en zijn kudde. Tijdens deze wandeling raken we in gesprek over
“herderen“ en de Goede Herder.
Herder Lex, René Eysink Smeets en Jetske Burggraaf nodigen u uit mee te wandelen. De wandseling
duurt van 10.00 uur tot 13.00 uur. Voor de lunch wordt gezorgd.
Waar: Midden Delfland. ( U krijgt nog bericht over de exacte locatrie ) Kosten: € 15. per persoon.
U kunt zich tot 10 mei aanmelden bij het secretariaat van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus.
Tel: 5912080 (bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur)

e-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
OVERIGE
OPENING BEDEVAARTSEIZOEN VAN DE HH. MARTELAREN VAN GORCUM AAN DE RIK 5 TE BRIELLE.
Zaterdag 11 mei zal Mgr. J.H.J. van den Hende in een pontificale Hoogmis het Bedevaartseizoen 2019
officieel openen. In de viering zal de reliekschrijn van de Martelaren van Gorcum, die de afgelopen
maanden grondig is schoongemaakt, worden terug geplaatst. Zie hieronder het programma.
10.30 uur Inloop
11.00 uur Eucharistieviering met herplaatsen van de reliekschrijn
12.30 uur Gelegenheid tot ontmoeting, waarbij een broodje en een kopje koffie of thee verzorgd wordt.
13.30 uur Einde bijeenkomst
Graag vernemen wij of u aanwezig kunt zijn. U kunt dit laten weten via e-mail: 
bureau@bisdomrotterdam.nl

STUDIEDAG MYSTIEK zaterdag 18 mei 2019 – Joodse mystiek
De studiedag mystiek zal deze keer verzorgd worden door mw. Dr. Lia van Aalsum. We gaan ons
verdiepen in een joodse hymne Lied van de Eenheid (eind 12 e eeuw). Het is een spiritueel geschrift dat
tot nadenken stemt over de goddelijke Presentie, over het leven en onze plaats hierbinnen. De vele
bijbelfragmenten die erin verwerkt zijn maken het nog eens extra boeiend.
Plaats: in Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47. Tijd: 10 tot ca 15.30 uur.
Kosten: € 10,00 Dat is inclusief materialen en consumpties. U dient de lunch zelf mee te brengen.
Inlichtingen en aanmelding (vóór 11mei) bij:
Wiesje Verhoef-Verbove:, e-mail: wiesje.verbove@planet.nl T. 010-435 75 46.
WINDWIJZER (Schiedamseweg 95,)
ZINGEN IN NL- SAMEN NEDERLANDSTALIGE LIEDEREN ZINGEN
De Windwijzer en Vele Vlaardingers Eén Huis organiseren speciaal voor nieuwe Nederlanders, expats en
oude Nederlanders een gezellige meezingsessie met Nederlandse liedjes zoals popsongs, smartlappen
en songfestivalliedjes. Het plezier staat voorop. De muzikale leiding is in handen van André en Marja van
Aperen. Kosten: gratis Aanmelden: info@dewindwijzer.nl
Wanneer: zaterdag 18 mei van 14.30 – 16.30 uur

BROCANTE IN DE WINDWIJZER
Op zaterdag 11 mei is er van 9.00 – 12.00 uur een brocante in De Windwijzer. Op deze brocante
worden de betere tweedehands artikelen verkocht, leuke snuisterijen, serviesgoed, schilderijtjes en
antiek, wat mooie kledingstukken, tassen en sieraden maar ook kleine elektronische apparaten. Er is voor
ieders gading wel wat te vinden en alles is zeer vriendelijk geprijsd. De opbrengst van de brocante is
bestemd voor de verbouwing en herinrichting van de Weggeefwinkel in De Windwijzer, die in de tweede
helft juni gaat plaatsvinden. Vanaf 1 juni kunnen er tijdelijk even geen spullen aangeleverd worden voor
de weggeefwinkel.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 11 mei Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 12 mei 9.30 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee

Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte Roepingenzondag
Pax Christikerk Zondag 12 mei 11.00 uur Woord en Communieviering 3D
Kinderen 1 e H. Communie doen mee
Cantors en Samenzang
Deurcollecte Roepingenzondag

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.