WILLIBRORD ACTUEEL 19-05-2019

Jaargang 12, nr. 36

19-05-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 18 mei 18.00 uur Woord en Communieviering J. v.d. Zande
H. Lucaskerk Zondag 19 mei 9.30 uur Woord en Communieviering L. Meijer

Samenzang en orgelspel
Pax Christikerk Zondag 19 mei 11.00 uur Eucharistieviering H. Egging

Koor: Impuls
Deurcollecte pater H. Erdhuizen, Bolivia

Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
OVERLEDEN
Maandag 13 mei is pater Leo de Jong op Rhodos overleden.
Hij was  daar als  begeleider van een groep mensen en zou voor de laatste keer als begeleider meegaan.
Zijn laatste reis, dat is het inderdaad geworden, maar dan anders. In een kerk werd hij onwel en is kort
daarna overleden. Afgelopen zondag op 12 mei is hij 87 jaar geworden.
Pater Leo de Jong is ook voor Vlaardingen van grote betekenis geweest en ging regelmatig voor tijdens
de zondagsvieringen. Ook heeft hij diverse keren een cursus verzorgd.
Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de uitvaart is.Met eerbied gedenken wij pater Leo de
Jong.

ANDERS DAN ANDERSVIERING
Op zondag 2 juni is er weer een Anders dan Andersviering. Het Thema is deze keer : Spelenderwijs”.
Voor, tijdens en na de viering kunt u spelenderwijs bezig zijn. Hoe?? Dat houden we nog even voor ons.
Het wordt een speciale viering: zoals u waarschijnlijk weet gaat Kees Koeleman binnenkort met pensioen.
Het is voor hem de laatste keer dat hij voorgaat in een Anders dan Andersviering. Speciaal voor deze
keer zal hij ook een muzikale bijdrage leveren.
Ook deze keer speelt het combo van Dick Nels weer tijdens de viering. Het zal dit keer een wat kleiner
combo zijn met wat andere gezichten, omdat een aantal vaste medewerkers deze dag verhinderd is.

PAROCHIEBREEDNIEUWS
PINKSTERGROET
Ook dit jaar brengen we weer een Pinkstergroet aan de gedetineerden in de penitentiaire inrichting De
Schie.In het weekend van 26 mei en 2 juni kunt u na de viering op de kaarten een Pinkstergroet aan de
gedetineerden brengen. Deze kaarten liggen in de hal/kerkplein van de kerk. Op zaterdag 8 juni is de
viering in de Schie en zullen deze kaarten samen met de kaarten uit de andere deelgemeenschappen
van onze parochie worden overhandigd aan pastoraal werker Rob Veerman.
Hopelijk zijn er veel kaarten. Elk jaar kijken de gedetineerden er weer naar uit en zijn blij met een kaart
van onze parochianen.

GELOOFSVERDIEPING
DAUWTRAPPEN
De traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag zetten we in 2019 voort in Vlaardingen. U hoeft bij ons
niet voor dag en dauw op te staan, want de wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog net
te vinden is.
We maken een wandeling van ongeveer anderhalf uur door de mooie natuur van de Broekpolder.
Onderweg staan we enkele minuten stil voor een meditatief moment.
We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee en een heerlijk stuk appeltaart en/of een
(uiteraard belegd) broodje.
Wanneer: donderdag 30 mei om 7.00 uur tot ca. 9.30 uur.
Waar: sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen.
Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening en een vrijwillige bijdrage voor de algemene kosten
wordt op prijs gesteld.
Aanmelden: is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenformulieren in de hal van
de H.Lucas- of Pax Christikerk.

De Hemelvaartviering in de Pax Christikerk begint om 10.30 uur, er is dan ook nog ruim de tijd om de
viering te kunnen bijwonen.

RUST, INNERLIJKE VREDE EN HARMONIE DOOR MEDITATIE
Mediteren, hoe doe je dat en wat is het nut ervan, waar haal ik de tijd vandaan. Het is goed om mediteren
een onderdeel van je leven te maken. Meditatie heeft talloze voordelen voor je lichaam, geest en ziel. Op
31 mei zullen we dieper op de aspecten ingaan. Ook komen onderwerpen aan de orde als: zithouding,
adembeheersing, concentratie en de verschillende bewustzijnsniveaus.
Vorm: ook deze avond zijn er een aantal oefeningen, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen en
meditatie.
Begeleiding: Margareth van der Nol.
Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Data en tijd: 31 mei van 20.00 uur tot ca. 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid om tijdens een kopje thee
na te praten. Het is verstandig om voor de meditatie niet al te zwaar te eten.
Aanmelden: Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e.mailadres: Koalsie@upcmail.nl of t.z.t
via het intekenformulier in de hal van de Pax Christikerk- of H. Lucaskerk.
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

OVERIGE
VAN ARM GEZIN IN GUINÉE NAAR JONGSTE AARTSBISSCHOP (33) EN CURIEKARDINAAL
Zaterdag 8 juni zal de huidige prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, kardinaal Robert
Sarah voorgaan tijdens een Heilige Mis in de Sint-Jan in ’s Hertogenbosch. Een man met een bijzonder
levensverhaal. In het nabijgelegen Sint-Janscentrum zal hij spreken over zijn leven in Guinée en in het
Vaticaan, de Kerk en de moderne samenleving en over God.
10.30 uur – Heilige Mis in de Sint-Janskathedraal
12.30 uur – Lunch in het Sint-Janscentrum
14.00 uur – Voordracht kardinaal Sarah
15.30 uur – Thee, koffie en tijd voor ontmoeting
Voor het middagprogramma in het Sint-Janscentrum zijn kaarten te koop (incl. lunch) voor € 7.50.
Gaarne vooraf aanmelden. Zie hiervoor de flyers in de hal/op de plank van de kerk.

WINDWIJZER (Schiedamseweg 95,)
AUS DEM NICHTS (DU/2017)
In Duitsland (toch dicht bij ons) hebben Neo-Nazi’s in de afgelopen jaren verschillende aanslagen op
mensen met een allochtone achtergrond gepleegd. Aus dem Nichts is gebaseerd op deze aanslagen.
Katja is getrouwd en gek op haar Koerdische man Nuri en hun zoontje. Uit het niets komen ze om bij een
aanslag met een spijkerbom en Katja is kapot van verdriet en woede. De daders moeten boeten voor
deze aanslag en de rechtszaak lijkt duidelijk. Maar een sluwe advocaat zorgt ervoor dat het recht zijn
loop niet krijgt, en Katja moet een andere manier vinden om haar man en zoontje te wreken. Als ze de
moordenaars van haar man en zoontje zelf opspoort, volgt een spannende en verrassende ontknoping.
Kosten                 : € 6,- per filmbezoek (inclusief koffie/thee bij binnenkomst en een drankje na afloop)
Reserveren          : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer              : op vrijdag 24 mei 2019

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 25 mei 18.00 uur Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk Zondag 26 mei 10.30 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan en C.

Koeleman
Viering 1 e H. Communie
Koor Okido

Pax Christikerk Zondag 26 mei 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.