WILLIBRORD ACTUEEL 26-05-2019

Jaargang 12, nr. 37

26-05-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 25 mei 18.00 uur Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 26 mei 10.30 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan en

C. Koeleman
Viering 1 e H. Communie
Koor Okido

Donderdag 30 mei H. Lucaskerk gesloten
Pax Christikerk Zondag 26 mei 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Cantors en samenzang
Donderdag 30 mei 10.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Koor: Willibrordkoor
Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
OVERLEDEN
Zoals reeds vermeld in de WA van 19 mei j.l. is pater Leo Ralph A. de Jong o.p maandag 13 mei
onverwacht overleden. Inmiddels is duidelijk geworden wanneer het afscheid zal zijn.
Op dinsdag 28 mei zal er om 19.00 uur een avondwake zijn in de St Jan de Doper – Visitatiekerk,
Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB te Schiedam.
De uitvaartdienst is op woensdag 29 mei om 11.30 uur in de Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7,
6524 RN Nijmegen.
Aansluitend wordt Leo de Jong naar zijn laatste rustplaats gebracht op het kerkhof van de broeders dominicanen in Nijmegen.

Hemelvaart en Pinksteren vieren we gezamenlijk
en dit jaar een beetje anders dan anders. U bent van harte welkom !

Hemelvaart 30 mei om 10.30 uur in de Pax Christi kerk. Thema: “Blijf niet staren op wat vroeger was”
Pinksteren 9 juni om 10.30 uur in de Lucaskerk. Thema : “Geest vuur ons aan”

ANDERS DAN ANDERSVIERING
Zoals u waarschijnlijk weet ( zie ook de WA van 19 mei) vindt over twee weken, zondag 2 juni, de
volgende Anders dan Andersviering plaats. We gaan het dan hebben over: De spelende mens. Tijdens
en na de viering kunt u zelf ook “spelenderwijs” bezig zijn. Vanuit de organisatie zal er wat spelmateriaal
worden aangeleverd. Misschien kunt u zelf ook iets meenemen. Zoek maar vast een spel kaarten o.i.d.
op. Wie weet kunt u dat gebruiken.We zijn met de muzikanten al volop aan het repeteren, dus dat komt
helemaal goed. Houd u deze zondag vrij. Het belooft een bijzondere viering te worden. Omdat het voor
Kees Koeleman de laatste keer is dat hij voorgaat in een Anders dan Andersviering zal hij speciaal voor
deze keer ook een muzikale bijdrage leveren.

PAROCHIEBREEDNIEUWS
PINKSTERGROET
Ook dit jaar brengen we weer een Pinkstergroet aan de gedetineerden in de penitentiaire inrichting De
Schie.In het weekend van 26 mei en 2 juni kunt u na de viering op de kaarten een Pinkstergroet aan de
gedetineerden brengen. Deze kaarten liggen in de hal/kerkplein van de kerk. Op zaterdag 8 juni is de
viering in de Schie en zullen deze kaarten samen met de kaarten uit de andere deelgemeenschappen
van onze parochie worden overhandigd aan pastoraal werker Rob Veerman.
Hopelijk zijn er veel kaarten. Elk jaar kijken de gedetineerden er weer naar uit en zijn blij met een kaart
van onze parochianen.

GELOOFSVERDIEPING
DAUWTRAPPEN
De traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag zetten we in 2019 voort in Vlaardingen. U hoeft bij ons
niet voor dag en dauw op te staan, want de wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog net
te vinden is.

We maken een wandeling van ongeveer anderhalf uur door de mooie natuur van de Broekpolder.
Onderweg staan we enkele minuten stil voor een meditatief moment.
We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee en een heerlijk stuk appeltaart en/of een
(uiteraard belegd) broodje.
Wanneer: donderdag 30 mei om 7.00 uur tot ca. 9.30 uur.
Waar: sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen.
Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening en een vrijwillige bijdrage voor de algemene kosten
wordt op prijs gesteld.
Aanmelden: is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenformulieren in de hal van
de H.Lucas- of Pax Christikerk.
De Hemelvaartviering in de Pax Christikerk begint om 10.30 uur, er is dan ook nog ruim de tijd om de
viering te kunnen bijwonen.

LOURDERSREIS 31 MEI 2019
Wilt u een intentie of een financiële bijdrage meegeven aan de Lourdespelgrims?
Vanaf 26 mei tot en met Hemelvaartsdag (31 mei) staat er een doos met een Lourdesposter in de hal
van de kerk. U kunt enveloppen met intenties en/of een bijdrage voor kaarsen deponeren in deze doos.
De pelgrims nemen uw intenties en giften mee naar Lourdes.

WORKSHOP SACRALE DANS
Er zijn veel vormen ons geloof te uiten en God te aanbidden. De sacrale dans is daar één van.
ZOSIA VALSTAR nodigt u uit en begeleidt ons om met het gebruik van de vlaggen als vorm van aanbidding
deel te nemen aan de workshop sacrale dans. Wanneer: 10 juni 2019 19.30 uur tot 21.30 uur.
Waar: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3133 PL te Maassluis. Aanmelden: voor 4 juni a.s. bij 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Een vrijwillige brijdrage wordt op prijs gesteld.

OVERIGE
VAN ARM GEZIN IN GUINÉE NAAR JONGSTE AARTSBISSCHOP (33) EN CURIEKARDINAAL
Zaterdag 8 juni zal de huidige prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, kardinaal
Robert Sarah voorgaan tijdens een Heilige Mis in de Sint-Jan in ’s Hertogenbosch. Een man met een
bijzonder levensverhaal. In het nabijgelegen Sint-Janscentrum zal hij spreken over zijn leven in Guinée
en in het Vaticaan, de Kerk en de moderne samenleving en over God.
10.30 uur – Heilige Mis in de Sint-Janskathedraal
12.30 uur – Lunch in het Sint-Janscentrum
14.00 uur – Voordracht kardinaal Sarah
15.30 uur – Thee, koffie en tijd voor ontmoeting
Voor het middagprogramma in het Sint-Janscentrum zijn kaarten te koop (incl. lunch) voor € 7.50.
Gaarne vooraf aanmelden. Zie hiervoor de flyers in de hal in de kerk.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 1 juni 18.00 uur Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk Zondag 2 juni 9.30 uur Woord en Communieviering Parochiaan

Orgelspel en samenzang
Kerkcollecte Ned. Missionarissen
Wereldwinkel

Pax Christikerk Zondag 2 juni 11.00 uur Anders-dan Andersviering C. Koeleman

Combo o.l.v. Dick Nels
Kerkcollecte Ned.Missionarissen
Deurcollecte La Granja

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.