WILLIBRORD ACTUEEL 02-06-2019

Jaargang 12, nr. 38

02-06-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 1 juni 18.00 uur Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk Zondag 2 juni 9.30 uur Woord en Communieviering Parochiaan

Orgelspel en samenzang
Kerkcollecte Ned. Missionarissen
Wereldwinkel

Pax Christikerk Zondag 2 juni 11.00 uur Anders-dan Andersviering C. Koeleman

Combo o.l.v. Dick Nels
Kerkcollecte Ned.Missionarissen
Deurcollecte La Granja

Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Pinksteren, zondag 9 juni, vieren we gezamenlijk in de Lucaskerk om 10.30 uur,
en dit jaar een beetje anders dan anders. Thema: “Geest vuur ons aan”
U bent van harte welkom !

PAROCHIEBREEDNIEUWS
PINKSTERGROET
Ook dit jaar brengen we weer een Pinkstergroet aan de gedetineerden in de penitentiaire inrichting De
Schie. Zondag 2 juni kunt u in de Lucaskerk nog na de viering op de kaarten een Pinkstergroet aan de
gedetineerden brengen, in de Pax Christikerk is dit al eerder gebeurd. Deze kaarten liggen op het
kerkplein van de kerk. Op zaterdag 8 juni is de viering in de Schie en zullen deze kaarten samen met de
kaarten uit de andere deelgemeenschappen van onze parochie worden overhandigd aan pastoraal
werker Rob Veerman. Hopelijk zijn er veel kaarten.
Elk jaar kijken de gedetineerden er weer naar uit en zijn blij met een kaart van onze parochianen.

JUBILEUMFEEST VAN PASTOR HENRI EGGING
Het feest ter gelegenheid van het 12½-jarig priesterjubileum van pastor Henri Egging is een heel mooi
feest geworden. De weergoden waren goedgezindt en zowel de Eucharistieviering als de informele
bijeenkomst in de Wilgenburg en de Vespers in de Basiliek waren goed verzorgd. De jubilaris heeft ervan
genoten!
Grote dank aan allen die dit feest mogelijk hebben gemaakt en grote dank aan u allen die een bijdrage
hebben gegeven aan het cadeau. Totaal is een bedrag van € 1393,04 overgemaakt ten behoeve van het
op te richten Missionair-diaconaal centrum in Rotterdam-zuid. Je zou kunnen zeggen: een
ontmoetingsplek voor mensen: de kerk tussen de mensen in.

GELOOFSVERDIEPING
WORKSHOP SACRALE DANS
Er zijn veel vormen ons geloof te uiten en God te aanbidden. De sacrale dans is daar één van.
ZOSIA VALSTAR nodigt u uit en begeleidt ons om met het gebruik van de vlaggen als vorm van aanbidding
deel te nemen aan de workshop sacrale dans.
Wanneer: 10 juni 2019 19.30 uur tot 21.30 uur.
Waar: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3133 PL te Maassluis.
Aanmelden: voor 4 juni a.s. bij secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Een vrijwillige brijdrage wordt op prijs gesteld.

BEZOEK AAN DE BASILIEK VAN OUDENBOSCH EN HET ZOUAVENMUSEUM IN OUDENBOSCH
zaterdag 15 juni 2019.
Je hoeft niet perse naar Rome om de Sint Pieter te zien. Dichterbij huis, in Noord-Brabant staat een kopie
op schaal De Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Deze Basiliek is gebouwd tussen 1867
en 1880. Onder leiding van een van de enthousiaste vrijwillige gidsen gaat u de geheimen van de basiliek
ontdekken en het bijzondere verhaal ervan leren kennen. Het tweede deel van ons bezoek aan

Oudenbosch is het Zouavenmuseum. De zouaven waren vrijwilligers die tussen 1861 en 1870 de
pauselijke staat verdedigden tegen Italiaanse Nationalisten. In 1861 richtte De Paus een oproep tot de
katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te komen. Van de 11.000 militairen die
zouavenregiment uiteindelijk telde, vormden de Nederlanders met ruim 3100 man de grootste groep.
Oudenbosch was het verzamelpunt voor de Nederlandse zouaven. Van hieruit reisden zij naar Brussel
waar zij werden gekeurd. Vandaar ging het over land en zee naar Rome. Een avontuurlijke reis. Ook in
dit museum worden we rondgeleid door een gids.
Plaats van vertrek en tijd Zaterdag 15 juni 2019.
Vertrek met de trein ca. 09.30 uur, terugkomst station Schiedam ca. 16.45 uur.
Verzamelen achter Station Schiedam-Centrum (Parallelweg) om 09.15 uur.
Kosten: Treinticket retour ca EUR 22,00, dient u zelf aan te schaffen. bezoek basiliek met gids ca. EUR
2,00, bezoek Zouavenmuseum met gids ca. EUR 4,00. Exclusief lunch.
Aanmelding: Voor deze dag dient u zich aan te melden. Dit kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl en de
intekenlijst in de hal van de kerk

OVERIGE
BEZORGING PAROCHIEBLAD KOMENDE WEEK
Komende week komt de zomereditie van Kerk aan de Waterweg en ´t Vaartje weer uit. Als het goed is
valt die weer netjes bij alle geabonneerden in de bus. Maar … onlangs is onze parochie overgegaan naar
een nieuw computersysteem voor de ledenadministratie. De meeste ‘kinderziektes’ zijn er al uitgevist,
maar het is mogelijk dat ongewild toch iets nog niet in orde is.
Wij doen dan ook een beroep op u om, wanneer u bijvoorbeeld niet meer het parochieblad ontvangt of de
tenaamstelling niet correct is, dat te melden bij het secretariaat van de Pax Christikerk via e-mail 
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl of telefoon 010-4741790, zodat wij een en ander
kunnen herstellen in de administratie.
Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking en begrip.

VAN ARM GEZIN IN GUINÉE NAAR JONGSTE AARTSBISSCHOP (33) EN CURIEKARDINAAL
Zaterdag 8 juni zal de huidige prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, kardinaal
Robert Sarah voorgaan tijdens een Heilige Mis in de Sint-Jan in ’s Hertogenbosch. Een man met een
bijzonder levensverhaal. In het nabijgelegen Sint-Janscentrum zal hij spreken over zijn leven in Guinée
en in het Vaticaan, de Kerk en de moderne samenleving en over God.
10.30 uur – Heilige Mis in de Sint-Janskathedraal
12.30 uur – Lunch in het Sint-Janscentrum
14.00 uur – Voordracht kardinaal Sarah
15.30 uur – Thee, koffie en tijd voor ontmoeting
Voor het middagprogramma in het Sint-Janscentrum zijn kaarten te koop (incl. lunch) voor € 7.50.
Gaarne vooraf aanmelden. Zie hiervoor de flyers in de hal in de kerk.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal Zaterdag 8 juni geen viering
H. Lucaskerk Zondag 9 juni 10.30 uur Eucharistieviering, A. Kunnekkadan SVD

m.m.v. Willibrordkoor
Deurcollecte voor Missie en Diaconie
Pax Christikerk Zondag 9 juni Gesloten Gezamenlijke viering in Lucaskerk

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.