WILLIBRORD ACTUEEL 09-06-2019

Jaargang 12, nr. 39

09-06-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 8 juni geen viering
H. Lucaskerk Zondag 9 juni 10.30 uur Eucharistieviering, A. Kunnekkadan SVD

m.m.v. Willibrordkoor
Deurcollecte voor Missie en Diaconie
Pax Christikerk Zondag 9 juni Gesloten Gezamenlijke viering in Lucaskerk
Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

PAROCHIEBREEDNIEUWS
JUBILEUMFEEST VAN PASTOR HENRI EGGING
Het feest ter gelegenheid van het 12½-jarig priesterjubileum van pastor Henri Egging is een heel mooi
feest geworden. De weergoden waren goedgezindt en zowel de Eucharistieviering als de informele
bijeenkomst in de Wilgenburg en de Vespers in de Basiliek waren goed verzorgd. De jubilaris heeft ervan
genoten!
Grote dank aan allen die dit feest mogelijk hebben gemaakt en grote dank aan u allen die een bijdrage
hebben gegeven aan het cadeau. Totaal is een bedrag van € 1393,04 overgemaakt ten behoeve van het
op te richten Missionair-diaconaal centrum in Rotterdam-zuid. Je zou kunnen zeggen:
een ontmoetingsplek voor mensen: de kerk tussen de mensen in.

GELOOFSVERDIEPING
BEZOEK AAN DE BASILIEK VAN OUDENBOSCH EN HET ZOUAVENMUSEUM IN OUDENBOSCH
zaterdag 15 juni 2019.
Je hoeft niet perse naar Rome om de Sint Pieter te zien. Dichterbij huis, in Noord-Brabant staat een kopie
op schaal De Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Deze Basiliek is gebouwd tussen 1867
en 1880. Onder leiding van een van de enthousiaste vrijwillige gidsen gaat u de geheimen van de basiliek
ontdekken en het bijzondere verhaal ervan leren kennen. Het tweede deel van ons bezoek aan
Oudenbosch is het Zouavenmuseum. De zouaven waren vrijwilligers die tussen 1861 en 1870 de
pauselijke staat verdedigden tegen Italiaanse Nationalisten. In 1861 richtte De Paus een oproep tot de
katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te komen. Van de 11.000 militairen die
zouavenregiment uiteindelijk telde, vormden de Nederlanders met ruim 3100 man de grootste groep.
Oudenbosch was het verzamelpunt voor de Nederlandse zouaven. Van hieruit reisden zij naar Brussel
waar zij werden gekeurd. Vandaar ging het over land en zee naar Rome. Een avontuurlijke reis. Ook in
dit museum worden we rondgeleid door een gids.
Plaats van vertrek en tijd Zaterdag 15 juni 2019.
Vertrek met de trein ca. 09.30 uur, terugkomst station Schiedam ca. 16.45 uur.
Verzamelen achter Station Schiedam-Centrum (Parallelweg) om 09.15 uur.
Kosten: Treinticket retour ca EUR 22,00, dient u zelf aan te schaffen. bezoek basiliek met gids ca. EUR
2,00, bezoek Zouavenmuseum met gids ca. EUR 4,00. Exclusief lunch.
Aanmelding: Voor deze dag dient u zich aan te melden. Dit kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl en de
intekenlijst in de hal van de kerk

SOEPCAFÉ
Zondag 16 juni wordt in de Pax Christikerk het ‘SOEPCAFÉ’ geopend. In het kader van ‘Verbinding’ zal
elke 3 e zondag van de maand dit soepcafé gehouden worden. U als parochiaan bent van harte welkom,
maar ook andere mensen die behoefte hebben aan wat gezelligheid.
Aanvang: ca. 13.00 uur aansluitend aan de viering.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Aanmelden: via e.mail koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst op het kerkplein in de Lucaskerk.

REBIBLE VERDIEPINGSAVONDEN

Maandagavond 24 juni en 1 juli zal Kees Koeleman de 3 e serie avonden over het boek Rebible van Inez
van Oord verzorgen. Inez van Oord is journaliste en bedenkster van het spirituele maandblad Happinez.
In haar boek ‘Rebible’ geeft ze een verrassende uitleg van bekende bijbelverhalen.
Vooraf graag aanmelden via het emailadres: c.koeleman2@kpnplanet.nl U bent van harte welkom.

OVERIGE
BEZORGING PAROCHIEBLAD KOMENDE WEEK
Deze week is de zomereditie van Kerk aan de Waterweg en ´t Vaartje weer uitgekomen. Als het goed is
valt die weer netjes bij alle geabonneerden in de bus. Maar … onlangs is onze parochie overgegaan naar
een nieuw computersysteem voor de ledenadministratie. De meeste ‘kinderziektes’ zijn er al uitgevist,
maar het is mogelijk dat ongewild toch iets nog niet in orde is.
Wij doen dan ook een beroep op u om, wanneer u bijvoorbeeld niet meer het parochieblad ontvangt of de
tenaamstelling niet correct is, dat te melden bij het secretariaat van de Pax Christikerk via e-mail 
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl of telefoon 010-4741790, zodat wij een en ander
kunnen herstellen in de administratie.
Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking en begrip.

WINDWIJZER ( Schiedamseweg 95 )
GESPREKSKRING “HUIS VOL VERHALEN”
Laagdrempelige gespreksgroep over zin en onzin in het dagelijks leven. Een plek van ontmoeting waar
jouw verhaal gehoord kan worden. Aan de hand van een thema worden in gesprek met anderen
ervaringen en zingevingvragen uit het leven gedeeld.
Kosten: toegang gratis
Wanneer: woensdag 19 juni om 14.00 uur

GEZOCHT: JONGERENWERKER VOOR HET PROJECT `WINDKRACHT 95` – 16 UUR PER WEEK
Binnenkort  ontstaat er bij de Windwijzer een spannende vacature.
Vanuit een toewijzing die wij gekregen hebben van het Fonds SV e.o. zoeken wij een jongerenwerker die
zich bezig gaat houden met activiteiten voor jongeren rondom de problematiek van schulden & armoede.
Windkracht 95 is een veelzijdig en spannend project waar wij een enthousiaste en initiatiefrijke jeugd-
werker voor zoeken. Iemand die ook de nodige (levens)ervaring met zich meebrengt.
Het is een pré wanneer iemand, naast affiniteit met jongeren en kennis van deze problematiek, een
relevant netwerk heeft in Vlaardingen en onze regio. Wellicht bent u zo iemand, of kent u iemand, die hier
interesse in heeft.
De volledige vacature-tekst vindt u op onze website. Via deze link komt u daar terecht. Ook het
voorlopige projectplan is op deze wijze in te zien.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal Zaterdag 15 juni geen viering
H. Lucaskerk Zondag 16 juni 09.30 uur Woord- en Communieviering; L. Meijer.

Orgelspel en samenzang.
Pax Christikerk Zondag 16 juni 11.00 uur Eucharistieviering; H. Egging.
Cantors en samenzang

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.