WILLIBRORD ACTUEEL 23-06-2019

Jaargang 12, nr. 41

23-06-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 22 juni geen viering
H. Lucaskerk Zondag 23 juni Kerkenbandviering in de Pax Christikerk

H. Lucaskerk gesloten.
Pax Christikerk Zondag 23 juni 10.30 uur Woord en Communieviering 3D
Gezamenlijke Kerkenbandviering
Koor: Impuls
Deurcollecte is voor La Granja

Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
WILLIBRORDNIEUWES
STOELOPSTELLING H. LUCASKERK
De gewijzigde stoelopstelling in de H. Lucaskerk als “experiment” is besproken in de Pastoraatsgroep. Er
is besloten dat het de komende tijd, in weer iets aangepaste vorm, zal blijven om te ervaren hoe dit is. In
september zal bekeken worden hoe we verder gaan. In de Pax Christikerk zal de stoelopstelling soms
ook anders zijn.

BERICHT IVM ZOMERSLUITING KERKEN EN PARKEREN ONDER DE LUCASKERK
Op zondag 7, 14, 21 en 28 juli zijn er geen vieringen in de Pax Christikerk. Iedereen is op die zondagen
om 10.30 uur van harte welkom in de H. Lucaskerk.
Wilt u met de auto komen, dan kunt u die parkeren onder de Lucaskerk, waar plaats is voor 11
auto’s. U kunt eerst uw passagier(s) voor de kerkdeur aan de Hoogstraat afzetten en dan via Afrol en
Gedempte Biersloot naar het parkeerterrein onder de H.Lucaskerk rijden.
Vanaf 10.00 uur gaat het hek open, zodra u daar bent aangekomen. Graag de aanwijzingen van de
verkeersregelaar opvolgen. U loopt dan via de Kwakelsteeg (voor de brug over de Vaart) naar de ingang
aan de Hoogstraat.

PAROCHIEBREEDNIEUWS
60 JARIG PRIESTERSCHAP.
Piet van der Linden, die als Witte Pater werkzaam is geweest in Zambia, hoopt op 19 juli zijn 60 jarig
Priesterschap te vieren. Op zaterdag 29 juni zal dit heugelijke feit herdacht worden met een
eucharistieviering in Heythuysen. Helaas is zijn fysieke conditie van dien aard dat hij niet meer buiten
Heythuysen komt. Wij wensen hem en zijn familie een mooie viering toe.

GELOOFSVERDIEPING
REBIBLE VERDIEPINGSAVONDEN
Maandagavond 24 juni en 1 juli zal Kees Koeleman de 3 e serie avonden over het boek Rebible van Inez
van Oord verzorgen. Inez van Oord is journaliste en bedenkster van het spirituele maandblad Happinez.
In haar boek ‘Rebible’ geeft ze een verrassende uitleg van bekende bijbelverhalen.
Vooraf graag aanmelden via het emailadres: c.koeleman2@kpnplanet.nl U bent van harte welkom.
OVERIGE

BEZORGING PAROCHIEBLAD
Inmiddels hebben alle geabonneerden de zomereditie van Kerk aan de Waterweg en ´t Vaartje
ontvangen. Onze parochie is kort geleden overgegaan naar een nieuw computersysteem voor de
ledenadministratie. Het is mogelijk dat er iets nog niet in orde is.
Wij willen u vragen, wanneer u bijvoorbeeld niet meer het parochieblad ontvangt of de tenaamstelling niet
correct is, dat te melden bij het secretariaat van de Pax Christikerk via e-mail secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl of telefoon 010-4741790. Wij kunnen dan een en ander herstellen in de
administratie. Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking en begrip.

NATIONALE BEDEVAART BRIELLE
Zaterdag 6 juli vindt de de Nationale Bedevaart in het heilgdom van de HH. Martelaren van Gorcum
plaats in Brielle. Onderdeel van de bedevaart is een eucharistieviering en het thema is dit jaar

“Geroepen!”. U heeft ook de gelegenheid om vóór in de kerk de gerestaureerde reliekschrijn, die in mei is
teruggeplaatst, te zien.
Zie voor het programma en het busvervoer de inkijkexemplarenen en de poster in de hal van de kerk.
In juli en augustus is het heilgdom dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag vindt
om 14.00 uur een eucharistieviering plaats met biechtgelegenheid. Tijdens de zomeropenstelling is er
een speciaal programma opgesteld. Zie www.martelarenvangorcum.nl 
Aanmelden: t/m 30 juni via bisdom Rotterdam. Tel. 010-2815171 of bureau@bisdomrotterdam.nl

VREDESWEEK
VREDE VIEREN 21 SEPTEMBER T/M 29 SEPTEMBER 2019.
Op donderdag 27 juni is er een inspiratie-avond over de Vredesweek 2019. Op deze avond gaat het
vooral over het thema van de Vredesweek: VREDE VERBINDT OVER GRENZEN en VREDE VIEREN. Er is
aandacht voor vieringen in de regio, Walk of Peace, het programma in de Vredesweek en materialen.
Edwin Ruigrok van de landelijke PAX leidt het thema van de Vredesweek en “Vrede Vieren” in.
Ad Uijtdewilligen het aanbod van Augustine4U”.
De avond is bedoeld om aan velen inspiratie te geven, speciaal aan leden van werkgroepen liturgie – aan
voorgangers- aan mensen van diaconie (dichtbij en ver weg) U bent van harte welkom.
Waar: het kerkplein van de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen.
Hoe laat: 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur
Aanmelden: gaarne vooraf via movzwo@hetnet.nl

WINDWIJZER ( Schiedamseweg 95 )
KLIEDERKERK
Kliederkerk is een nieuwe vorm van geloof beleven voor jong, maar zeker ook voor oud.
Samen met je ouders, kinderen, opa en oma, vriendjes en vriendinnen ontdekken, vieren en eten rondom
een Bijbelverhaal. Kennis van de bijbel of geloof is helemaal niet nodig. Zondag 23 juni is de laatste
Kliederkerk van dit seizoen en het is tevens het eindfeestje. Er is een bijzondere gast uitgenodigd.
Professor Roodsnavel, een goochelaar en verteller.Hij geeft een voorstelling met grapjes goocheltrucs en
mooie verhalen. De voorstelling is voor zowel kinderen en volwassenen en past precies bij Kliederkerk.
Aanmelden: kliederkerkvlaardingen@gmail.com Hoe laat: 15.00 uur – 17.00 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor het eten en materiaal.
TODOS LO SABEN. Een film waarin een Spaanse familie weer bijeenkomt in Todos lo Saben, hun dorp van
herkomst, voor een bruiloft. Het bruiloftsfeest wordt bruut verstoord wanneer de tienerdochter van een
van de bruilofstgasten wordt ontvoerd. Het losgeld dat wordt geëist hebben ze niet. De ontvoering geeft
de film spanning. Het is toch niet de spil waar de film om draait, maar echte loyaliteit en solidariteit als de
nood aan de man komt. Kosten: € 6,- voor de film (incl. koffie/thee en een drankje na afloop) en €13,50
voor maaltijd en film. Reserveren: via info@dewindwijzer.nl
Wanneer: 28 juni. Start 20.00 uur. Start maaltijd 18.00 uur (inloopvanaf 17.30 uur)

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal Zaterdag 29 juni 18.00 uur Woord en Communieviering
H. Lucaskerk Zondag 30 juni 9.30 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee

Koor: Willibrordkoor

Pax Christikerk Zondag 30 juni 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Gezinsviering en crèche
Koor: Okido

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.