WILLIBRORD ACTUEEL 30-06-2019

Jaargang 12, nr. 42

30-06-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 29 juni 18.00 uur Woord en Communieviering
H. Lucaskerk Zondag 30 juni 9.30 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee Koor: Willibrordkoor
Aanwezig Amnesty International
Pax Christikerk Zondag 30 juni 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Gezinsviering en crèche
Koor: Okido
Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
ZOMERSLUITING PAX CHRISTIKERK EN H. LUCASKERK
Op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juli zal de Pax Christikerk gesloten zijn en zullen de vieringen in de
H. Lucaskerk worden gehouden. Aanvang: 10.30 uur. U bent van harte welkom.
Op de zondagen 4, 11, 18 en 25 augustus dan zal de H. Lucaskerk gesloten zijn en bent u van harte
welkom in de Pax Christikerk. Aanvang: 10.30 uur.
Op zondag 1 september zijn beide kerken gesloten i.v.m. Kerkterrasviering in stadspark “t Hof.
Aanvang: 10.30 uur. Het terrein is vanaf 10.00 uur open.
Wanneer de vieringen in de H. Lucaskerk zijn en u wilt met de auto komen, dan kunt u die parkeren
onder de Lucaskerk, waar plaats is voor 11auto’s. U kunt eerst uw passagier(s) voor de kerkdeur aan de
Hoogstraat afzetten en dan via Afrol en Gedempte Biersloot naar het parkeerterrein onder de
H.Lucaskerk rijden.Vanaf 10.00 uur gaat het hek open, zodra u daar bent aangekomen. Graag de
aanwijzingen van de verkeersregelaar opvolgen. U loopt dan via de Kwakelsteeg (voor de brug over de
Vaart) naar de ingang aan de Hoogstraat.

STOELOPSTELLING H. LUCASKERK
De gewijzigde stoelopstelling in de H. Lucaskerk als “experiment” is besproken in de Pastoraatsgroep. Er
is besloten dat het de komende tijd, in weer iets aangepaste vorm, zal blijven om te ervaren hoe dit is. In
september zal bekeken worden hoe we verder gaan. In de Pax Christikerk zal de stoelopstelling soms
ook anders zijn.

SOEPCAFÉ
In het kader van ‘Verbinding’ is elke 3 e zondag van de maand het soepcafé in de Pax Christikerk
geopend. U als parochiaan bent van harte welkom, maar ook andere mensen die behoefte hebben aan
wat gezelligheid
De eerstvolgende keer is weer op 21 juli 2019. Op die dag is de viering in de H. Lucaskerk en voor
belangstellende wordt er vervoer naar de Pax Christikerk aangeboden.
Aanvang: ca. 13.00 uur aansluitend aan de viering.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Aanmelden: via e.mail koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst op het kerkplein in de Lucaskerk.

PAROCHIEBREEDNIEUWS
KERKTERRAS (KOOR) 2019
Op zondag 1 september is er om 10.30 uur op het terrein van het zomerterras
in het Oranjepark een oecumenische kerkdienst, onder de naam kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente,
deelgemeenschap Willibrord van de Goede Herderparochie, de Volle Evangelie
Gemeente, de Kerk van de Nazarener, de Remonstranten en het Leger des Heils Waterweg Centraal.
Thema van de viering: ‘Je bent niet alleen’.
Er is een crèche voor de allerkleinsten.
Terzijde: bij slecht weer – waar we niet van uit gaan – is de ‘Grote kerk’ de schuilkerk.
Ook dit keer wordt er gezongen door het kerkterraskoor.
Wil je/ wilt u meezingen? Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd op
Dinsdag 13, 20 en 27 augustus om 20.00 uur; in de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ
Vlaardingen).
Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen.

Maximum van het koor i.v.m. de grootte van het podium is 60 zangers.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg guuusfroberg@gmail.com ; tel. 010 4348433

GELOOFSVERDIEPING
REBIBLE VERDIEPINGSAVONDEN
Maandagavond 1 juli is de laatste avond van de 3 e serie avonden over het boek Rebible van Inez van
Oord dat door Kees Koeleman wordt verzorgd. Inez van Oord is journaliste en bedenkster van het
spirituele maandblad Happinez. In haar boek ‘Rebible’ geeft ze een verrassende uitleg van bekende
bijbelverhalen.
Vooraf graag aanmelden via het emailadres: c.koeleman2@kpnplanet.nl U bent van harte welkom.

OVERIGE
NATIONALE BEDEVAART BRIELLE
Zaterdag 6 juli vindt de de Nationale Bedevaart in het heilgdom van de HH. Martelaren van Gorcum
plaats in Brielle. Onderdeel van de bedevaart is een eucharistieviering en het thema is dit jaar
“Geroepen!”. U heeft ook de gelegenheid om vóór in de kerk de gerestaureerde reliekschrijn, die in mei is
teruggeplaatst, te zien.
Zie voor het programma en het busvervoer de inkijkexemplarenen en de poster in de hal van de kerk.
In juli en augustus is het heilgdom dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag vindt
om 14.00 uur een eucharistieviering plaats met biechtgelegenheid. Tijdens de zomeropenstelling is er
een speciaal programma opgesteld. Zie www.martelarenvangorcum.nl
Aanmelden: t/m 30 juni via bisdom Rotterdam. Tel. 010-2815171 of bureau@bisdomrotterdam.nl
BIJEENKOMST VOOR SENIOREN
Elke 2 e donderdag van de maand is er in de Pax Christikerk een ochtend voor senioren die behoefte
hebben aan gezelligheid en graag samen iets ondernemen. Het begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00
uur. De eerstvolgende bijeenkomst is op 11 juli.

WINDWIJZER ( Schiedamseweg 95 )
SCHULDHULPMAATJES GEZOCHT
De stichting SchuldHulpMaatje Vlaardingen is op zoek naar nieuwe schuldhulpmaatjes.
Schuldhulpmaatjes worden ingezet om voor kortere of langere tijd mensen met schulden of met
dreigende schulden te begeleiden. Dat is mooi en dankbaar werk
Om dit werk te kunnen doen, moeten alle kandidaten verplicht een basistraining volgen. Daarna
ontvangen zij een certificaat en kunnen ze als maatje aan de slag.
Van de maatjes wordt gevraagd om zich minstens één dagdeel in de week actief in te zetten en om zich
voor minstens twee jaar aan de stichting te verbinden.
Het werk wordt begeleid door een drietal coördinatoren en er wordt een onkostenvergoeding geboden.
Regelmatig zijn er maatjesavonden en ook is er de mogelijkheid om in een kleine groep werkervaringen
uit te wisselen en elkaar te ondersteunen en adviseren.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met coördinator Rob van Herwaarden voor het maken van een
afspraak voor een intakegesprek, telefonisch via 06 – 424 06 350 en via de mail:
rvanherwaarden@dewindwijzer.nl.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal Zaterdag 6 juli Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 7 juli 10.30 uur Woord en Communieviering C. Koeleman

Koor: Liriko
Deurcollecte La Granja
Wereldwinkel

Pax Christikerk Zondag 7 juli Pax Christikerk gesloten

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.