WILLIBRORD ACTUEEL 07-07-2019

Jaargang 12, nr. 43

07-07-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 6 juli Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 7 juli 10.30 uur Woord en Communieviering C. Koeleman

Koor: Liriko
Deurcollecte La Granja
Wereldwinkel

Pax Christikerk Zondag 7 juli Pax Christikerk gesloten
Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
WILLIBRORDNIEUWS
ZOMERSLUITING PAX CHRISTIKERK EN H. LUCASKERK
Op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juli zal de Pax Christikerk gesloten zijn en zullen de vieringen in de
H. Lucaskerk worden gehouden. Aanvang: 10.30 uur. U bent van harte welkom.
Op de zondagen 4, 11, 18 en 25 augustus dan zal de H. Lucaskerk gesloten zijn en bent u van harte
welkom in de Pax Christikerk. Aanvang: 10.30 uur.
Op zondag 1 september zijn beide kerken gesloten i.v.m. Kerkterrasviering in stadspark “t Hof.
Aanvang: 10.30 uur. Het terrein is vanaf 10.00 uur open.
Wanneer de vieringen in de H. Lucaskerk zijn en u wilt met de auto komen, dan kunt u die parkeren
onder de Lucaskerk, waar plaats is voor 11auto’s. U kunt eerst uw passagier(s) voor de kerkdeur aan de
Hoogstraat afzetten en dan via Afrol en Gedempte Biersloot naar het parkeerterrein onder de
H.Lucaskerk rijden.Vanaf 10.00 uur gaat het hek open, zodra u daar bent aangekomen. Graag de
aanwijzingen van de verkeersregelaar opvolgen. U loopt dan via de Kwakelsteeg (voor de brug over de
Vaart) naar de ingang aan de Hoogstraat.

SOEPCAFÉ
In de vorige WA’s is vermeld dat In het kader van ‘Verbinding’ elke 3 e zondag van de maand het
soepcafé in de Pax Christikerk is geopend. De eerstvolgende keren zou dit zijn op 21 juli en
18 augustus. Dit gaat niet door en u wordt via de Willibrord Actueel op de hoogte gebracht wanneer het
soepcafé weer open gaat.

PAROCHIEBREEDNIEUWS
KERKTERRAS (KOOR) 2019
Op zondag 1 september is er om 10.30 uur op het terrein van het zomerterras
in het Oranjepark een oecumenische kerkdienst, onder de naam kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente,
deelgemeenschap Willibrord van de Goede Herderparochie, de Volle Evangelie
Gemeente, de Kerk van de Nazarener, de Remonstranten en het Leger des Heils Waterweg Centraal.
Thema van de viering: ‘Je bent niet alleen’.
Er is een crèche voor de allerkleinsten.
Terzijde: bij slecht weer – waar we niet van uit gaan – is de ‘Grote kerk’ de schuilkerk.
Ook dit keer wordt er gezongen door het kerkterraskoor.
Wil je/ wilt u meezingen? Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd op
Dinsdag 13, 20 en 27 augustus om 20.00 uur; in de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136
GZ Vlaardingen).
Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen.
Maximum van het koor i.v.m. de grootte van het podium is 60 zangers.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg guuusfroberg@gmail.com ; tel. 010 4348433

KERKTERRAS ( VRIJWILLIGERS)
Voor het Kerkterras op 1 SEPTEMBER 2019 zijn diverse taken te doen. Denk hierbij aan 1. (klap)stoelen
klaarzetten, 2. koffie/limonade uitschenken, 3. collecteren/welkom heten, 4. toezicht houden. Geen zware
klussen dus. Graag horen we zo snel mogelijk op hoeveel enthousiaste kerkleden we kunnen rekenen. Je
kunt je aanmelden bij:
Gezina van Bohemen e-mail gezinavanbohemen@hotmail.com
of Anne van der Horst e-mail aeavanderhorst@kpnplanet.nl of tel. 0627241418.

OVERIGE
BIJEENKOMST VOOR SENIOREN
Elke 2 e donderdag van de maand is er in de Pax Christikerk een ochtend voor senioren die behoefte
hebben aan gezelligheid en graag samen iets ondernemen. Het begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00
uur. De eerstvolgende bijeenkomst is op 11 juli.

INFORMATIE HUWELIJKSVOORBEREIDI​NG IN LEIDSCHENVEEN EN IN ROTTERDAM
Vanaf 6 september en 27 september 2019 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons
Bisdom een Marriage Course en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen
en in Rotterdam.
De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende
relatie. In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komt de
de toekomst samen aan de orde. De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls.
Via de site www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten ziet u daar uitgebreidere informatie over de inhoud en
diverse data en locaties. Hier kunt u zich via een formulier aanmelden. Dit kan ook heel gemakkelijk
via e.mail dwhg.rotterdam@gmail.com
Mochten er nog inhoudelijke vragen zijn, dan kunt u die stellen via e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl
Wij vragen met spoed een ronde tafel met 6 stoelen voor een jong nieuw Syrisch gezin in Vlaardingen.
Gaarne mailen naar: movzwo@hetnet.nl

WINDWIJZER ( Schiedamseweg 95 )
SCHULDHULPMAATJES GEZOCHT
De stichting SchuldHulpMaatje Vlaardingen is op zoek naar nieuwe schuldhulpmaatjes.
Schuldhulpmaatjes worden ingezet om voor kortere of langere tijd mensen met schulden of met
dreigende schulden te begeleiden. Dat is mooi en dankbaar werk. Om dit werk te kunnen doen, moeten
alle kandidaten verplicht een basistraining volgen. Daarna ontvangen zij een certificaat en kunnen ze als
maatje aan de slag.
Van de maatjes wordt gevraagd om zich minstens één dagdeel in de week actief in te zetten en om zich
voor minstens twee jaar aan de stichting te verbinden. Het werk wordt begeleid door een drietal
coördinatoren en er wordt een onkostenvergoeding geboden. Regelmatig zijn er maatjesavonden en ook
is er de mogelijkheid om in een kleine groep werkervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen en
adviseren. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met coördinator Rob van Herwaarden voor het
maken van een afspraak voor een intakegesprek, telefonisch via 06 – 424 06 350 en via de mail: rvanherwaarden@dewindwijzer.nl .

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal Zaterdag 13 juli Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 14 juli 10.30 uur Eucharistiviering H. Egging
Samenzang en orgelspel
Pax Christikerk Zondag 14 juli Pax Christikerk gesloten

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.