WILLIBRORD ACTUEEL 15-09-2019

Meerpaal Zaterdag 14 september 18.00 uur Eucharistieviering pater M. Tharsis
H. Lucaskerk Zondag 15 september 9.30 uur Eucharistieviering M.Tharsis SVD

Cantor en samenzang
Deurcollecte PCI parochie De Goede Herder

Pax Christikerk Zondag 15 september 11.00 uur Eucharistieviering H. Egging
Cantors en samenzang
Deurcollecte PCI parochie De Goede Herder

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
BENOEMING
Per 1 september is pater Melvin Tharsis SVD benoemt als lid van het pastoraal team van de parochie De
Goede Herder. Hij is sinds 2016 in Nederland en woont in Schiedam. Voor menig parochiaan is hij al een
goede bekende.

NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief van september 2019 van pater Henk Erdhuizen is binnen. Hij heeft ons weer veel te
vertellen. Wilt u graag weten wat hij ons weer te vertellen heeft? De nieuwsbrief ligt voor u in de hal van
de kerk.

HET WAS PRACHTIG
Wanneer u dit leest of hoort, ben ik al begonnen aan de beklimming van de Kilimanjaro. Het is nu
maandag 9 september en ik kan terugkijken op twee prachtige afscheidsmomenten. Ze waren heel
verschillend, maar beide momenten waren voor mij als een warm bad. Bedankt, Jan de Geus en Chantal
van Heeswijk, voor jullie inspirerende verhalen/vertelsels. Bedankt u en jullie allemaal voor de
sympathieke woorden, ook per brief, kaart, lied of toespraak. Bedankt voor uw bijdrage aan het
herinneringsboek en de Afrikareis. Bedankt dat u met zovelen bij één of beide afscheidsmomenten
aanwezig was. En wat liep het, dankzij de inzet van velen en de goede aansturing, allemaal vlekkeloos.
Het heeft mij zo goed gedaan. Voor mijn gevoel ga ik straks op vleugels de Kilimanjaro op, maar het zal
nog genoeg energie kosten. U leest er meer over in Kerk aan de Waterweg.
Met heel veel dank en een hartelijke groet, Pastor Kees Koeleman.

SOEPCAFÉ
Zoals beloofd zouden we aangeven wanneer het Soepcafé weer van start gaat. Het is kort dag maar
aanstaande zondag 15 september is het zover. U bent om 13.00 uur welkom in de Pax Christikerk.

PAX VREDESWEEK
De start is op 21 september – de Internationale Dag van de Vrede met Vredeswandelingen
in Schiedam en Vlaardingen. De week wordt afgesloten op zondag 29 september.
Dit jaar is het thema van de Vredesweek: Vrede verbindt over Grenzen.
Er is een gevarieerd programma en informatie hierover vindt u in
Kerk aan de Waterweg en in de hal van de kerk.
We zoeken nog hulp bij de Walk of Peace
Op 21 september van 12.15 tot 13.15 uur bij de lunch op Volktuinderij Vijfsluizen.voor het klaarzetten –
uitdelen – (wat overblijft) inpakken (vijf personen)
Op 21 september van 09.15 tot 10.45 uur voor het klaarmaken van de lunch op het kerkplein van de
Lucaskerk ( 10 mensen) .

We zoeken nog hulp bij de Walk of Peace
Op 21 september tussen 10.00. – 12.00 uur om bij de Walk of Peace op twee plekken eerlijk fruit en
heerlijke koek en drankje uit te delen ( 4 mensen en 1 auto)
We hopen de vraag volgende week niet te hoeven herhalen. Meldt u zich nu al aan ?
Via e-mail movzwo@hetnet.nl of via 0630565296

GELOOFSVERDIEPEING
RUST, INNERLIJKE VREDE EN HARMONIE DOOR MEDITATIE

Mediteren hoe doe je dat en wat is het nut ervan, waar haal ik de tijd vandaan. Misschien denk je
meditatie is veel te zweverig en ik hou het nooit vol. Dat zijn gedachten die mensen vaak hebben als je
zegt dat mediteren goed voor je is. Dagelijkse meditatie zal je naar rust en vrede leiden het heeft talloze
voordelen voor je lichaam, geest en ziel. Op die aspecten zullen we tijdens deze avonden dieper ingaan.
Begeleiding: Margareth van der Nol
Data en tijd: elke tweede vrijdag van de maand van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Daarna is er nog
gelegenheid om tijdens een kopje thee na te praten. Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ
Vlaardingen. Graag vooraf aanmelden via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.

BIDDEN MET OPEN HANDEN
Veel mensen vinden bidden moeilijk. In de dagelijkse hectiek vinden we niet de tijd, niet de juiste
woorden, niet de juiste plek. Bidden is niet alleen spreken tot God, maar ook luisteren en je bewust zijn
van Gods aanwezigheid. Vertrouwen, expressie, openheid, een goede omgeving en houding zijn
essentieel. Anselm Grün leert ons God diep in onszelf te ontdekken.
Begeleiding: Pastor Charles Duynstee geeft een inleiding van het boek “School van het Gebed” van
Anselm Grün. Na de pauze gaan we in gesprek met elkaar. Het is niet noodzakelijk om dit boek aan te
schaffen. Wanneer: woensdag 18 september van 20.00 – 22.00 uur
Waar: De Wilgenburg, Land van Ris 6 (achter de Liduina Basiliek) in Schiedam.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld,  vooraf opgeven is niet noodzakelijk.

WINDWIJZER
KUNSTLEZING OVER ‘DE JONGE REMBRANDT’
Op donderdag 19 september om 20.00 uur houdt kunsthistoricus Hoo Man Chan in de Windwijzer aan
de Schiedamseweg een kunstlezing over “ De jonge Rembrandt “. Museum de Lakenhal in Leiden
presenteert van november 2019 tot februari 2020 de tentoonstelling Jonge Rembrandt 1624-1634.
De tentoonstelling  laat zien hoe het uitzonderlijke talent van Rembrandt Harmensz. van Rijn zich in de
periode van 1624 tot 1634 ontwikkelde. Rembrandts werk, ook uit zijn eerste tien jaren, getuigt van een
uitzonderlijk talent. In deze eerste tien jaren legde Rembrandt het fundament voor zijn latere werk. Dat
fundament leidde tot Rembrandts grote roem en droeg in hoge mate bij aan het karakter van de
Nederlandse schilderkunst in de 17e eeuw.
Ter introductie op de tentoonstelling, maar ook interessant als u de tentoonstelling niet zou bezoeken,
houdt kunst- en cultuurhistoricus HooMan Chan in De Windwijzer zijn lezing. Hoo Man Chan is als
docent, spreker en rondleider verbonden aan diverse grote kunstmusea.
Toegang tot de lezing € 7,50. Aanmelden kan via info@dewindwijzer.nl .

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 21 september Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 22 september 9.30 uur Oecumenische vredesviering
H. Egging en G. Fröberg
Koor: Cantorij van de Bethelkerk
Deurcollecte Pax vredesweek, Utrecht
Pax Christikerk Zondag 22 september 11.00 uur Woord en communieviering 3D

Koor Impuls
Deurcollecte La Granja

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.