WILLIBRORD ACTUEEL 20-10-2019

Jaargang 13, nr. 7

20-10-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 19 oktober 18.00 uur Woord en Communieviering J.v.d. Zande
H. Lucaskerk Zondag 20 oktober 9.30 uur Woord en Communieviering L.Meijer
Cantor en samenzang
Kerkcollecte Wereldmissiedag
Pax Christikerk Zondag 20 oktober 11.00 uur Eucharistieviering, M.Tharsis, SVD
Cantors en samenzang
Kerkcollecte Wereldmissiedag

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Wegens de herfstvakantie is het secretariaat van de Pax Christikerk en de H. Lucaskerk volgende week gesloten.

ZIEKENZALVING
Zondag 27 oktober zal tijdens de eucharistieviering in de H. Lucaskerk –aanvang 10.30 uur- het sacrament der zieken worden toegediend. Deze ziekenzalving is voor de gehele Willibrord deelgemeenschap. Dit sacrament is bedoeld om mensen te sterken wanneer ziekte of ouderdom uw levensweg bemoeilijken. Wanneer u of een familielid of bekende overweegt om tijdens deze viering de ziekenzalving te ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via het secretariaat van een van beide kerken of bij Elly Barendregt tel 010-4741963, email: koalsie@upcmail.nl
Ook als u zich niet heeft aangemeld bent u van harte welkom om de ziekenzalving te ontvangen.

WILLIBRORDZONDAG
Op zondag 10 november a.s vieren wij weer de jaarlijkse Willibrord zondag.
Dit jaar is de werkgroep ont-moeten al enige tijd bezig om hier een feestelijke ontmoetingsdag van te maken voor jong en oud. Natuurlijk beginnen we om 10.30 uur met de gezamenlijke viering in de Lucaskerk. Daarna is er van alles te beleven. Ontmoeten staat centraal. Wat elk onderdeel inhoudt? Deze week een klein tipje van de sluier …. De jeugd gaat voor een klein optreden zorgen nadat we eerst gezamenlijk hebben geluncht. Het gaat een muzikaal geheel worden, waarbij vooral plezier maken voorop staat. In de hal van beide kerken kunt u zich inschrijven voor alle onderdelen of een enkel onderdeel. Volgende week meer……..

GELOOFSVERDIEPING
RODE DRADEN IN MATTEÜS
Elk jaar wordt er op zondag vooral uit één evangelie gelezen. Voordat het nieuwe kerkelijke jaar
(vanaf de Advent tot eind november 2020) begint verdiepen wij ons in de “rode draden “ in het Matteüs-evangelie. We kijken daarbij ook naar de “draden” die dit evangelie verbindt met andere bijbelteksten, de wereld van toen en de wereld van nu. In vier avonden staan wij aan de hand van het boek “Rode draden in de evangeliën“ stil bij het evangelie volgens Matteüs. Hierover gaan wij met elkaar in gesprek. Wilt u aan deze avonden deelnemen dan is het belangrijk het boek van Wim Weren, Rode draden in evangeliën, Antwerpen (Halewijn), 2018 (ISBN 978 901 239 5523 8) aan te schaffen en hiervan voor elke avond een gedeelte te lezen. Ook is het nodig een bijbel mee te nemen. Wanneer: maandag 21 en 28 oktober, 4 en 11 november van 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Waar: H.Lucaskerk.
Begeleiding: pastor Henri Egging. Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanmelden: bij voorkeur via het emailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.

PAROCHIEBREEDNIEUWS
LANDELIJKE OPEN DAG MOTHERS PRAYERS
Zaterdag 26 oktober zal voor het eerst de Landelijke Biddende Moeders dag plaats vinden. Het is een dag van ontmoeting, gebed en inspiratie. Alle moeders, oma’s en vrouwen met een hart voor kinderen zijn welkom: zowel fysieke en geestelijke moeders. Programma: 10.00 uur inloop met koffie. 10.30 uur begin van het programma. 12.30 uur lunch (svp zelf lunchpakket meebrengen).13:30 uur begin van het gebedsuur. 14:30 uur afsluiting van het programma.14:45 uur mogelijkheid om de H. Mis bij te wonen.
Locatie: Elisabethzaal (achter de kathedraal van Rotterdam) Ingang: Robert Fruinstraat 36, 3021 XE.
Het is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Let op! Komt u met de auto, het is overal betaald parkeren. Voor verder info en/of aanmelden zie de site en email: www.mothersprayers.org
of mothersprayers_nl@hotmail.com

OVERIGE
CANTATE BWV 48 BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 27 oktober aanvang 17.00 uur wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, de cantate ‘Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen’ (BWV 48) van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Tevens wordt uitgevoerd het motet ‘Laß, o Herr, mich Hülfe finden’ van Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). Mooie muziek, zeer de moeite waard! Zie ook www.cantatesvlaardingen.nl

WINDWIJZER, Schiedamseweg 95
KINDERFILM ‘LANG LEVE DE KONINGIN’
In samenwerking met de Spring Foundation wordt op woensdag 23 oktober om 14.00 uur de kinderfilm ‘Lang leve de koningin’, een familiefilm vertoond. De 8-jarige Sara (Tiba Tossijn) is niet blij. Ze kent haar vader niet en op school gaat het ook niet al te best. Ze vindt zichzelf dom totdat ze via Victor, een jongwijs klasgenootje, de wondere wereld van het schaakspel ontdekt. De toegang is gratis (en er is ook nog limonade en wat te snoepen). Wel graag plaatsen reserveren via info@dewindwijzer.nl.

FILM CAPHARNAÜM (LIBANON, 2018)
Vrijdag 25 oktober wordt de film Capharnaüm (Libanon, 2018) vertoond. De film wordt voorafgegaan door een maaltijd. Zain is ongeveer 12. Zijn ouders hebben nooit aangifte van zijn geboorte gedaan. Ze leven onder armoedige omstandigheden in een flat in Beiroet. De kinderen zorgen voor meer inkomsten dan de vader. Als zijn lievelingszusje Sahar wordt uitgehuwelijkt (veel te jong, maar voor het geld), knapt er iets bij Zain en loopt hij weg. Kosten : € 6 alleen filmbezoek en € 13,50 voor maaltijd + film.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Om 18.00 uur wordt gestart met de maaltijd. Inloop 17.30 uur.
De film bezoeken zonder aan de maaltijd deel te nemen kan natuurlijk ook. U kunt reserveren via: info@dewindwijzer.nl.

‘THUISKOMEN IN JE OORSPRONG’
Voor de 2e keer dit jaar zal ds. Kees Haas in een drietal avonden gids zijn op een reis naar verdieping aan de hand van preken van Meister Eckhart. De centrale vraag is: Wie is God echt? De God van onze behoeften, door ons ingekleurd, of de God die naar ons verlangt?
Wanneer: maandagen 28 oktober, 11 en 25 november 2019, van 19.30-21.00 uur.
Aanmelden: via info@dewindwijzer.nl
Kosten: vrijwillige bijdrage.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 26 oktober 18.00 uur Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 27 oktober 10.30 uur Gezamenlijke ziekenzalving
Eucharistieviering H. Egging
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk is open
Pax Christikerk Zondag 27 oktober 11.00 uur Woord en communieviering 3D
Cantors en samenzang

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.