WILLIBRORD ACTUEEL 03-11-2019

Jaargang 13, nr. 9

03-11-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 2 november 18.00 uur Woord en Communieviering
H. Lucaskerk Zaterdag 2 november Gezamenlijke Allerzielenviering

In de Pax Christikerk
H.Lucaskerk gesloten
Zondag 3 november 9.30 uur Eucharistieviering M. Tharsis SVD

Pax Christikerk Zaterdag 2 november 19.30 uur Allerzielenviering
H.Egging en M.Tharsis SVD

Koor: Impuls

Zondag 3 november 11.00 uur Woord en communieviering 3D
Koor Liriko met deurcollecte La Granja
Kinderwoorddienst en 10+groep
Amnesty International

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
WILLIBRORDZONDAG
Zondag 10 november is het zover: Willibrordzondag/parochianendag! Het wordt een feestelijke dag.
Na de viering, die om 10.30 uur in de Lucaskerk begint, gaan we natuurlijk eerst aan de koffie. Net als vorig jaar is er ook Irish coffee! Als we ook de lunch gebruikt hebben begint het middag programma.
De jeugd en allen die zich jeugdig voelen, krijgen een workshop Djembee aangeboden. De anderen gaan aan de slag met een ontmoetingsspel en een gedichtenworkshop. Als de jongeren terug zijn, zullen zij de Djembee kunsten laten zien in een klein optreden. Daarna zullen we de dag afsluiten met zang onder begeleiding. Natuurlijk ontbreekt ook de afsluitende borrel niet.
Geeft u zich op? In de hal van de kerk vindt u daarvoor de intekenlijsten.
Het is van groot belang dat wij weten hoeveel mensen er komen. Dit ivm de lunch en enkele andere verrassingen. We hopen u allemaal te begroeten in de Lucaskerk voor deze gezellige ontmoetingsdag.
Spreekuur pastor Melvin Tharsis SVD Sinds 1 september is pater Melvin Tharsis SVD als pastor in onze parochie komen werken. Veel mensen
kennen pater Melvin al vanuit zijn pastorale inburgering. Nu is hij opnieuw in ons midden gekomen als pastor van onze parochie. Naast het voorgaan in de liturgie en zijn inzet voor diaconie, zal Melvin Tharsis zijn aandacht vooral richten op Vlaardingen. Hij is contactpastor van de Willibrordgemeenschap, samen met pastor Henri Egging.
Pater Melvin wil graag goed aanspreekbaar zijn voor parochianen en andere mensen in de wijk. Daarom houdt hij vanaf 11 november spreekuur in beide kerken:
op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk;
en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk.
Als u een pastor wilt spreken, dan kunt u op deze tijden bij pater Melvin Tharsis SVD terecht. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132.

DOORDEWEEKSE VIERINGEN
Het pastoraal team biedt aan in de Vlaardingse kerken een doordeweekse eucharistieviering te houden.
De pastoraatsgroep wil peilen hoeveel mensen hieraan behoefte hebben, wat de wensen zijn en wie hieraan wil meewerken. Heeft u nog niet gereageerd en wilt u dit nog doen dan kunt u de brief over doordeweekse vieringen, die u bij een eerdere Willibrord Actueel heeft ontvangen en ook op de infoplekken in beide kerken ligt, lezen en de antwoordstrook alsnog invullen.
Een nieuwe Anders dan Anders viering.
Op zondag 17 november a.s. is er weer een Anders dan Anders viering in de Pax Christikerk. Het thema van de viering is: “Werken aan een droom”. Dit thema is geïnspireerd op het nummer Working on a dream va Bruce Springsteen. Behalve dit nummer staan er o.a. ook songs van Pink, Tina Turner , U2 en Ilse de Lange op het programma. Het combo o.l.v. Dick Nels zal de muziek weer verzorgen.

De voorganger is pastor Charles Duynstee. De viering begint om 11 uur.

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG
De kosters Bert Veldt en Gerard Wegdam van de H.Lucaskerk zijn op zoek naar mensen m/v die het kosterteam willen komen versterken. De taken zijn o.a. de kerk in gereedheid brengen voor een viering (en ook weer opruimen), collecteren, helpen met communie uitreiken tijdens een eucharistie viering.
Wilt u eerst nog verdere informatie, neem dan contact met ons op na een zondagsviering.
Of via de telefoon met Gerard 06-23789803 of mail naar g.wegdam@chello.nl

GELOOFSVERDIEPING
RUST, INNERLIJKE VREDE EN HARMONIE DOOR MEDITATIE
Mediteren hoe doe je dat en wat is het nut ervan, waar haal ik de tijd vandaan. Misschien denk je meditatie is veel te zweverig en ik hou het nooit vol. Dat zijn gedachten die mensen vaak hebben als je zegt dat mediteren goed voor je is. Dagelijkse meditatie zal je naar rust en vrede leiden het heeft talloze voordelen voor je lichaam, geest en ziel. Op die aspecten zullen we tijdens deze avonden dieper ingaan.
Begeleiding: Margareth van der Nol
Data en tijd: elke tweede vrijdag van de maand ( 8 november a.s. ) van 20.00 uur tot ongeveer 21.00
uur. Daarna is er nog gelegenheid om tijdens een kopje thee na te praten.
Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
Graag vooraf aanmelden via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld
WINDWIJZER, Schiedamseweg 95

WAT MAAKT HET LEVEN WAARD
Peterjan van der Wal, als geestelijk verzorger aan Zonnehuisgroep Vlaardingen, promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek. De titel van zijn onderzoek luidde: Wat maakt het leven de moeite waard?
Ouderen aan het woord die permanent van intensieve zorg afhankelijk zijn.Uit het onderzoek blijkt dat ‘goed ouder’ worden vraagt om een actieve houding, niet een van verzet, maar van aanvaarding. De uiteenlopende manieren waarop de onderzochte ouderen omgaan met de situatie in hun leven van nu, schetst een genuanceerder beeld van het ouder worden dan het bekende zwart-wit plaatje. Peterjan komt over zijn onderzoek een boeiend verhaal houden. Interessant voor ouderen zelf, maar ook voor
mantelzorgers en relaties van ouderen en natuurlijk voor professionals in de ouderenzorg.
Wanneer: donderdag 7 november om 20.00 uur.
Aanmelden: info@dewindwijzer.nl
Kosten: € 2,50

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal Zaterdag 9 november 18.00 uur Eucharistieviering Pater M.Tharsis SV
H. Lucaskerk Zondag 10 november 10.30 uur Willibrordzondag

Gezamenlijke eucharistieviering. H. Egging
en M. Tharsis SVD
Willibrordkoor en leden andere koren
Deurcollecte Willibrordzondag
Pax Christikerk Zondag 10 november Willibrordzondag in de H.Lucaskerk

Pax Christikerk gesloten

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.