WILLIBRORD ACTUEEL 10-11-2019

Jaargang 13, nr. 10

10-11-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 9 november 18.00 uur Eucharistieviering Pater M.Tharsis SVD
H. Lucaskerk Zondag 10 november 10.30 uur Willibrordzondag

Gezamenlijke eucharistieviering. H. Egging
en M. Tharsis SVD
Willibrordkoor en leden andere koren
Deurcollecte Willibrordzondag
Pax Christikerk Zondag 10 november 10.30 uur Willibrordzondag in de H.Lucaskerk
Pax Christikerk gesloten

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Sinds 1 september is pater Melvin Tharsis SVD als pastor in onze parochie komen werken. Hij is
contactpastor van de Willibrordgemeenschap, samen met pastor Henri Egging. Pater Melvin wil graag
goed aanspreekbaar zijn voor parochianen en andere mensen in de wijk.
Daarom houdt hij vanaf 11 november spreekuur in beide kerken: op maandagmiddag van 13.30 tot
15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk.
Als u een pastor wilt spreken, dan kunt u op deze tijden bij pater Melvin Tharsis SVD terecht. Is het
bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen.
Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de
Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132.

EEN NIEUWE ANDERS DAN ANDERS VIERING.
Op zondag 17 november a.s. is de volgende Anders dan Andersviering in de Pax Christikerk. Het thema
is : “Werken aan een droom”. Waar droom je zoal van?? Een goede baan, het leveren van een
topprestatie, geluk in de liefde, een betere wereld, een goede gezondheid, het succesvol afronden van
een studie?? Allemaal dromen waarvan je hoopt dat ze uitkomen. Dromen alleen is niet genoeg. Je moet
er wel wat voor doen. Eraan werken dus.
Daarover gaat deze viering. Het combo o.l.v. Dick Nels zorgt weer voor de muziek en de voorganger is
pastor Charles Duynstee. U bent van harte welkom. De aanvang van de viering is 11:00 uur.

SOEPCAFÉ
Voor iedereen die zin heeft in een praatje, ontmoeting en gezelligheid bij een kopje soep met een
broodje, is iedere 3 e zondagmiddag (17 november) om 13.00 uur de Pax Christikerk open.
Kosten: vrijwillige bijdrage. Aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl

BIJEENKOMST VOOR SENIOREN
Elke 2 e donderdag van de maand is er in de Pax Christikerk een ochtend voor senioren die zin hebben
in gezelligheid en graag samen iets ondernemen. Het begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 14 november.

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG
De kosters Bert Veldt en Gerard Wegdam van de H.Lucaskerk zijn op zoek naar mensen m/v die het
kosterteam willen komen versterken. De taken zijn o.a. de kerk in gereedheid brengen voor een viering
(en ook weer opruimen), collecteren, helpen met communie uitreiken tijdens een eucharistie viering.
Wilt u eerst nog verdere informatie, neem dan contact met ons op na een zondagsviering.
Of via de telefoon met Gerard 06-23789803 of mail naar g.wegdam@chello.nl

TAIZÉVIERING
Zondag 24 november staat de woord – en communieviering in de H. Lucaskerk ( 9.30 uur) in het tekewn
van Taizé. De kerkzaal wordt in de sfeer van Taizé gebracht en de liederen die gezongen worden door
het Willibrordkoor komen uit Taizé. U bent van harte uitgenodigd.

GELOOFSVERDIEPING

ADVENTSKRANS MAKEN
Tijdens de Advent wordt licht in duisternis verwacht. Terwijl het buiten steeds donkerder wordt, leven we
toe naar de komst van Jezus Christus, ´Het Licht der wereld´. Omdat het Latijnse woord voor ´komst of
het komen´ adventus is, worden de vier weken vóór Kerstmis Advent genoemd. Iedere zondag brandt er
een kaars meer op de adventskrans. Zo komt er steeds meer licht in de duisternis. Ook thuis kun je met
een adventskrans elke week zorgen voor meer licht, om zo uit te zien naar het Kerstfeest. We staan stil
bij de betekenis van de adventskrans en maken onze eigen krans, begeleid door Sandra van ’t Oor,
Jetske Burggraaf en Elly Barendregt.
Plaats: Pax Christikerk, Vlaardingen.
Wanneer: Zaterdagochtend 30 november van 10.00 – ca. 1200 uur ( inloop vanaf 9.45 uur)
Aanmelden: t/m 22 november bij voorkeur via het emailadres: koalsie@upcmail.nl
(vermelden: workshop adventskrans maken) of via intekenlijst in de hal van de H. Lucas- en of Pax
Christikerk. Aanmelden is verplicht in verband met aanschaf van de materialen.
Kosten: € 12.50 inclusief materiaal, koffie/thee. Zelf graag een snoeischaar meenemen.

OVERIG
LEGER DES HEILS
Het leger des Heils is vaak het laatste vangnet voor mensen in problemen. Voor sommige mensen is het
Leger de Heils hun enige houvast. Het Leger des Heils krijgt geen subsidie, maar veel werk dat zij doen
kost geld. Daarom wordt er van maandag 25 november t/m vrijdag 29 november een collecte gehouden
onder de noemer “Samenleven doe je dus niet alleen”. Helpt u ons mee? Word collectant
Bent u in de week van 25 november een paar uurtjes beschikbaar om in uw eigen wijk te collecteren?
Meld u aan via 06-12735642 of 06-22603243 of via mail korp.vlaardingen@legerdesheils.nl
Alvast hartelijk dank! Hans van den Hoek, Korpsofficier Leger de Heils
WINDWIJZER, Schiedamseweg 95

‘THUISKOMEN IN JE OORSPRONG’
Voor de 2 e keer dit jaar zal ds. Kees Haas in een drietal avonden gids zijn op een reis naar verdieping
aan de hand van preken van Meister Eckhart. De centrale vraag is: Wie is God echt? De God van onze
behoeften, door ons ingekleurd, of de God die naar ons verlangt?
Wanneer: maandagen 11 en 25 november 2019, van 19.30-21.00 uur.
Aanmelden: via info@dewindwijzer.nl Kosten: vrijwillige bijdrage

Dag van de dialoog
Een lunch met ontmoeting Vrijdag 15 november  12.00 – 14.00 uur
Al enkele jaren wordt op verschillende plaatsen in Nederland de zogenaamde Dag van de Dialoog
gehouden. Mensen met een verschillende culturele en godsdienstige achtergrond gaan met elkaar aan
tafel. We eten samen en spreken met elkaar over leven en samenleven in Vlaardingen en het samen
werken aan een vreedzame stad.  Ook De Windwijzer doet weer mee met een lunchtafel voor jong en
oud. Kosten   € 5,-; Aanmelden via  info@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal Zaterdag 16 november Geen viering

H. Lucaskerk Zondag 17 november 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Cantor en samenzang
Deurcollecte Nationale Jongeren
Pax Christikerk Zondag 17 november 11.00 uur Anders-dan-Anders viering. Ch. Duijnstee

Combo o.l.v. Dick Nels
Deurcollecte Nationale Jongeren
Wereldwinkel

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.