WILLIBRORD ACTUEEL 17-11-2019

Jaargang 13, nr. 11

17-11-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 16 november Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 17 november 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Cantor en samenzang
Deurcollecte Nationale Jongeren
Amnesty International

Pax Christikerk Zondag 17 november 11.00 uur Anders-dan-Anders viering. Ch. Duijnstee

Combo o.l.v. Dick Nels
Deurcollecte Nationale Jongeren
Wereldwinkel
Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Sinds 1 september is pater Melvin Tharsis SVD als pastor in onze parochie komen werken. Hij is
contactpastor van de Willibrordgemeenschap, samen met pastor Henri Egging. Pater Melvin wil graag
goed aanspreekbaar zijn voor parochianen en andere mensen in de wijk.
Daarom houdt hij vanaf 11 november spreekuur in beide kerken: op maandagmiddag van 13.30 tot
15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk.
Als u een pastor wilt spreken, dan kunt u op deze tijden bij pater Melvin Tharsis SVD terecht. Is het
bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen.
Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de
Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132.

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG
De kosters Bert Veldt en Gerard Wegdam van de H.Lucaskerk zijn op zoek naar mensen m/v die het
kosterteam willen komen versterken. De taken zijn o.a. de kerk in gereedheid brengen voor een viering
(en ook weer opruimen), collecteren, helpen met communie uitreiken tijdens een eucharistie viering.
Wilt u eerst nog verdere informatie, neem dan contact met ons op na een zondagsviering.
Of via de telefoon met Gerard 06-23789803 of mail naar g.wegdam@chello.nl

PARKEERTERREIN H. LUCAS KERK
Graag wil ik uw aandacht voor het volgende:
Sinds een week of vier ligt de afstandbediening, om het parkeerhek te openen, niet meer in de linker
bovenla in de sacristie.Wil diegene die de afstandbediening niet heeft teruggelegd dit alsnog doen.
Als u weet wie de afstand bediening heeft gebruikt en nog niet heeft teruggelegd wilt u dat dan doorgeven
aan dhr.J. van Adrichem of aan het secretariaat van de H.Lucaskerk. ( zie aan het eind van de WA)

SINT PANNENKOEK
Voor de tweede keer wordt vrijdag 29 november Sint Pannenkoek gevierd, een zeer oude Rotterdamse
traditie. In het kader van verbinding kunnen mensen, die graag anderen willen ontmoeten, pannenkoeken
komen eten. Ook niet kerkelijke mensen zijn welkom.
Wanneer: 29 november vanaf 17.30 uur.
Waar: Pax Christikerk, Reigerlaan 51,Vlaardingen
Kosten: Vrijwillige bijdrage
Aanmelden: bij voorkeur via het emailadres: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de
kerk.

GELOOFSVERDIEPING
ADVENTSKRANS MAKEN
Tijdens de Advent wordt licht in duisternis verwacht. Terwijl het buiten steeds donkerder wordt, leven we
toe naar de komst van Jezus Christus, ´Het Licht der wereld´. Omdat het Latijnse woord voor ´komst of
het komen´ adventus is, worden de vier weken vóór Kerstmis Advent genoemd. Iedere zondag brandt er
een kaars meer op de adventskrans. Zo komt er steeds meer licht in de duisternis. Ook thuis kun je met
een adventskrans elke week zorgen voor meer licht, om zo uit te zien naar het Kerstfeest. We staan stil

bij de betekenis van de adventskrans en maken onze eigen krans, begeleid door Sandra van ’t Oor,
Jetske Burggraaf en Elly Barendregt.
Plaats: Pax Christikerk, Vlaardingen.
Wanneer: Zaterdagochtend 30 november van 10.00 – ca. 1200 uur ( inloop vanaf 9.45 uur)
Aanmelden: t/m 22 november bij voorkeur via het emailadres: koalsie@upcmail.nl
(vermelden: workshop adventskrans maken) of via intekenlijst in de hal van de H. Lucas- en of Pax
Christikerk. Aanmelden is verplicht in verband met aanschaf van de materialen.
Kosten: € 12.50 inclusief materiaal, koffie/thee. Zelf graag een snoeischaar meenemen.

OVERIG
LEGER DES HEILS
Het leger des Heils is vaak het laatste vangnet voor mensen in problemen. Voor sommige mensen is het
Leger de Heils hun enige houvast. Het Leger des Heils krijgt geen subsidie, maar veel werk dat zij doen
kost geld. Daarom wordt er van maandag 25 november t/m vrijdag 29 november een collecte gehouden
onder de noemer “Samenleven doe je dus niet alleen”. Helpt u ons mee? Word collectant
Bent u in de week van 25 november een paar uurtjes beschikbaar om in uw eigen wijk te collecteren?
Meld u aan via 06-12735642 of 06-22603243 of via mail korp.vlaardingen@legerdesheils.nl
Alvast hartelijk dank! Hans van den Hoek, Korpsofficier Leger de Heils
WINDWIJZER, Schiedamseweg 95

INSPIRERENDE ONTMOETING
Tijdens een ontmoeting aan tafel maken we kennis met Els Wijnstok, sinds 2015 coördinator van de
hospice ’De Margriet’ in Vlaardingen. Zij zal vertellen over haar ervaring met de begeleiding van mensen
in hun laatste levensdagen, maar ook het leven, samenleven en werken in het hospice, over vrijwilligers
en vooral ook over wat haar zelf motiveert en inspireert om dit mooie werk te doen.
Kosten: de toegang is € 7.50 ( inclusief maaltijd)
Aanmelden: via info@dewindwijzer.nl
Wanneer: donderdag 21 november vanaf 18.00 uur ( inloop vanaf 17.30 uur)

‘THUISKOMEN IN JE OORSPRONG’
Voor de 2 e keer dit jaar zal ds. Kees Haas in een drietal avonden gids zijn op een reis naar verdieping
aan de hand van preken van Meister Eckhart. De centrale vraag is: Wie is God echt? De God van onze
behoeften, door ons ingekleurd, of de God die naar ons verlangt?
Wanneer: maandag 25 november 2019 (laatste van serie van drie), van 19.30-21.00 uur.
Aanmelden: via info@dewindwijzer.nl Kosten: vrijwillige bijdrage

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal Zaterdag 23 november 18.00 uur Woord-en communieviering
H. Lucaskerk Zondag 24 november 9.30 uur Woord-en communieviering, deze staat in
het teken van Taizé. De kerkzaal wordt in de sfeer van Taizé gebracht en de liederen
die gezongen worden door het Willibrordkoor komen uit Taizé.
Pax Christikerk Zondag 24 november 11.00 uur Eucharistieviering, H. Egging
Cantors en samenzang

Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.