WILLIBRORD ACTUEEL 24-11-2019

Jaargang 13, nr. 12

24-11-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 23 november 18.00 uur Woord-en communieviering
H. Lucaskerk Zondag 24 november 9.30 uur Woord-en communieviering, deze staat in het teken van Taizé. De kerkzaal wordt in de sfeer van Taizé gebracht en de liederen die gezongen worden door het Willibrordkoor komen uit Taizé.
Pax Christikerk Zondag 24 november 11.00 uur Eucharistieviering, H. Egging
Cantors en samenzang

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
WIJ HEBBEN UW HULP NODIG
De kosters Bert Veldt en Gerard Wegdam van de H.Lucaskerk zijn op zoek naar mensen m/v die het kosterteam willen komen versterken. De taken zijn o.a. de kerk in gereedheid brengen voor een viering (en ook weer opruimen), collecteren, helpen met communie uitreiken tijdens een eucharistie viering.
Wilt u eerst nog verdere informatie, neem dan contact met ons op na een zondagsviering.
Of via de telefoon met Gerard 06-23789803 of mail naar g.wegdam@chello.nl

PARKEERTERREIN H. LUCAS KERK
Graag wil ik uw aandacht voor het volgende:
Sinds een week of vier ligt de afstandbediening, om het parkeerhek te openen, niet meer in de linker bovenla in de sacristie.Wil diegene die de afstandbediening niet heeft teruggelegd dit alsnog doen.
Als u weet wie de afstand bediening heeft gebruikt en nog niet heeft teruggelegd wilt u dat dan doorgeven aan dhr.J. van Adrichem of aan het secretariaat van de H.Lucaskerk. ( zie aan het eind van de WA)

SINT PANNENKOEK
Voor de tweede keer wordt vrijdag 29 november Sint Pannenkoek gevierd, een zeer oude Rotterdamse traditie. In het kader van verbinding kunnen mensen, die graag anderen willen ontmoeten, pannenkoeken komen eten. Ook niet kerkelijke mensen zijn welkom.
Wanneer: 29 november vanaf 17.30 uur.
Waar: Pax Christikerk, Reigerlaan 51,Vlaardingen
Kosten: Vrijwillige bijdrage
Aanmelden: bij voorkeur via het emailadres: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de kerk.

KERSTSAMENZANG IN DE PAX CHRISTIKERK
Zondag 22 december is in de Pax Christikerk een Kerstsamenzang. Hieraan doen drie koren van de kerk mee, te weten: Liriko, Impuls en Okido. Kaarten zijn te koop bij de leden van de koren, na de Adventsvieringen in de kerk en bij het secretariaat. Ze kosten € 3. Deze prijs is inclusief een kopje koffie in de pauze en een drankje na afloop. Er is ruimte om samen kerstliederen te zingen.
Aanvang: 14.00 uur. U bent van harte welkom.

KERSTBUFFET OP TWEEDE KERSTDAG!
Alle mensen, jong en oud, samen of alleen, die graag andere mensen willen ontmoeten onder het genot van lekker eten en drinken zijn van harte welkom op donderdag 26 december vanaf 12.45 uur. Het buffet start om 13.00 uur en we sluiten rond 16.30 uur af. Waar: De Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. Aanmelden: graag vóór 20 december via de telefoon bij: Ingrid Kind 010-4741404, Berthe de Leede 010-2470804 of per e-mail bij: ingridkind@hotmail.com

GELOOFSVERDIEPING
ADVENTSKRANS MAKEN
Tijdens de Advent wordt licht in duisternis verwacht. Terwijl het buiten steeds donkerder wordt, leven we toe naar de komst van Jezus Christus, ´Het Licht der wereld´. Omdat het Latijnse woord voor ´komst of het komen´ adventus is, worden de vier weken vóór Kerstmis Advent genoemd. Iedere zondag brandt er een kaars meer op de adventskrans. Zo komt er steeds meer licht in de duisternis.
Ook thuis kun je met een adventskrans elke week zorgen voor meer licht, om zo uit te zien naar het Kerstfeest. We staan stil bij de betekenis van de adventskrans en maken onze eigen krans, begeleid door Sandra van ’t Oor, Jetske Burggraaf en Elly Barendregt.
Plaats: Pax Christikerk, Vlaardingen.
Wanneer: Zaterdagochtend 30 november van 10.00 – ca. 1200 uur ( inloop vanaf 9.45 uur)
Aanmelden: t/m 24 november bij voorkeur via het emailadres: koalsie@upcmail.nl
(vermelden: workshop adventskrans maken) of via intekenlijst in de hal van de H. Lucas- en of Pax Christikerk. Aanmelden is verplicht in verband met aanschaf van de materialen.
Kosten: € 12.50 inclusief materiaal, koffie/thee. Zelf graag een snoeischaar meenemen.

DANSEN MET AANBIDDIDNGSVLAGGEN
Er zijn zoveel meer vormen om ons geloof te uiten en God te aanbidden. Met vlaggen is daar één van.
Zosia Valstar nodigt ons uit en begeleidt ons om met het gebruik van vlaggen als vorm van aanbidding deel te nemen aan de workshop op zaterdag 14 december 2019 van 16.00 tot 17.45 uur
Waar: in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Aanmelden: vóór 3 december a.s. bij secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

PAROCHIEBREEDNIEUWS
KERST SING ALONG
Zondag 8 december aanvang 13.00 uur is er een Kerst Sing along. We zingen samen kerkelijke en profane kerstliederen. Bezoekers van de inloophuizen: De Wissel en De Weerklank worden uitgenodigd liedsuggesties in te leveren. Naar aanleiding daarvan stellen we een Top-10 samen.
Begeleiding: Lidwien Meijer en Wim van der Steen ( pianist). Waar: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99 ( Lieftinckplein) Schiedam. Entree: vrijwillige bijdrage. Na afloop drinken we een glaasje
(bv. Gluhwein).

WINDWIJZER, Schiedamseweg 95
THUISKOMEN IN JE OORSPRONG’
Voor de 2e keer dit jaar zal ds. Kees Haas in een drietal avonden gids zijn op een reis naar verdieping aan de hand van preken van Meister Eckhart. De centrale vraag is: Wie is God echt? De God van onze behoeften, door ons ingekleurd, of de God die naar ons verlangt?
Wanneer: maandag 25 november 2019 (laatste van serie van drie), van 19.30-21.00 uur.
Aanmelden: via info@dewindwijzer.nl Kosten: vrijwillige bijdrage

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal Zaterdag 30 november Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 1 december 9.30 uur Eucharistieviering Ch. Duijnstee
Cantors en samenzang
19.00 uur Taizé gebedsdienst in de Bethelkerk
Pax Christikerk Zondag 1 december 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duijnstee
Koor: Liriko
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Deurcollecte La Granja
Amnesty International

Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Als u een pastor wilt spreken, dan kunt u bij pater Melvin Tharsis SVD terecht op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen.
Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.