WILLIBRORD ACTUEEL 12-01-2020

Jaargang 13, nr. 18                                                                              12-01-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

Meerpaal Zaterdag 11 januari 18.00 uur Eucharistieviering H. Egging
H. Lucaskerk Zondag 12 januari 9.30 uur Woord en communieviering parochiaan Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 12 januari 11.00 uur Eucharistieviering M. Tharsis, SVD Cantors en samenzang.

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS

ROEISPANEN GEZOCHT
Voor de oecumenische viering op 19 januari 2020 in de Bethelkerk zijn wij op zoek naar een aantal roeispanen. Heeft u nog een of meerdere roeispanen ergens liggen, dan willen wij daar graag bij die dienst gebruik van maken. Ze worden natuurlijk in dezelfde staat geretourneerd. Voor het hoe en wat kunt u kontakt opnemen met mw. Diny Tjepkema, tel. 06-46610875 of dinytjepkema@ziggo.nl  B.v.dank.

AANMELDEN EERSTE H. COMMUNIE
Voor de eerste H. Communieviering in 2020 kunt u uw kind aanmelden t/m 20 januari bij Jetske Burggraaf, tel. 06 1152 2955 of email: eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl
De voorstellingsviering is op zondag 9 februari en de eerste H. Communieviering op zondag 7 juni.
Allebei de vieringen vinden plaats in de Pax Christikerk.

SOEPCAFÉ
Iedereen die zin heeft in een praatje, ontmoeting en gezelligheid bij een kopje soep met een broodje, is iedere 3e zondagmiddag (19 januari) om 12.45 uur welkom in de Pax Christikerk.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl of het aanmeldformulier in de hal van de kerk.

PATER HENK ERDHUIZEN.
Er is weer nieuws uit Bolivia. Heeft u hierin interesse? In de hal/kerkplein ligt de nieuwsbrief voor u.

GELOOFSVERDIEPING
HEILIGEN….…….EN ZO….
Een avond vol wetenswaardigheden over heiligen. Wanneer begon onze kerk bijzondere mensen heilig te verklaren? Wat zijn (schijn-) heiligen? Wanneer wordt iemand heilig verklaard? Wat is een patroon-
heilige? Is een heilige hetzelfde als een held? Allemaal vragen en Lidwien Meijer neemt ons mee langs bekende en minder bekende heiligen.
Wanneer: maandag 13 januari 2020. Van 19.30 – 21.45 uur.
Waar: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein in Maassluis. Als u nog deel wilt nemen aan deze avond informeert u dan via de mail: secretariaat.andreaspetrusenpaulus@goedeherderparochie.nl of het nog mogelijk is. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

EXODUSHUIZEN, WAT ZIJN DAT?
Stichting Exodus richt zich al ruim 35 jaar op het bieden van perspectief aan mensen tijdens en na detentie. De naam Exodus verwijst naar het gelijknamige Bijbelboek dat vertelt over de veertigjarige zwerftocht van het Hebreeuwse volk. Tijdens deze tocht moeten zij veel tegenslagen overwinnen, net als de ex-gedetineerden. Met aandacht en ondersteuning wil Exodus de kansen van gemotiveerde (ex-) gedetineerden vergroten zodat zij de criminaliteit de rug toe keren. Medewerkers van Stichting Exodus vertellen over hun brede werk en gaan in op vragen.
Wanneer: maandag 27 januari 2020, van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar: Pax Christikerk, Reigerlan 51, Vlaardingen.
Aanmelden is gewenst via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal/kerkplein.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

BEGIN-VERHALEN EN ROEPINGEN
Wie zette jou op het goede spoor? Waar gaat het eigenlijk om?
Hoe is onze eigen persoonlijke geloofsweg begonnen? Wat betekent het geloof voor jou? Hoe inspireert het je en schenkt het jou vertrouwen? Pastor Henry Egging vertelt hierover.
Wanneer: maandag 10 februari 2020 van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Waar: Petrus en Pauluskerk , Andreasplein 1 te Maassluis.
Aanmelden: s.v.p. vóór 30 januari a.s. bij het secretariaat van de Petrus en Pauluskerk of op secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

DE WINDWIJZER
GRAFIEK EXPOSITIE
Cursisten van de cursus Grafiek aan Kade40 exposeren een selectie van hun werken, voornamelijk etsen. De meeste cursisten volgen deze cursus al vele jaren onder de bezielende leiding van docente en beeldend kunstenaar Beaty Czeto en zijn dan ook zeer bedreven in de verschillende grafische technieken. De geëxposeerde werken hebben zeer uiteenlopende thema’s en zijn van zowel figuratieve als abstracte aard. Vrijdag 10 januari wordt de expositie om 19.30 uur door Aad den Hoedt geopend.
De expositie is van 10 januari tot 6 maart 2020 op maandag t/m donderdag van 9.00 – 14.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur te bewonderen.
Waar: De Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Meerpaal Zaterdag 18 januari 18.00 uur Woord en communieviering

H. Lucaskerk Zondag 19 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk Pastor H. Egging en ds. Fröberg
H.Lucaskerk gesloten

Pax Christikerk Zondag 19 januari 11.00 uur Woord-en communieviering 3D Cantors en samenzang Deurcollecte La Granja.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.