WILLIBRORD ACTUEEL 19-01-2020

Jaargang 13, nr. 19                                                                                     19-01-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

Meerpaal Zaterdag 18 januari 18.00 uur Woord en communieviering
H. Lucaskerk Zondag 19 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk Pastor H. Egging en ds. Fröberg. H.Lucaskerk gesloten.
Pax Christikerk Zondag 19 januari 11.00 uur Woord-en communieviering 3D. Cantors en samenzang.  Deurcollecte La Granja.

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
OECUMENISCHE VIERING
Zondag 26 januari is er om 10.30 uur in Kerkcentrum Holy een oecumenische viering. De Pax Christikerk is dan gesloten.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”
De week van gebed is van 19 januari t/m 26 januari. Wilt u mee bidden in Vlaardingen dan kan dat op de onderstaande data en locaties. De aanvangstijd van de bijeenkomsten is 19.00 uur.
Maandag 20 januari. Leger des Heils, Magnoliastraat 41.
Dinsdag 21 januari. Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1.
Woensdag 22 januari. Bethelkerk, Burg.Verkadesingel 26
Donderdag 23 januari. Volle evangelie gemeente Vlaardingen, Maranathakerk Prof.Mekelstraat 255.
Vrijdag 24 januari. H.Lucaskerk, Hoogstraat 26.
Zaterdag 25 januari. Grote Kerk, Markt 63.

AANMELDEN EERSTE H. COMMUNIE
Voor de eerste H. Communieviering in 2020 kunt u uw kind aanmelden t/m 20 januari bij Jetske Burggraaf, tel. 06 1152 2955 of email: eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl
De voorstellingsviering is op zondag 9 februari en de eerste H. Communieviering op zondag 7 juni.
Allebei de vieringen vinden plaats in de Pax Christikerk.

DENKT U EROVER OM KATHOLIEK TE WORDEN?
In onze parochie worden weer mensen voorbereid die de wens hebben om katholiek te worden. Een aantal avonden komen zij bij elkaar om over alle facetten van het geloof te spreken. Denkt u er ook over om katholiek te worden? U kunt zich nog aanmelden. De pastor zal dan een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek. Daarna kunt u besluiten om al dan niet aan de voorbereidingsavonden deel te nemen. De avonden zijn op: 28 januari, 11 en 25 februari, 10 maart, 17 of 24 maart en 2 april.
Woensdag 26 februari gaat u met elkaar naar de Aswoensdagviering in de basiliek. Er is dan ook een nagesprek. Woensdag 8 april gaat u met elkaar naar de Chrismamis in de kathedraal van Rotterdam. Na afloop van de viering ontvangt u een zegening van de bisschop. Bent u geïnteresseerd, of heeft u misschien nog vragen? Neem gerust contact op met mw. E. Barendregt, medewerkster van het pastoraal team. Mw. Barendregt is te bereiken: Per email: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.
Per telefoon via nummer 06-31990959.

GELOOFSVERDIEPING
EXODUSHUIZEN, WAT ZIJN DAT?
Stichting Exodus richt zich al ruim 35 jaar op het bieden van perspectief aan mensen tijdens en na detentie. De naam Exodus verwijst naar het gelijknamige Bijbelboek dat vertelt over de veertigjarige zwerftocht van het Hebreeuwse volk. Tijdens deze tocht moeten zij veel tegenslagen overwinnen, net als de ex-gedetineerden. Met aandacht en ondersteuning wil Exodus de kansen van gemotiveerde (ex-) gedetineerden vergroten zodat zij de criminaliteit de rug toe keren. Medewerkers van Stichting Exodus vertellen over hun brede werk en gaan in op vragen.

Wanneer: maandag 27 januari 2020, van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar: Pax Christikerk, Reigerlan 51, Vlaardingen.
Aanmelden is gewenst via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal/kerkplein. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

BEGIN-VERHALEN EN ROEPINGEN
Wie zette jou op het goede spoor? Waar gaat het eigenlijk om? Hoe is onze eigen persoonlijke geloofsweg begonnen? Wat betekent het geloof voor jou? Hoe inspireert het je en schenkt het jou vertrouwen? Pastor Henry Egging vertelt hierover.
Wanneer: maandag 10 februari 2020 van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Waar: Petrus en Pauluskerk , Andreasplein 1 te Maassluis.
Aanmelden: s.v.p. vóór 30 januari a.s. bij het secretariaat van de Petrus en Pauluskerk of op secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

OVERIG
HUWELIJKSVOORBEREIDING
Vanaf 17 januari, 24 januari en 28 februari worden er weer twee Marriage Courses en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen, Alphen en in Rotterdam. De cursussen zijn bedoeld voor aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. In de acht (Marriage Course) en zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde.
Meer informatie over inhoud en aanmelden vindt u op https://www.bisdomrotterdam.nl

DE WINDWIJZER
ZIN OP ZONDAG MET SIEUWERT HAVENHOEK
Zondag 19 januari om 15.00 uur is in De Windwijzer Sieuwert Havenhoek te gast bij ‘Zin op Zondag’.
Sieuwert Haverhoek is een Delfts ingenieur, die in de industrie heeft gewerkt als milieumanager en tot zijn pensioen als Lector Duurzaam Ondernemen. Hij is geïnteresseerd in theologie en filosofie en heeft een aantal onbekende werken van Tolstoj uit het Engels vertaald, waaronder ‘Wat ik geloof’. Over het gedachtengoed van Tolstoj houdt hij in het hele land interactieve voordrachten.

GRAFIEK EXPOSITIE
Cursisten van de cursus Grafiek aan Kade40 exposeren een selectie van hun werken, voornamelijk etsen. De meeste cursisten volgen al vele jaren cursus o.l.v. docente en beeldend kunstenaar Beaty Czeto en zijn dan ook zeer bedreven in de verschillende grafische technieken.
De expositie is van 10 januari tot 6 maart 2020 op maandag t/m donderdag van 9.00 – 14.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur te bewonderen. Waar: De Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 25 januari Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 26 januari 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 26 januari 10.30 uur Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy. L. Meijer en R. Noordzij. Aanvang 10.30 uur.
Koor: Impuls. Pax Christikerk gesloten.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.