WILLIBRORD ACTUEEL 26-01-2020

Jaargang 13, nr. 20                                                                                     26-01-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

Meerpaal Zaterdag 25 januari Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 26 januari 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 26 januari 10.30 uur Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy. L. Meijer Koor: Impuls. Pax Christikerk gesloten.

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
DENKT U EROVER OM KATHOLIEK TE WORDEN?
In onze parochie worden weer mensen voorbereid die de wens hebben om katholiek te worden. Een aantal avonden komen zij bij elkaar om over alle facetten van het geloof te spreken. Denkt u er ook over om katholiek te worden? U kunt zich nog aanmelden. De pastor zal dan een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek. Daarna kunt u besluiten om al dan niet aan de voorbereidingsavonden deel te nemen. De avonden zijn op: 28 januari, 11 en 25 februari, 10 maart, 17 of 24 maart en 2 april.
Woensdag 26 februari gaat u met elkaar naar de Aswoensdagviering in de basiliek. Er is dan ook een nagesprek. Woensdag 8 april gaat u met elkaar naar de Chrismamis in de kathedraal van Rotterdam. Na afloop van de viering ontvangt u een zegening van de bisschop. Bent u geïnteresseerd, of heeft u misschien nog vragen? Neem gerust contact op met mw. E. Barendregt, medewerkster van het pastoraal team. Mw. Barendregt is te bereiken: Per email: e.barendregt@goedeherderparochie.nl 
Per telefoon via nummer 06-31990959.

GELOOFSVERDIEPING
EXODUSHUIZEN, WAT ZIJN DAT?
Stichting Exodus richt zich al ruim 35 jaar op het bieden van perspectief aan mensen tijdens en na detentie. De naam Exodus verwijst naar het gelijknamige Bijbelboek dat vertelt over de veertigjarige zwerftocht van het Hebreeuwse volk. Tijdens deze tocht moeten zij veel tegenslagen overwinnen, net als de ex-gedetineerden. Met aandacht en ondersteuning wil Exodus de kansen van gemotiveerde (ex-) gedetineerden vergroten zodat zij de criminaliteit de rug toe keren. Medewerkers van Stichting Exodus vertellen over hun brede werk en gaan in op vragen. Wanneer: maandag 27 januari 2020, van 20.00 tot 22.00 uur. Waar: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen. Aanmelden is gewenst via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal/kerkplein. Een vrijwillige bijdrage is wenselijk.

BEGIN-VERHALEN EN ROEPINGEN
Wie zette jou op het goede spoor? Waar gaat het eigenlijk om? Hoe is onze eigen persoonlijke geloofsweg begonnen? Wat betekent het geloof voor jou? Hoe inspireert het je en schenkt het jou vertrouwen? Pastor Henry Egging vertelt hierover.Wanneer: maandag 10 februari 2020 van 20.00 uur tot 22.00 uur. Waar: Petrus en Pauluskerk , Andreasplein 1 te Maassluis.
Aanmelden: s.v.p. vóór 30 januari a.s. bij het secretariaat van de Petrus en Pauluskerk of op secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl Een vrijwillige bijdrage is wenselijk.

OVERIG
ONTHULLING MONUMENT LEVENSLICHT IN KADER VAN 75 JAAR VRIJHEID
104.000 Stenen om stil te staan bij 104.000 slachtoffers van de Holocaust in Nederland. In een jaar waarin we heel wat te vieren hebben – 75 jaar vrijheid – hebben we ook veel te herdenken.
Zondag 26 januari onthult burgemeester Bas Eenhoorn het tijdelijke monument Levenslicht. Dit monument is onderdeel van een project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. 104.000 Stenen vormen verspreid over Nederland zo’n 170 monumenten. Om de paar seconden lichten de stenen op waarna ze weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat gemist wordt en de levend gehouden herinnering aan de slachtoffers. Wanneer: Zondagmiddag 26 januari 17.00 uur
Waar: de Rozentuin aan de Holysingel (tegenover Vaartland).
Na de onthulling is er koffie/thee in Vaartland. U bent van harte welkom.

HUWELIJKSVOORBEREIDING
Vanaf 17 januari, 24 januari en 28 februari worden er weer twee Marriage Courses en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen, Alphen en in Rotterdam. De cursussen zijn bedoeld voor aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. In de acht (Marriage Course) en zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Meer informatie over inhoud en aanmelden vindt u op https://www.bisdomrotterdam.nl

ORIËNTATIEDAG VRONESTEYN
Vronesteyn is een centrum voor Priester-en Diakenopleiding in Voorburg. Het bisdom biedt vanuit dit centrum jonge rooms katholieke mannen, die er over nadenken priester of diaken te worden, de mogelijkheid tot het volgen van een door de kerk erkende theologiestudie en een uitgebreid vormingsprogramma. De minimumleeftijd om als gehuwde man tot permanent diaken gewijd te worden is 35 jaar. Geinteresseerden zijn van harte welkom op zondag 15 maart 2020 van 14.00 – 16.30 uur. Informatie en aanmelden: voor priester via de mail: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
voor diaken via de mail: diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl Tel.nummer 070 – 3873804 •
06-27140117 en www.vronesteyn.nl  www.priesterworden.nl www.diakenworden.nl

DE WINDWIJZER
WORKSHOPS ‘GELOOF, HOOP EN LIEFDE’
Onder leiding van Josée van der Kooij en Rob van Herwaarden kunt u zich drie avonden lang ‘in beweging’ laten brengen door inspirerende bijbelse teksten en andere. Spel- of danservaring is niet vereist. Ook uw leeftijd maakt niet uit. Belangrijk is dat u zich ervoor openstelt om op een open, creatieve en meditatieve wijze aan het werk te gaan. Wanneer: maandag 27 jan, 10 en 17 feb. van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: € 4 per avond en € 10 voor 3 avonden. Aanmelden: aanmelden@dewindwijzer.nl
U kunt zich voor, één, twee of alle drie de avonden aanmelden. Inlichtingen bij: Rob van Herwaarden tel. 06 – 424 06 350 De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95, Vlaardingen.

AAN TAFEL MET ….THEO MILTENBURG
Theo is mede oprichter van het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt. Het Ros werkt onder andere voor uitgeprocedeerde asielzoekers, migranten zonder verblijfsvergunning en slachtoffers van vrouwenhandel. Ook steunen zij mensen die nadenken over een terugkeer naar het land van herkomst. We gaan aan tafel met soep en brood. Eenvoudig, doch voedzaam. Alle tijd voor onze gast en zijn verhaal. Deelname is gratis, er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd voor onkosten. U kunt zich aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
Wanneer: Donderdag 30 januari van 17.30 uur-20.00 uur

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 1 februari 18.00 uur Woord en Communieviering
H. Lucaskerk Zondag 2 februari 9.30 uur Eucharistieviering M.Tharsis SVD
Cantor en samenzang. Wereldwinkel. 19.00 uur Taizéviering in de Bethelkerk
Pax Christikerk Zondag 2 februari 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee Koor: Liriko
Kinderwoorddienst en 10+ groep Amnesty International
Deurcollecte La Granja
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.