WILLIBRORD ACTUEEL 02-02-2020

Jaargang 13, nr. 21                                                                                    02-02-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

Meerpaal Zaterdag 1 februari 18.00 uur Woord en Communieviering
H. Lucaskerk Zondag 2 februari 9.30 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Cantor en samenzang Wereldwinkel. 19.00 uur Taizéviering in de Bethelkerk.
Pax Christikerk Zondag 2 februari 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee. Koor: Liriko. Kinderwoorddienst en 10+ groep.
Amnesty International. Deurcollecte La Granja.

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
DENKT U EROVER OM KATHOLIEK TE WORDEN?
In onze parochie worden weer mensen voorbereid die de wens hebben om katholiek te worden. Een aantal avonden komen zij bij elkaar om over alle facetten van het geloof te spreken. Denkt u er ook over om katholiek te worden? U kunt zich nog aanmelden. De pastor zal dan een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek. Daarna kunt u besluiten om al dan niet aan de voorbereidingsavonden deel te nemen. De avonden zijn op: 11 en 25 februari, 10 maart, 17 of 24 maart en 2 april.
Woensdag 26 februari gaat u met elkaar naar de Aswoensdagviering in de basiliek. Er is dan ook een nagesprek. Woensdag 8 april gaat u met elkaar naar de Chrismamis in de kathedraal van Rotterdam. Na afloop van de viering ontvangt u een zegening van de bisschop. Bent u geïnteresseerd, of heeft u misschien nog vragen? Neem gerust contact op met mw. E. Barendregt, medewerkster van het pastoraal team. Mw. Barendregt is te bereiken: Per email: e.barendregt@goedeherderparochie.nl
Per telefoon via nummer 06-31990959.

BIJEENKOMST VOOR SENIOREN
Elke 2e donderdag van de maand is er in de Pax Christikerk een ochtend voor senioren die zin hebben in gezelligheid en graag samen iets ondernemen. Het begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 13 februari a.s.

SOEPCAFÉ
Iedereen die zin heeft in een praatje, ontmoeting en gezelligheid bij een kopje soep met een broodje, is iedere 3e zondagmiddag (16 februari) om 12.45 uur welkom in de Pax Christikerk.
Kosten: vrijwillige bijdrage. Aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl of het aanmeldformulier in de hal van de kerk.

GELOOFSVERDIEPING
BEGIN-VERHALEN EN ROEPINGEN
Wie zette jou op het goede spoor? Waar gaat het eigenlijk om? Hoe is onze eigen persoonlijke geloofsweg begonnen? Wat betekent het geloof voor jou? Hoe inspireert het je en schenkt het jou vertrouwen? Pastor Henry Egging vertelt hierover.Wanneer: maandag 10 februari 2020 van 20.00 uur tot 22.00 uur. Waar: Petrus en Pauluskerk , Andreasplein 1 te Maassluis.
Aanmelden: s.v.p. vóór 30 januari a.s. bij het secretariaat van de Petrus en Pauluskerk of op secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl  Een vrijwillige bijdrage is wenselijk.

MAANDELIJKSE MEDITATIE
Rust, innerlijke vrede en harmonie ervaren door meditatie. Begeleiding: Margareth van der Nol
Wanneer: Vrijdag 7 februari (bij uitzondering de 1e vrijdag, normaal de 2e vrijdag van de maand) van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid om tijdens een kopje thee na te praten.
Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen. Kosten: Een vrijwillige bijdrage.

OVERIG
UITREIKING GEUZENPENNING 2020
Vrijdag 13 maart ’s middags krijgt de Saudische mensenrechtenorganisatie ACPRA de Geuzenpenning 2020 uitgereikt. Volgens de organisatie die de penning uitreikt, probeert ACPRA met “veel moed” en tegen “een zeer zware prijs” de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië te verbeteren. De organisatie is in 2009 opgericht en is ook bekend als “Hasm”. Zij proberen Saudiërs bewust te maken van mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Waar: Grote Kerk in Vlaardingen.
movzwo heeft een beperkt aantal plaatsen mogen reserveren voor de Willibrord deelgemeenschap.
Wilt u er bij zijn? Stuur (zo gauw mogelijk!) een e-mail naar movzwo@hetnet.nl en vermeldt uw naam (voorletters en achternaam) en geboortedatum.

DE WINDWIJZER
WORKSHOPS ‘GELOOF, HOOP EN LIEFDE’
Onder leiding van Josée van der Kooij en Rob van Herwaarden kunt u zich nog twee avonden lang ‘in beweging’ laten brengen door inspirerende bijbelse teksten en andere. Spel- of danservaring is niet vereist. Ook uw leeftijd maakt niet uit. Belangrijk is dat u zich ervoor openstelt om op een open, creatieve en meditatieve wijze aan het werk te gaan. Wanneer: maandag 10 en 17 feb van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: € 4 per avond. Aanmelden: aanmelden@dewindwijzer.nl
U kunt zich voor één of allebei de avonden aanmelden. Inlichtingen bij: Rob van Herwaarden tel. 06 – 424 06 350 De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95, Vlaardingen.

GRATIS COACHING VOOR BAANLOZEN
Dinsdag 4 februari is er vanaf 9.30 uur in De Windwijzer weer de maandelijkse bijeenkomst van het netwerk ‘Baanloos…en dan?’. De bijeenkomsten zijn bedoeld om mensen zonder baan een netwerk te bieden, mogelijkheden en middelen aan te reiken om weer aan de slag te komen. Drie mensen kunnen op deze ochtend een individueel gesprek krijgen (hiervoor snel aanmelden), de overige deelnemers kunnen met elkaar en de leden van de werkgroep ‘baanloos’ ervaringen uitwisselen.
Kosten: € 2,50 voor de koffie/thee. Aanmelden: via aanmelden@dewindwijzer.nl

LEZING BERT KEIZER
Donderdag 6 februari van 17.00-19.00 uur is Bert Keizer te gast in De Windwijzer om te spreken over zijn nieuwste boek ‘Reis om de dood – van as tot ziel’ . Hij is arts, filosoof en schrijver. In een aaneenrijging van meer dan driehonderd items biedt Bert Keizer een wonderlijke baaierd van vragen, inzichten, afwijzingen en lofzangen rond de dood. Zo weet hij vaak onderhoudend, maar hier en daar onthutsend om de dood heen te lopen. Zij het in steeds kleiner wordende cirkels. Na de lezing kunt u zich te goed doen aan een bescheiden soepmaaltijd en kunt u met elkaar in gesprek. De avond is voor iedereen, professionals in de gezondheidszorg en niet professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en voor iedereen die geïnteresseerd is. Inloop is vanaf 16.30 uur. Kosten € 5 – . Aanmelden via: aanmelden@dewindwijzer.nl De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 8 februari 18.00 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan SVD
H. Lucaskerk Zondag 9 februari Voorstellen 1e communicanten
in de Pax Christikerk. H.Lucaskerk gesloten
Pax Christikerk Zondag 9 februari 10.30 uur Eucharistieviering M.Tharsis SVD Voorstellen 1e communicanten. Gezinsviering met koor Okido
Deurcollecte PCI
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.