WILLIBRORD ACTUEEL 09-02-2020

Jaargang 13, nr. 22                                                                                    09-02-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

Meerpaal Zaterdag 8 februari 18.00 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan SVD.
H. Lucaskerk Zondag 9 februari Voorstellen 1e communicanten
in de Pax Christikerk. H.Lucaskerk gesloten
Pax Christikerk Zondag 9 februari 10.30 uur Eucharistieviering M.Tharsis SVD Voorstellen 1e communicanten. Gezinsviering met koor Okido
Deurcollecte PCI

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS

PAROCHIËLE CARITATIEVE INSTELLING – KORTWEG PCI GENOEMD
De PCI verleent hulp aan mensen in nood en is in eerste instantie bestemd voor leden van onze eigen parochiegemeenschap De Goede Herder. De PCI biedt hulp bij het oplossen van financiële problemen d.m.v. een directe financiële ondersteuning en het verwijzen naar hulpverlenende instanties.
De PCI is geen instantie die permanente financiële hulp kan bieden. Zij reageert op hulpvragen en signalen die haar via de contactpersonen van de pastoraatsgroepen in de deelgemeenschappen of andere kanalen bereiken. Indien u iemand kent, waarvoor de PCI mogelijk iets zou kunnen betekenen, neemt u dan contact op met de pastoraatsgroep.
Onze PCI heeft ook uw financiële hulp nodig om goed te kunnen functioneren. Daarom wordt in alle kerken van parochie “De Goede Herder” gecollecteerd op zondag 9 februari.

ASWOENSDAG MET SOBERE MAALTIJD
Woensdag 26 februari is de Aswoensdagviering in de Pax Christi kerk. Dit is een gezamenlijke viering met de H. Lucaskerk en het Kerkcentrum Holy. De voorganger is Pater M. Tharsis en muzikale begeleiding is in handen van Jaap en Joke van Toor. De viering begint om 19:30 uur.
Voorafgaand aan de viering is er een sobere maaltijd in de Pax Christikerk. Aanvang 18:30 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven via de intekenlijsten in de hal van de kerken,
of via emailadres: koalsie@upcmail.nl

ASWOENSDAG EN OUDE PALMTAKJES
Tijdens de aswoensdagviering krijgen de bezoekers het welbekende ‘askruisje’. De as wordt verkregen door het verbranden van oude palmtakjes. Daarom vragen wij u om uw oude palmtakje in te leveren in de kerk, zodat daar weer as van gemaakt kan worden.

BIJEENKOMST VOOR SENIOREN
Elke 2e donderdag van de maand is er in de Pax Christikerk een ochtend voor senioren die zin hebben in gezelligheid en graag samen iets ondernemen. Het begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 13 februari a.s. 

SOEPCAFÉ
Iedereen die zin heeft in een praatje, ontmoeting en gezelligheid bij een kopje soep met een broodje, is iedere 3e zondagmiddag (16 februari) om 12.45 uur welkom in de Pax Christikerk.
Kosten: vrijwillige bijdrage. Aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl of het aanmeldformulier in de hal van de kerk.

GELOOFSVERDIEPING
Maandag 10 februari staat de bijeenkomst “Waar is het ons om begonnen?” in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis gepland. Deze bijeenkomst die in de vorige WA’s stond vermeld als “Begin-verhalen en roepingen”, vertelt door pastor Henry Egging, kan niet doorgaan in verband met het overlijden van Henry’s moeder. In een later stadium volgt er een nieuwe uitnodiging.

OVERIG
UITREIKING GEUZENPENNING 2020
Vrijdag 13 maart ’s middags krijgt de Saudische mensenrechtenorganisatie ACPRA de Geuzenpenning 2020 uitgereikt. Volgens de organisatie die de penning uitreikt, probeert ACPRA met “veel moed” en tegen “een zeer zware prijs” de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië te verbeteren. De organisatie is in 2009 opgericht en is ook bekend als “Hasm”. Zij proberen Saudiërs bewust te maken van mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Waar: Grote Kerk in Vlaardingen.
movzwo heeft een beperkt aantal plaatsen mogen reserveren voor de Willibrord deelgemeenschap.
Wilt u er bij zijn? Stuur (zo gauw mogelijk!) een e-mail naar movzwo@hetnet.nl en vermeldt uw naam (voorletters en achternaam) en geboortedatum.

DE WINDWIJZER – Schiedamseweg 95 in Vlaardingen
WORKSHOPS ‘GELOOF, HOOP EN LIEFDE’
Onder leiding van Josée van der Kooij en Rob van Herwaarden kunt u zich nog twee avonden lang ‘in beweging’ laten brengen door inspirerende bijbelse teksten en andere. Spel- of danservaring is niet vereist. Ook uw leeftijd maakt niet uit. Belangrijk is dat u zich ervoor openstelt om op een open, creatieve en meditatieve wijze aan het werk te gaan. Wanneer: maandag 10 en 17 feb van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: € 4 per avond. Aanmelden: aanmelden@dewindwijzer.nl
U kunt zich voor één of allebei de avonden aanmelden.
Inlichtingen bij: Rob van Herwaarden tel. 06 – 424 06 350

ZIN OP ZONDAG
Zondag 16 februari is in De Windwijzer Bas van der Graaf te gast bij Zin op Zondag. Hij zal spreken over de inspiratie en spiritualiteit van de beroemde countryzanger Johnny Cash. In deze samenkomst gaan we op zoek naar ‘het evangelie volgens Johnny Cash’, naar de betekenis van God en geloof in zijn leven. Uiteraard horen we een aantal van zijn liedjes.
Zin op Zondag is van 15.00 – 16.00 uur met na afloop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ook is er een boekentafel aanwezig. De bijeenkomst is gratis, wel wordt aan het eind een vrijwillige bijdrage gevraagd. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via: aanmelden@dewindwijzer.nl

KUNSTLEZING OVER DE KUNSTCOLLECTIE VAN HET STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM
Donderdag 13 februari om 20.00 uur houdt museumdocent Jules van der Vuurst de Vries in De Windwijzer een kunstlezing over ‘de moderne kunstcollecties van het Stedelijk Museum Schiedam’. Hij vertelt over twee kerncollecties van het museum: de CoBrA collectie en de koele abstracte werken van de jaren ’60/’70. Daarnaast zal ook Marc Rothko aan bod komen.
Kosten: € 7,50. Aanmelden kan via info@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 15 februari 18.00 uur Woord en communieviering
H. Lucaskerk Zondag 16 februari 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Cantor en samenzang
Pax Christikerk Zondag 16 februari 11.00 uur Woord en communieviering 3D Koor: Impuls
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.