WILLIBRORD ACTUEEL 16-02-2020

Jaargang 13, nr. 23                                                                                    16-02-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

Meerpaal Zaterdag 15 februari 18.00 uur Woord en communieviering.
H. Lucaskerk Zondag 16 februari 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Cantor en samenzang.
Pax Christikerk Zondag 16 februari 11.00 uur Woord en communieviering 3D Koor: Impuls.

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
ASWOENSDAG MET SOBERE MAALTIJD
Woensdag 26 februari is de Aswoensdagviering in de Pax Christi kerk. Dit is een gezamenlijke viering met de H. Lucaskerk en het Kerkcentrum Holy. De voorganger is Pater M. Tharsis en muzikale begeleiding is in handen van Jaap en Joke van Toor. De viering begint om 19:30 uur.
Voorafgaand aan de viering is er een sobere maaltijd in de Pax Christikerk. Aanvang 18:30 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven via de intekenlijsten in de hal van de kerken,
of via emailadres: koalsie@upcmail.nl

ASWOENSDAG EN OUDE PALMTAKJES
Tijdens de aswoensdagviering krijgen de bezoekers het welbekende ‘askruisje’. De as wordt verkregen door het verbranden van oude palmtakjes. Daarom vragen wij u om uw oude palmtakje in te leveren in de kerk, zodat daar weer as van gemaakt kan worden.

DOOR-DE-WEEKSE EUCHARISTIEVIERING
Vorig jaar is het voorstel geweest om ook in Vlaardingen ‘door-de-weekse’ vieringen te houden. Diverse mensen hebben daar positief op gereageerd. Met ingang van woensdag 4 maart zal elke eerste en derde woensdag van de maand om 14.00 uur een door-de-weekse eucharistieviering gehouden worden voor uiteraard de hele Willibrordgemeenschap in de Pax Christikerk. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie of thee. Vooralsnog gaat het om een proefperiode t/m juni. Dan zullen we bekijken of er voldoende belangstelling is om er mee door te gaan.
De data van de door-de-weekse eucharistieviering zullen in het Willibrord Actueel vermeld worden. Soms zal van de eerste of derde woensdag worden afgeweken, dat wordt dan in het Willibrord Actueel vermeld.

GELOOFSVERDIEPING
WAT HEBBEN ENGELEN ONS TE ZEGGEN IN DE 40 DAGENTIJD
Jezus werd in de woestijn tijdens zijn beproeving bijgestaan door engelen. Zo lezen wij dat in in het Evangelie van Matteüs. Kunnen engelen ook in onze vastentijd aan ons diensten bewijzen?
Woensdag 11 maart van 20.00-22.00 uur is er een lezing met gesprek. Pastor Charles Duijnstee zal ons op deze avond informeren vanuit de Bijbel en de theologie. Cintha van den Toorn zal spreken vanuit ervaringen. Wilt u hieraan deelnemen dan kan dat. Aanmelden is niet noodzakelijk.
Waar: Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

LEREN OMGAAN MET VERLIES
Iedereen maakt het mee, verlies van een dierbare of iets dierbaars. We kennen ook de situatie waarin we niet goed weten hoe we moeten reageren bij verlies van een ander. Toch willen wij de ander tot steun zijn. Hoe doe je dat? Er is een methode ontwikkeld door Stéphanie Beijens en zij vertelt hierover op woensdag 4 maart van 20.00 -21.30 uur. Deze avond wordt ook begeleid door Pastor Avin Kunnekkadan. Waar: De Wilgenburg, Land van Ris 6 (achter de Liduina Basiliek). Graag van te voren even laten weten of u van plan bent te komen via mail: jawobis@outlook.com
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

BLOEMARRANGEMENT MAKEN, PASSEND IN DE VASTENTIJD.

De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. We merken dat in de liturgie, maar ook de bloemversiering is sober. Tijdens de workshop gaan we een bloemarrangement maken, passend in de vastentijd, met elementen die verwijzen naar de Bijbellezingen. Waar: in de Pax Christikerk. Voor de deelnemers aan de workshop is er na de koffie een eenvoudige lunch. Aansluitend gaan we gaan we, onder deskundige begeleiding,  de bloemschikking maken. In verband met de aanschaf van materialen is inschrijven noodzakelijk. Dat kan tot en met 29 februari via de intekenlijsten in de hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk. of via e-mailadres: koalsie@upcmail.nl  De kosten zijn: voor de lunch 3,00 euro en voor de workshop 12,00 euro. (incl. materiaal, koffie/thee) Graag zelf een snoeischaar en een mesje meenemen.

OVERIG
UITREIKING GEUZENPENNING 2020
Vrijdag 13 maart ’s middags krijgt de Saudische mensenrechtenorganisatie ACPRA de Geuzenpenning 2020 uitgereikt. Volgens de organisatie die de penning uitreikt, probeert ACPRA met “veel moed” en tegen “een zeer zware prijs” de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië te verbeteren. De organisatie is in 2009 opgericht en is ook bekend als “Hasm”. Zij proberen Saudiërs bewust te maken van mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Waar: Grote Kerk in Vlaardingen.
movzwo heeft een beperkt aantal plaatsen mogen reserveren voor de Willibrord deelgemeenschap.
Wilt u er bij zijn? Stuur vóór maandag 17 februari een e-mail naar movzwo@hetnet.nl en vermeldt uw naam (voorletters en achternaam) en geboortedatum.

CANTATE in de Bethelkerk
Zondag 23 februari 2020 wordt de cantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (Actus Tragicus) (BWV 106) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd. Tevens wordt uitgevoerd het motet ‘Unser Leben ist ein Schatten’ van Johann Bach (1604-1673).
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Jeroen de Vaal (tenor) en Martijn Sanders (bas). Muzikale leiding: Bas van Houte. Zie ook cantatesvlaardingen.nl
Waar: Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen. Tijd: aanvang 17.00 uur.

DE STILLE OMGANG
Ook in 2020 organiseert het Gezelschap van de Stille Omgang de mogelijkheid om in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart deel te nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. Gezamenlijk met andere groepen pelgrims gaan we naar de mis in de ‘Papagaai’ in de Kalverstraat. Daarna wordt de tocht gelopen. Deze route is gelijk aan de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. De tocht duurt ongeveer een uur en het thema voor 2020 luidt: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….” Wilt u als pelgrim of in gedachte deelnemen aan deze bedevaartstocht dan kunt u zich aanmelden via 06-50894495 of via destilleomgang.nl Zie ook de poster in de hal van de kerk.

DE WINDWIJZER – Schiedamseweg 95 in Vlaardingen
SCHULDHULPMAATJES GEZOCHT
Wat doet deze stichting en voor wie werkt de stichting:
Stichting SchuldHulpMaatje Vlaardingen ondersteunt mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Dit doen we door een hulpvrager te matchen aan een maatje. De hulpvrager wordt sociale en praktische ondersteuning aangeboden om zo (weer) grip te krijgen op zijn of haar financiën. Gedurende 1 dagdeel per week wordt sociale en praktische ondersteuning bij de hulpvrager thuis of op een neutrale plek aangeboden. Interesse in deze uitdagende en leerzame vrijwilligersjob, meld je dan aan voor een intakegesprek met vrijwilligerscoördinator Rob van Herwaarden. Tel.no. 06-42406350of mail naar: diaconaalconsulent@planet.nl. Voor meer informatie raadpleeg de website: www.schuldhulpmaatje.nl/vlaardingen

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 22 februari Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 23 februari 9.30 uur Woord- en communieviering parochiaan. Koor: Willibrordkoor.
Pax Christikerk Zondag 23 februari 11.00 uur Eucharistieviering H. Egging
Cantor en samenzang.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van.een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.