WILLIBRORD ACTUEEL 01-03-2020

Jaargang 13, nr. 25                                                                                    01-03-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN 
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

 e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
Meerpaal Zaterdag 29 februari Geen viering
H. Lucaskerk Zondag 1 maart 9.30 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Cantor en samenzang Wereldwinkel
Pax Christikerk Zondag 1 maart 11.00 uur Woord-en communieviering 3D
Koor: Liriko met deurcollecte La Granja Amnesty International

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
DOOR-DE-WEEKSE EUCHARISTIEVIERING
Vorig jaar is het voorstel geweest om ook in Vlaardingen ‘door-de-weekse’ vieringen te houden. Diverse mensen hebben daar positief op gereageerd. Met ingang van woensdag 4 maart zal elke eerste en derde woensdag van de maand om 14.00 uur een door-de-weekse eucharistieviering gehouden worden voor uiteraard de hele Willibrordgemeenschap in de Pax Christikerk. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie of thee. Vooralsnog gaat het om een proefperiode t/m juni. Dan zullen we bekijken of er voldoende belangstelling is om er mee door te gaan.
De data van de door-de-weekse eucharistieviering zullen in het Willibrord Actueel vermeld worden. Soms zal van de eerste of derde woensdag worden afgeweken, dat wordt dan in het Willibrord Actueel vermeld.

40-DAGENTIJD
Een totaaloverzicht van alle aktiviteiten in de 40-dagentijd vindt u in de hal/kerkplein van de kerk en worden digitaal toegestuurd.

BEZINNINGSWANDELINGEN
In de aanloop naar Pasen zijn er alle zondagen wandelingen door de stad, het ommeland, de geschiedenis. Ze eindigen steeds in ‘De Windwijzer’ met een eenvoudige maaltijd. Tijdens deze wandelingen worden wij voor even pelgrims. Bij de startlocatie ( elke week anders) wordt een pelgrimsboekje uitgereikt met daarin de routebeschrijving en teksten voor onderweg. Je loopt in je eigen tempo, alleen of samen, in stilte of in geanimeerd gesprek. Je kunt voor één of twee wandelingen kiezen of de hele serie volgen. Deelname is gratis, opgave vooraf niet nodig. Je vrijwillige bijdrage gaat naar de Vastenactie. Zondag 1 maart start om 13.00 uur vanaf de Rehobothkerk, Billitonlaan 104.

BEZINNINGSBIJEENKOMST ‘PAUS FRANCISCUS EN DE ARMEN’
In deze Veertigdagentijd wil Jan Maasen, medewerker diaconie en missiesecretaris van Bisdom Rotterdam, met ons bezinnen op het thema ‘Paus Franciscus en de armen’. Vanaf het begin van zijn pausschap zet paus Franciscus zich in voor de integratie van de armen in de samenleving.
Tijdens deze bezinningsbijeenkomst bespreken we enkele diaconale sleutelteksten uit de Bijbel, bezinnen we ons op een paar kernfragmenten uit documenten van paus Franciscus en verkennen we onze eigen mogelijkheden om te werken aan een cultuur van ontmoeting met de armen, individueel en in parochieverband. Wanneer: woensdag 4 maart, 20.00 uur. Waar: H. Lucaskerk.
Graag (niet noodzakelijk) vooraf aanmelden via movzwo@hetnet.nl
Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het vastenactieproject ‘Werken aan je toekomst’..

WAT HEBBEN ENGELEN ONS TE ZEGGEN IN DE 40 DAGENTIJD
Jezus werd in de woestijn tijdens zijn beproeving bijgestaan door engelen. Zo lezen wij dat in in het Evangelie van Matteüs. Kunnen engelen ook in onze vastentijd aan ons diensten bewijzen?
Woensdag 11 maart van 20.00-22.00 uur is er een lezing met gesprek. Pastor Charles Duijnstee zal ons op deze avond informeren vanuit de Bijbel en de theologie. Cintha van den Toorn zal spreken vanuit ervaringen. Wilt u hieraan deelnemen dan kan dat. Aanmelden is niet noodzakelijk.
Waar: Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

40-DAGEN MEDITATIES
Elke donderdag in de vastentijd is er in de Pax Christikerk, in samenwerking met het Kerkcentrum, een 40-dagen meditatie. Een bezinnend moment in de drukte van alle dag waar ruimte is voor stilte, muziek en het branden van een kaarsje. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, loop gerust binnen op een of alle volgende donderdagavonden: 5, 12, 19 en 26 maart en 2 april van 19.15 tot 19.45 uur.

AVONDGEBEDEN IN DE BETHELKERK
Elke woensdag in de 40-dagentijd is om 19.30 uur een avondgebed in de Bethelkerk.

GELOOFSVERDIEPING
LEREN OMGAAN MET VERLIES
Iedereen maakt het mee, verlies van een dierbare of iets dierbaars. We kennen ook de situatie waarin we niet goed weten hoe we moeten reageren bij verlies van een ander. Toch willen wij de ander tot steun zijn. Hoe doe je dat? Er is een methode ontwikkeld door Stéphanie Beijens en zij vertelt hierover op woensdag 4 maart van 20.00 -21.30 uur. Deze avond wordt ook begeleidt door Pastor Avin Kunnekkadan. Waar: De Wilgenburg, Land van Ris 6 (achter de Liduina Basiliek). Graag van te voren even laten weten of u van plan bent te komen via mail: jawobis@outlook.com
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

PAROCHIEBREED
VESPERS IN MYSTERIUM MET WISHFUL SINGING
Luister en zing mee met dit eeuwenoude ritueel binnen de muren van de kerk. In navolging op het grote succes van de Missa in Mysterium, de Gregoriaanse meezingmis, komt a capella kwintet Wishful Singing nu met de Vespers in Mysterium. Een samenzijn in de kerk waarbij muziek van hoge kwaliteit wordt uitgevoerd. Net als bij de Missia in Mysterium zal de vesperdienst bestaan uit gregoriaanse gezangen en nodigt het ensemble het publiek uit om enkele delen mee te zingen. Wishful Singing geeft voorafgaand een workshop gregoriaans zingen aan de bezoekers. De vesper kan ook worden bezocht zonder deel te hebben genomen aan de workshop. De Vespers in Mysterium vindt plaats in de Liduina Basiliek in Schiedam op zondag 8 maart. Aanvang 16.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.wishfulsinging.nl Hier kunt u ook een plaats reserveren voor de inleidende workshop.
KERK IN AKTIE!!
Al heel lang zet Kerk In Actie zich in om mensen over de hele wereld die weinig of niets te besteden hebben te helpen bij (over)leven. Hiervoor wordt niet alleen geld ingezameld maar dit kan ook door het inzamelen van kleine handzame artikelen welke u vroeg of laat weg zou gooien. U kunt heel eenvoudig meehelpen en bijdragen om bepaalde voorwerpen in te leveren. Daarvoor staan speciale tonnetjes in de hal/op het plein van beide kerken. Het gaat om de volgende voorwerpen: Postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten, mobiele telefoons, lege printercartridges, alle soorten kaarten(ansicht, kerst/nieuwjaars en felicitatie kaarten, munten en bankbiljetten (ook vreemde valuta).
Doet u ook mee? Het loont echt!! Het blijkt al jaren uit de opbrengst van vele tienduizenden euro’s.

DE WINDWIJZER – Schiedamseweg 95 in Vlaardingen
Op dinsdag 3 maart is er vanaf 9.30 – 12.00 uur in De Windwijzer weer de maandelijkse bijeenkomst van het netwerk ‘Baanloos…en dan?’ voor mensen die zonder werk zitten.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 7 maart Woord-en communieviering
H. Lucaskerk Zondag 8 maart 9.30 uur Eucharistieviering H.Egging
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 8 maart 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Gezinsviering. Koor: Okido  Bijeenkomst kinderen 1e H. Communie
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.