WILLIBRORD ACTUEEL 08-03-2020

Jaargang 13, nr. 26                                                                                    08-03-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
Meerpaal Zaterdag 7 maart Woord-en communieviering
H. Lucaskerk Zondag 8 maart 9.30 uur Eucharistieviering H.Egging
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 8 maart 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Gezinsviering. Koor: Okido. Bijeenkomst kinderen 1e H. Communie

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
BIJEENKOMST VOOR SENIOREN
Elke 2e donderdag van de maand (12 maart a.s.) is er in de Pax Christikerk een ochtend voor senioren die zin hebben in gezelligheid en graag samen iets ondernemen. Tijd: 10.00 – 12.00 uur.

SOEPCAFÉ
Iedereen die zin heeft in een praatje, ontmoeting en gezelligheid bij een kopje soep met een broodje, is iedere 3e zondagmiddag (15 maart a.s.) om 12.45 uur welkom in de Pax Christikerk. Kosten: vrijwillige bijdrage. Aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl of het aanmeldformulier in de hal van de kerk.

40-DAGENTIJD
Een totaaloverzicht van alle aktiviteiten in de 40-dagentijd vindt u in de hal/kerkplein van de kerk en worden digitaal toegestuurd.

BEZINNINGSWANDELINGEN
In de aanloop naar Pasen zijn er alle zondagen wandelingen door de stad, het ommeland, de geschiedenis. Ze eindigen steeds in ‘De Windwijzer’ met een eenvoudige maaltijd. Tijdens deze wandelingen worden wij voor even pelgrims. Bij de startlocatie ( elke week anders) wordt een pelgrimsboekje uitgereikt met daarin de routebeschrijving en teksten voor onderweg. Je loopt in je eigen tempo, alleen of samen, in stilte of in geanimeerd gesprek. Je kunt voor één of twee wandelingen kiezen of de hele serie volgen. Deelname is gratis, opgave vooraf niet nodig. Je vrijwillige bijdrage gaat naar de Vastenactie. Zondag 8 maart start om 13.00 uur vanaf de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel.
Zondag 15 maart eveneens start om 13.00 uur vanaf Kerkcentrum Holy, Reigerlaan.

WAT HEBBEN ENGELEN ONS TE ZEGGEN IN DE 40 DAGENTIJD
Jezus werd in de woestijn tijdens zijn beproeving bijgestaan door engelen. Zo lezen wij dat in in het Evangelie van Matteüs. Kunnen engelen ook in onze vastentijd aan ons diensten bewijzen?
Woensdag 11 maart van 20.00-22.00 uur is er een lezing met gesprek. Pastor Charles Duijnstee zal ons op deze avond informeren vanuit de Bijbel en de theologie. Cintha van den Toorn zal spreken vanuit ervaringen. Wilt u hieraan deelnemen dan kan dat. Aanmelden is niet noodzakelijk.
Waar: Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

40-DAGEN MEDITATIES
Elke donderdag in de vastentijd is er in de Pax Christikerk, in samenwerking met het Kerkcentrum, een 40-dagen meditatie. Een bezinnend moment in de drukte van alle dag waar ruimte is voor stilte, muziek en het branden van een kaarsje. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, loop gerust binnen op een of alle volgende donderdagavonden: 12, 19 en 26 maart en 2 april van 19.15 tot 19.45 uur.

AVONDGEBEDEN IN DE BETHELKERK
Elke woensdag in de 40-dagentijd is om 19.30 uur een avondgebed in de Bethelkerk.

INZAMELING VOOR VOEDSELBANK
Onder het motto: “Waar wij vasten, worden andere gevoed” kunt u gedurende de 40-dagentijd elke zondag in de Lucas- en de Pax Christikerk in de daarvoor bestemde mand/doos houdbare etenswaar voor de voedselbank deponeren. Deze artikelen worden elke week toegevoegd aan de uit te delen voedselpakketten. Woensdag 17 april dragen vertegenwoordigers van alle aan de actie deelnemende parochies bij de offerande in de kathedraal een symbolisch voedselpakket naar het altaar.

PELGRIMSTOCHT 2020
Klooster klunen tijdens drie inspirerende wandeldagen op 2, 3 en 4 april rondom Drachten.Bezinning, goede gesprekken. Genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede doel zijn onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie. Voor alle informatie over vertrektijden, programma, overnachtingsmogelijkheden en aanmelden zie: www.vastenactie.nl/pelgrimstocht en in de hal/kerkplein van de kerk.

GELOOFSVERDIEPING
MAANDELIJKSE MEDITATIE
Rust, innerlijke vrede en harmonie ervaren door meditatie. Begeleiding: Margareth van der Nol
Data en tijd: elke tweede vrijdag van de maand (13 maart a.s.) van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid om tijdens een kopje thee na te praten.
Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen. Kosten: Een vrijwillige bijdrage

OVERIG
MEKKA, STAD OUD ALS HET GELOOF
In het kader van de Geuzenmaand 2020 is er donderdag 19 maart in de bibliotheek in het centrum van Vlaardingen een presentatie over Mekka als religieuze hoofdstad en vooral als stad met de jaarlijkse pelgrimstocht, de Hadj. Tijdens deze powerpointpresentatie van Willy Attema zullen Hans Rikken en Stan Stolk voor een aantal muzikale intermezzi zorgen. Van 20.00 – 22.00 uur. Inloop 19.30 uur. Toegang gratis.

DE WINDWIJZER – Schiedamseweg 95 in Vlaardingen
ZIN OP ZONDAG – DE KRACHT VAN RITUELEN
Rituelen zijn van oudsher ingezet als middel tot transformatie: wie een ritueel ondergaat, legt op symbolische wijze een weg af en komt anders uit het ritueel tevoorschijn dan zij/hij erin ging. Willemijn Jonkers houdt zondag 15 maart hierover een interactieve lezing en gaat in op de helende kracht van rituelen. Aangezien deze Zin op Zondag aansluit bij de bezinningswandeling van het Pelgrimsproject, zal de nadruk vooral liggen op rituelen bij afscheid en rouw. Aanvang: 15.00 uur

BACHKORALEN ZINGEN
Zaterdag 14 maart kunt u in De Windwijzer onder leiding van Bert van der Meer in een paar uur enkele van de mooiste koralen uit de Johannes- en de Mattheuspassion van J.S. Bach instuderen en die aan het eind van de middag uitvoeren in een korte viering afgewisseld met enkele korte bijbelgedeelten en medi-tatieve teksten. Wilt u bij aanmelding voor deze middag alstublieft uw stemsoort vermelden. Het instuderen begint om 13.00 en duurt tot 16.00 uur. De viering waarin de koralen worden gezongen is van 16.30 – 17.00 uur. Daar kun u natuurlijk ook apart voor komen. De kosten bedragen € 5. U kunt zich aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 14 maart 18.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
H. Lucaskerk Zondag 15 maart 9.30 uur Woord-en communieviering. Parochiaan. Cantors en samenzang.
Themaviering Vastenactie met deurcollecte
Pax Christikerk Zondag 15 maart 11.00 uur Eucharistieviering M. Tharsis SVD. Cantors en samenzang.
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.