WILLIBRORD ACTUEEL 15-03-2020

Jaargang 13, nr. 27                                                                                 15-03-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
Meerpaal Zaterdag 14 maart 18.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
H. Lucaskerk Zondag 15 maart 9.30 uur Woord-en communieviering. Parochiaan Cantors en samenzang
Themaviering Vastenactie met deurcollecte
Pax Christikerk Zondag 15 maart 11.00 uur Eucharistieviering M. Tharsis SVD Cantors en samenzang   vooralsnog tot en met 31 maart zijn de vieringen afgelast.

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Gaat door onder bepaalde voorwaarden
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
De doordeweekseviering in de Pax Christikerk op 18 maart gaat niet door. Wel is de kerk open voor persoonlijk gebed
WILLIBRORDNIEUWS/PAROCHIEBREED NIEUWS
40-DAGENTIJD
Een totaaloverzicht van alle aktiviteiten in de 40-dagentijd vindt u in de hal/kerkplein van de kerk en zijn reeds digitaal toegestuurd. Gaarne ook uw aandacht voor de activiteiten die buiten de parochie plaats vinden.

BEZINNINGSWANDELINGEN
In de aanloop naar Pasen zijn er alle zondagen wandelingen door de stad, het ommeland, de geschiedenis. Ze eindigen steeds in ‘De Windwijzer’ met een eenvoudige maaltijd. Tijdens deze wandelingen worden wij voor even pelgrims. Bij de startlocatie ( elke week anders) wordt een pelgrimsboekje uitgereikt met daarin de routebeschrijving en teksten voor onderweg. Je loopt in je eigen tempo, alleen of samen, in stilte of in geanimeerd gesprek. Je kunt voor één of twee wandelingen kiezen of de hele serie volgen. Deelname is gratis, opgave vooraf niet nodig. Je vrijwillige bijdrage gaat naar de Vastenactie. Zondag 15 maart start om 13.00 uur vanaf Kerkcentrum Holy, Reigerlaan.

Zondag 22 maart start om 13.00 uur vanaf VOS College, Bachplein in Schiedam de bezinningswandeling integratie en onderwijs i.s.m. Vastenactie, Lucaskerk en leerlingen van het VOS.
Aansluiten bij deze wandeling bij de Lucaskerk om 15.45 uur.
Voor wie naar de kerk in de Pax gaat en ook aan deze wandeling wilt deelnemen is er een eenvoudige lunch. Hiervoor kunt u zich aanmelden op tel.nummer 06-27241418.

40-DAGEN MEDITATIES
Elke donderdag in de vastentijd is er in de Pax Christikerk, in samenwerking met het Kerkcentrum, een 40-dagen meditatie. Een bezinnend moment in de drukte van alle dag waar ruimte is voor stilte, muziek en het branden van een kaarsje. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, loop gerust binnen op een of alle volgende donderdagavonden: 19 en 26 maart en 2 april van 19.15 tot 19.45 uur.  Avondgebeden zijn afgelast. Afhankelijk van de situatie zal bekeken worden of het avondgebed op 2 april kan doorgaan.

AVONDGEBEDEN IN DE BETHELKERK
Elke woensdag in de 40-dagentijd is om 19.30 uur een avondgebed in de Bethelkerk.

INZAMELING VOOR VOEDSELBANK
Onder het motto: “Waar wij vasten, worden andere gevoed” kunt u gedurende de 40-dagentijd elke zondag in de Lucas- en de Pax Christikerk in de daarvoor bestemde mand/doos houdbare etenswaar voor de voedselbank deponeren. Deze artikelen worden elke week toegevoegd aan de uit te delen voedselpakketten. Woensdag 17 april dragen vertegenwoordigers van alle aan de actie deelnemende parochies bij de offerande in de kathedraal een symbolisch voedselpakket naar het altaar.

OECUMENISCHE PELGRIMAGE-MAASSLUIS
Zaterdag 28 maart lopen we met elkaar een stuk op in de 40-dagentijd. Dit jaar willen we hulp aan jongeren bieden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken door jongerenwerk van InBlik in Maassluis te ondersteunen. De ontvangst van de wandeling van 10 km is om 9.15 uur in de Immanuëlkerk en wordt geopend door ds. Schreuder. En wordt om 14.00 uur afgesloten door Pater Avin Kunnekkadan. Voor deelname kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de deelgemeenschap: tel. 010-5912080 of via de e-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeheerderparochie.nl
Graag een vrijwillige bijdrage voor de lunch en voor het jongerenwerk van InBlik. Zie ook de poster in de hal van de kerk.

PELGRIMSTOCHT 2020
Klooster klunen tijdens drie inspirerende wandeldagen op 2, 3 en 4 april rondom Drachten.Bezinning, goede gesprekken. Genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede doel zijn onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie. Voor alle informatie over vertrektijden, programma, overnachtingsmogelijkheden en aanmelden zie: www.vastenactie.nl/pelgrimstocht en in de hal/kerkplein van de kerk.  

GELOOFSVERDIEPING
FILMAVOND PHILOMENA
De heilige Philomena was een jonge maagd die een bestaan als martelares had en als zodanig ook de boeken en de herinnering in is gegaan. Zij bracht een halve eeuw geleden een zoon ter wereld en onderging het lot van vele Ierse vrouwen die door de katholieke kerk geestelijk werden mishandeld. Het afstaan van haar zoon heeft zij nooit een plek kunnen geven. Journalist Martin Sixsmith komt op haar pad en treft een gebroken, enigszins simpele vrouw aan met een eigen willetje. Ondanks dat hij het niet zo op human-interestverhalen heeft interviewt hij haar en na een bezoek aan het klooster waar Philomena vijftig jaar geleden verbleef besluit Martin zich helemaal in haar verhaal vast te bijten. We kijken naar de film en gaan na afloop over de film met elkaar in gesprek. Waar: Pax Christi kerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen.
Wanneer: Vrijdagavond 20 maart 2020, inloop 19.45 uur en aanvang film 20.00 uur (de avond duurt tot ca 22.15 uur). Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanmelden: Niet noodzakelijk, maar wel mogelijk via emailadres koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.   Afgelast

OVERIG
MEKKA, STAD OUD ALS HET GELOOF
In het kader van de Geuzenmaand 2020 is er donderdag 19 maart in de bibliotheek in het centrum van Vlaardingen een presentatie over Mekka als religieuze hoofdstad en vooral als stad met de jaarlijkse pelgrimstocht, de Hadj. Tijdens deze powerpointpresentatie van Willy Attema zullen Hans Rikken en Stan Stolk voor een aantal muzikale intermezzi zorgen. Van 20.00 – 22.00 uur. Inloop 19.30 uur. Toegang gratis.

DE STILLE OMGANG
In WA nummer 23 hebben wij u bericht over de Stille Omgang in Amsterdam welke zou worden gehouden in het weekend van 20-21 maart 2020. In verband met het Coronavirus heeft het bestuur unaniem, maar met pijn in het hart, besloten om de organisatie af te lassen. Zie voor verdere informatie de poster op het bord. Afgelast

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 21 maart 18.00 uur Woord-en communieviering
H. Lucaskerk Zondag 22 maart 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 22 maart 11.00 uur Eucharistieviering H. Egging. Koor: Impuls Themaviering Vastenactie met deurcollecte
Kinderwoorddienst en 10+ groep Bijeenkomst 1e communicanten. Wereldwinkel   Vooralsnog tot en met 31 maart zijn er geen vieringen.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Will