WILLIBRORD ACTUEEL 19-03-2020

Jaargang 13, nr. 28                                                                                  19-03-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
Zondag 22 maart Eucharistieviering op NPO 2 – 10.00 uur uit St. Lambertusbasiliek, Hengelo

Elke dag vieringen vanuit België via internet op www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet

Op Radio Maria (ook via internet) zijn elke dag vieringen te beluisteren via FM: DAB+VHF kanaal 11C (220.52 MHZ)

HET LAATSTE NIEUWS VAN HET PASTORAAL TEAM

De bisschoppen van de Nederlandse Kerkprovincie hebben een vervolg gegeven aan de eerste richtlijn als het gaat om de datum van het afgelasten van de vieringen.
 DE BISSCHOPPEN HEBBEN BEKEND GEMAAKT DAT DE PUBLIEKE LITURGISCHE VIERINGEN TOT EN MET TWEEDE PAASDAG ZIJN AFGELAST.
De maatregelen die de overheid heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met tweede Paasdag nu al een beslissing te nemen vanwege de voorbereidingen van alle vieringen.
Het is met pijn in het hart dat deze beslissing genomen moet worden.

Het pastoraal team zal zich beraden over de ontstane situatie. Uiteraard worden de richtlijnen van de bisschoppen in acht genomen.
Zodra er nieuws is, ontvangen jullie weer een update van de berichtgeving.

Met hartelijke groet en alle sterkte in deze periode,
Het pastoraal team

PERSOONLIJK GEBED
– Voor persoonlijk gebed is de kerk geopend:
H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 -11.30 uur en op vrijdag van 11.30 -12.30 uur.
Pax Christikerk op maandag van 13.30 -15.00 uur, donderdag van 10.00 -11.30 uur en de woensdagen 1 en 15 april van 14.00 -15.00 uur.
– Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona virus bloot te stellen.

Heeft u hulp nodig (voor bijv. boodschappen of anderszins) neemt u dan kontakt op met de TELEFOONDIENST van de WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Waarschuwing: maak geen gebruik van hulpaanbiedingen via emails, telefonisch of anderszins van onbekenden. Bel liever onze kerk telefoondienst; wij willen u graag helpen!

EN VERDER

MOVZWO – VASTENACTIE
In de veertigdagentijd is er in de kerken volop aandacht voor projekten van Vastenactie. Vanwege de situatie omtrent het coronavirus, waarbij alle kerkelijke vieringen en activiteiten zijn afgelast, dreigt de aandacht hiervoor te verdwijnen.
Begrijpelijkerwijs hebben we nu (vanwege het coronavirus) alle aandacht voor onszelf en onze eigen omgeving. Toch hopen wij dat u ook aan de jongeren kunt en wilt denken, die willen ‘werken aan hun toekomst’.

Dat is het thema van de Vastenactie dit jaar ‘werken aan je toekomst’.
Een vakopleiding vergroot de kans op werk, waarmee later een redelijk inkomen verdiend kan worden. Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. Zoals in het noorden van Zambia, één van de armste regio’s in het land. De zusters die daar al lang werken, zetten zich in voor armoedebestrijding bij de gezinnen. Er is geld nodig om jonge vrouwen en mannen te trainen in ondernemerschap en voor een startpakket zodat ze een kleine onderneming kunnen opzetten. Onze bijdrage kan het verschil maken tussen blijven hangen in armoede of kunnen werken aan een betere toekomst.
Bekijk het filmpje van Vastenactie over Patrick: https://www.youtube.com/watch?v=GKv0R9DtQyA

Project dichtbij “De internationale VOS”
De internationale schakelklassen van de Vlaardingse Openbare Scholengroep (VOS) helpt kinderen van allerlei nationaliteiten door ze in een kleinschalige en veilige omgeving binnen twee jaar zo goed mogelijk de Nederlandse taal te leren. Daarna stromen ze door naar het reguliere onderwijs. In die twee jaar willen ze de kinderen ook laten nadenken over hun toekomst, d.m.v. loopbaan-oriëntatielessen. In deze lessen komen gastsprekers vertellen over o.a. werken in de haven. Maar het werkt nog beter wanneer je een excursie naar de haven en langs de verschillende beroepen kunt maken. Een bus huren kost echter veel geld …
Daarnaast willen we tweedehands fietsen verzamelen en opknappen (met behulp van Stichting HIP) zodat ook de nieuwe Nederlanders kunnen doen wat de meeste Nederlanders doen: fietsen!
Echter het spaarpotje voor onderdelen is nog leeg …

Draagt u deze projecten een warm hart toe, dan kunt u een bijdrage overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL04 INGB 0000 0233 25
t.n.v. Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen.

INZAMELING VOOR VOEDSELBANK
Onder het motto: “Waar wij vasten, worden anderen gevoed” werd/wordt u gevraagd om gedurende de 40-dagentijd houdbare etenswaar voor de voedselbank te schenken. Nu de kerken op zondag gesloten zijn, kunt u de levensmiddelen die u wilt schenken afgeven bij het secretariaat, wanneer deze open is:

De secretariaten zijn geopend:
In de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4702679 e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl