WILLIBRORD ACTUEEL 03-05-2020

Jaargang 13, nr. 34                                                                                    03-05-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
Alle zondagsvieringen van onze eigen parochie zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *
Zondag 3 mei uit de H.H. Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Voorganger is pastor H. Egging.
Zondag 10 mei uit de Sint Liduinabasiliek; voorganger pater M. Tharsis.

Alle vieringen zijn besloten vieringen. De vieringen kunnen dus NIET bijgewoond worden.

VIERING GEMIST? Wanneer u een viering niet op de aangegeven tijd heeft kunnen bekijken, kan dat later ook nog. De vieringen blijven 6 weken op het YouTube kanaal beschikbaar, zodat u op een ander tijdstip de vieringen alsnog kunt bekijken.

Iedere Zondag om 10.00 uur Eucharistieviering op NPO 2
Elke dag vieringen vanuit België via internet op www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet *
Op Radio Maria (ook via internet) zijn elke dag vieringen te beluisteren via FM: DAB+VHF kanaal 11C (220.52 MHZ)
* voor koppeling moet u Ctrl+klikken met linkermuisknop

DE JAARLIJKSE HERDENKING OP 4 MEI is vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk.
Een uitgebreide bloemenhulde op 4 mei op het Verploegh Chasséplein zou, niet alleen op de dag zelf maar ook daarná nog teveel belangstellenden kunnen trekken. Toch wil men, zij het binnen de beperkingen, samen met de Gemeente Vlaardingen, stilstaan “opdat wij niet vergeten”.

Namens alle inwoners van Vlaardingen legt onze burgemeester, Bas Eenhoorn, een krans bij het monument. Het tijdstip van deze handeling wordt niet van te voren bekend gemaakt, maar de handeling zelf zal achteraf, samen met een boodschap van de burgemeester, via de sociale media worden bekendgemaakt.

Ieder jaar worden namens verschillende organisaties, waaronder ook de Verzamelde Kerken Vlaardingen, kransen of bloemstukken bij het monument gelegd. Zoals u uit het bovenstaande zult begrijpen, is dat dit jaar niet mogelijk. Wel zal namens elke organisatie, dus ook namens de kerken, een roos gelegd worden bij het monument. Aan elke roos zal een kaartje worden bevestigd met de naam van de organisatie. Op deze wijze hoopt men toch recht te doen aan het herdenken van alle gevallenen uit de oorlogen.

ALLE PLANNEN ROND 75 JAAR BEVRIJDING, waaronder een speciale viering van de Verzamelde Kerken in Vlaardingen in de Grote Kerk, die gepland stond voor zaterdag 9 mei, komen ook te vervallen of worden een jaar uitgesteld of vinden in een andere vorm plaats.
Meer informatie vindt u op de website van
Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen

PERSOONLIJK GEBED
Voor persoonlijk gebed is de kerk geopend:
H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 -11.30 uur en op vrijdag van 11.30 -12.30 uur.
Pax Christikerk op maandag van 13.30 -15.00 uur, donderdag van 10.00 -11.30 uur en de
woensdagen 6 en 20 mei van 14.00 -15.00 uur.
Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona
virus bloot te stellen.

HEEFT U HULP NODIG (voor bijv. boodschappen of anderszins)
of heeft u behoefte aan af en toe een telefoontje, neemt u dan kontakt op met de TELEFOONDIENST van de WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Waarschuwing: maak geen gebruik van hulpaanbiedingen via emails, telefonisch of anderszins van onbekenden. Bel liever onze kerk telefoondienst; wij willen u graag helpen!

TER HERINNERING
De kerkvieringen evenals alle andere aktiviteiten kunnen vooralsnog t/m Pinksteren geen doorgang vinden wegens het coronavirus.

VIERT U MEE VIA YOUTUBE EN MIST U DE COLLECTESCHAAL?
De vieringen mogen weliswaar geen doorgang vinden, bepaalde kosten gaan gewoon door.
Wij zijn blij als u een (extra) bijdrage wilt overmaken naar een van de bankrekeningnummers van deelgemeenschap Willibrord, graag met vermelding van: collectegeld.
NL 25 INGB 0000 0902 65 t.n.v. Par. de Goede Herder – H. Lucaskerk
NL 80 INGB 0000 7897 12 t.n.v. Par. de Goede Herder – Pax Christikerk
U mag het ook in een enveloppe in de brievenbus van de kerk deponeren, ook graag
met vermelding van: collectegeld.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

DE SECRETARIATEN ZIJN GEOPEND:
In de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4702679 e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en
op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790
e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.