WILLIBRORD ACTUEEL 10-05-2020

Jaargang 13, nr. 35                                                                                 10-05-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
Alle zondagsvieringen van onze eigen parochie zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *
Zondag 10 mei uit de Sint Liduinabasiliek in Schiedam. Voorganger pater M. Tharsis.

Zondag 17 mei uit de Pax Christikerk in Vlaardigen. Voorganger pastor Ch. Duynstee.

Alle vieringen zijn besloten vieringen. De vieringen kunnen dus NIET bijgewoond worden.

VIERING GEMIST? Wanneer u een viering niet op de aangegeven tijd heeft kunnen bekijken, kan dat later ook nog. De vieringen blijven 6 weken op het YouTube kanaal beschikbaar, zodat u op een ander tijdstip de vieringen alsnog kunt bekijken.

Iedere Zondag om 10.00 uur Eucharistieviering op NPO 2
Elke dag vieringen vanuit België via internet op www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet *
Op Radio Maria (ook via internet) zijn elke dag vieringen te beluisteren via FM: DAB+VHF kanaal 11C (220.52 MHZ)
* voor koppeling moet u Ctrl+klikken met linkermuisknop

ALLE PLANNEN ROND 75 JAAR BEVRIJDING, waaronder een speciale viering van de Verzamelde
Kerken in Vlaardingen in de Grote Kerk, die gepland stond voor zaterdag 9 mei, komen ook te vervallen of worden een jaar uitgesteld of vinden in een andere vorm plaats.
Meer informatie vindt u op de website van
Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen

AANDACHT UIT DE BETHELKERK
Tijdens de dienst van 10 mei uit de Bethelkerk, die via onderstaande link wordt uitgezonden, staat het thema vrijheid centraal.
De dienst wordt om 10 uur uitgezonden via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171 en is ook daarna terug te zien. Soms laat de verbinding zich beter maken op een later tijdstip.

WERELDWINKEL VLAARDINGEN
Door de coronacrisis hebben we helaas de winkel moeten sluiten.
Toch willen we proberen de winkeldeuren even te openen;
En wel op vrijdag 8 mei en zaterdag 9 mei van 12 – 15 uur.
Het is vlak voor Moederdag, dus misschien een leuk cadeautje!
En het is ook nog Fair Trade week.
Welkom op vrijdag of zaterdag in de Wereldwinkel, Hoogstraat 104
Misschien kunnen we in de komende tijd de winkel op deze dagen
(vrijdag en zaterdag van 12 – 15 uur) ook open houden.
Dat hoort u nog van ons. U kunt altijd uw bestellingen doen via de site
www.wereldwinkelvlaardingen.nl

PINKSTERGROET VOOR GEDETINEERDEN IN ‘DE SCHIE’
Elk jaar brengen wij vanuit de verschillende gemeenschappen van onze parochie een Pinkstergroet aan gedetineerden in justitiële inrichting ‘De Schie’. Ook vanuit onze deelgemeenschap kwamen er in de afgelopen jaren veel kaarten binnen, die werden verspreid bij de Pinksterviering in ‘De Schie’.
In deze tijd van preventie tegen het corona-virus is alles anders. Er is nog wel contact per telefoon of mail, maar wij zien elkaar weinig. Ook gedetineerden hebben te maken met preventie-maatregelen. Ze zijn blij als ze even uit de cel kunnen, om gelucht te worden, of om even naar de gebedsruimte te gaan
Toch willen we ook dit jaar weer Pinkstergroeten naar de gedetineerden in de Schie sturen. Schrijft u ook een kaartje met een bemoedigende tekst ? (eventueel ondertekend met slechts uw voornaam). U kunt dat kaartje bij de kerk in de brievenbus doen. Als u uw kaartje uiterlijk op Hemelvaartsdag (21 mei) bezorgt, dan komt het nog op tijd in ‘De Schie’.
Het zou mooi zijn als wij, ondanks onze eigen zorgen, ook dit jaar op weg naar Pinksteren aandacht aan de mensen in de bajes kunnen geven.

PERSOONLIJK GEBED
Voor persoonlijk gebed is de kerk geopend:
H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 -11.30 uur en op vrijdag van 11.30 -12.30 uur.
Pax Christikerk op maandag van 13.30 -15.00 uur, donderdag van 10.00 -11.30 uur en de woensdagen 6 en 20 mei van 14.00 -15.00 uur.
Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona
virus bloot te stellen.

HEEFT U HULP NODIG (voor bijv. boodschappen of anderszins)
of heeft u behoefte aan af en toe een telefoontje, neemt u dan kontakt op met de TELEFOONDIENST van de WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Waarschuwing: maak geen gebruik van hulpaanbiedingen via emails, telefonisch of anderszins van onbekenden. Bel liever onze kerk telefoondienst; wij willen u graag helpen!

TER HERINNERING
De kerkvieringen evenals alle andere aktiviteiten kunnen vooralsnog t/m Pinksteren geen doorgang vinden wegens het coronavirus.

VIERT U MEE VIA YOUTUBE EN MIST U DE COLLECTESCHAAL?
De vieringen mogen weliswaar geen doorgang vinden, bepaalde kosten gaan gewoon door.
Wij zijn blij als u een (extra) bijdrage wilt overmaken naar een van de bankrekeningnummers van deelgemeenschap Willibrord, graag met vermelding van: collectegeld.
NL 25 INGB 0000 0902 65 t.n.v. Par. de Goede Herder – H. Lucaskerk
NL 80 INGB 0000 7897 12 t.n.v. Par. de Goede Herder – Pax Christikerk
U mag het ook in een enveloppe in de brievenbus van de kerk deponeren, ook graag met vermelding van: collectegeld.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

DE SECRETARIATEN ZIJN GEOPEND:
In de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4702679 e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en
op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790
e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.