WILLIBRORD ACTUEEL 17-05-2020

Jaargang 13, nr. 36                                                                             17-05-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
Alle zondagsvieringen van onze eigen parochie zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

Zondag 17 mei uit de Pax Christikerk in Vlaardingen. Voorganger: pastor Ch. Duynstee.

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag uit de HH Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Voorganger: A. Kunnekkadan.
Zondag 24 mei uit de Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans in Schiedam. Voorganger: H. Egging

Alle vieringen zijn besloten vieringen. De vieringen kunnen dus NIET bijgewoond worden.

VIERING GEMIST? Wanneer u een viering niet op de aangegeven tijd heeft kunnen bekijken, kan dat later ook nog. De vieringen blijven 6 weken op het YouTube kanaal beschikbaar, zodat u op een ander tijdstip de vieringen alsnog kunt bekijken.

Iedere Zondag om 10.00 uur Eucharistieviering op NPO 2
Elke dag vieringen vanuit België via internet op www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet *
Op Radio Maria (ook via internet) zijn elke dag vieringen te beluisteren via FM: DAB+VHF kanaal 11C (220.52 MHZ)
* voor koppeling moet u Ctrl+klikken met linkermuisknop

ALLES IS ANDERS
Dit weekend zou er eigenlijk weer een Anders dan Andersviering zijn. Die gaat natuurlijk niet door. Alle huidige vieringen zijn al anders dan normaal en dit weekend is de online viering ook weer anders dan de gebruikelijke online vieringen. De viering komt uit de Pax Christikerk en aan Impuls is gevraagd hier medewerking aan te geven. Nu kunnen we natuurlijk niet met z’n allen in de kerk gaan zingen. Met behulp van de huidige techniek is het toch mogelijk de koorleden te zien terwijl zij enkele liederen van Impuls laten horen. Veel dank zijn we verschuldigd aan de mannen van de techniek, die er vele uren in hebben gestoken om dit te realiseren.
Op deze manier hebben we zondag toch een viering die anders dan anders is. Kijken dus.

KINDER-WEB-WOORDDIENST
De werkgroepen Kinderwoorddienst, OKIDO en Gezinsvieringen hebben samen met de commissie Jeugd en Jongeren een Kinder-Web-Woorddienst gemaakt met als thema ‘op zoek naar houvast’. Op YouTube kan je deze viering zien: met bekende gezichten, een verhaal en gebeden en ook liedjes van het kinderkoor! Hierna kan je nog een mooie knutsel maken die past in het thema.
Je vindt het filmpje op het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
We streven ernaar om het zaterdag aan het eind van de dag online te hebben staan.
In het bijgevoegde boekje staan de teksten van de Kinder-Web-Woorddienst en op de tweede pagina een aantal tips (zoals wat nodig is voor de knutsel), die handig zijn om vooraf goed te lezen.

VOORUITBLIK:
Met Pinksteren komt er weer een Kinder-Web-Woorddienst online.
Ook willen wij graag een online bijeenkomst houden. Kinderen die mee willen doen met de online bijeenkomst kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Kinderen kunnen voor de Pinksterviering ook een voorbede inspreken. Als je dat wilt kun je dat ook doorgeven op het bovenstaande mailadres, dan nemen we contact met je op.
We hopen dat veel kinderen kijken!

PINKSTERGROET VOOR GEDETINEERDEN IN ‘DE SCHIE’
Elk jaar brengen wij vanuit de verschillende gemeenschappen van onze parochie een Pinkstergroet aan gedetineerden in justitiële inrichting ‘De Schie’. Ook vanuit onze deelgemeenschap kwamen er de afgelopen jaren veel kaarten binnen, die werden verspreid bij de Pinksterviering in ‘De Schie’.

In deze tijd van preventie tegen het corona-virus is alles anders. Er is nog wel contact per telefoon of mail, maar wij zien elkaar weinig. Ook gedetineerden hebben te maken met preventie-maatregelen. Ze zijn blij als ze even uit de cel kunnen, om gelucht te worden, of om even naar de gebedsruimte te gaan.

Toch willen we ook dit jaar weer Pinkstergroeten naar de gedetineerden in de Schie sturen. Schrijft u ook een kaartje met een bemoedigende tekst ? (eventueel ondertekend met slechts uw voornaam). U kunt dat kaartje bij de kerk in de brievenbus doen. Als u uw kaartje uiterlijk op Hemelvaartsdag (21 mei) bezorgt, dan komt het nog op tijd in ‘De Schie’.
Het zou mooi zijn als wij, ondanks onze eigen zorgen, ook dit jaar op weg naar Pinksteren aandacht aan de mensen in de bajes kunnen geven.

TE LEEN /TE KOOP GEVRAAGD: FIETS HOME TRAINER
MOV/ZWO zoekt voor een sportief ingestelde wat oudere man die thuis wil opknappen, conditie verbeteren en daarvoor thuis wil trainen/fietsen een Home Trainer.
Heeft u er één? Wellicht voor enige tijd in overleg te leen? Neemt u dan kontakt op met MOV/ZWO Tel. 0630565296 E-mail: movzwo@hetnet.nl

PERSOONLIJK GEBED
Voor persoonlijk gebed is de kerk geopend:
H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 -11.30 uur en op vrijdag van 11.30 -12.30 uur.
Pax Christikerk op maandag van 13.30 -15.00 uur, donderdag van 10.00 -11.30 uur en de woensdagen 6 en 20 mei van 14.00 -15.00 uur.
Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona
virus bloot te stellen.

DE SECRETARIATEN ZIJN GEOPEND:
In de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4702679 e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en
op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790
e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.