GELOOFSVERDIEPING EN CORONA

Geloofsverdieping en Corona
Heeft ‘Corona’ invloed op uw geloof?

Vanwege het Corona-virus zitten we allemaal thuis, tenzij u werkzaam bent in cruciale functies. Velen van u zijn echter al (lang) niet meer werkzaam door pensioen, ziekte of anderszins. Anderen maken overuren, doen fysiek en mentaal zwaar werk of zijn heel onzeker of zij wel kunnen/mogen -blijven- werken.

Ieder ervaart deze periode anders; de een vindt het thuiszitten een straf, een ander ervaart het juist als een ‘zegen’, weer een ander als een crisis, want hoe moet het met zijn/haar bedrijf.

Door de pandemie mogen wij -onder strikte voorwaarden- misschien wel weer naar de kerk, maar het zal voorlopig niet meer zijn zoals wij gewend waren.
Het is mooi, dat het pastorale team met hulp van anderen de zondagviering uitzendt, zodat belangstellenden die online kunnen volgen. Met dank aan al diegenen, die dat technisch mogelijk maken.

Ja, het is behelpen in deze bijzondere tijd. Maar positief gezien levert het ook veel creativiteit op, wat tot heel verrassende initiatieven leidt. Nu bijeenkomsten in het kader van Geloofsverdieping afgelast zijn en er (nog) geen duidelijkheid is vanaf wanneer we weer -in grotere getalen- samen mogen komen, is het moeilijk plannen voor de komende maanden. Toch zijn wij als verantwoordelijken voor het aanbod van Geloofsverdieping op zoek gegaan en hebben het volgende idee:

Wij zouden graag met belangstellenden in gesprek komen over de vraag: ”Heeft ‘Corona’ invloed op uw geloof en zo ja, wat doet dat dan met uw geloof?” Zodra we weer mogen, gaan we in juli/augustus (als het kan) drie avonden van ca. 1,5 uur verspreid door onze parochie organiseren, waarin we deze vraag met elkaar gaan bespreken. Data en locaties volgen zodra het weer kan.
Hoewel dat best nog wel eens een tijdje kan duren, hoeven we in de tussentijd niet stil te zitten. Wij vragen u namelijk om er brieven over te schrijven. Vertrouw uw gevoelens over wat u in deze aparte tijd bezighoudt toe aan het papier (mag uiteraard ook digitaal). Misschien zijn er al mensen, die iets van een dagboek bijhouden, gedichten schrijven over wat hen nu beroert, app’s of blogs schrijven, etc. Hoe mooi zou het zijn als we elkaar daar nu al mee zouden kunnen bemoedigen. En uw input is, denken wij, van onschatbare waarde als we straks weer bijeen mogen komen, want het helpt ons bij de invulling van de avonden straks. Bij het organiseren van die (life)gespreksbijeenkomsten zullen wij uiteraard erop aandringen, dat een van de leden van het pastorale team aanwezig is en deelneemt.

Mocht u aan dit idee mee willen werken/meedoen, stuur ons (ondergetekende verzamelt) even een berichtje per post, email of app. Doe dat a.u.b. op zo kort mogelijk termijn, maar uiterlijk vóór 6 juli a.s. Mocht er voldoende belangstelling voor bestaan, dan wordt contact met hen opgenomen om te horen of en wat gedeeld kan worden en in elke vorm we dat dan zouden kunnen doen.

In afwachting van uw reacties, wensen wij u alle goeds, take care, be safe,
met vriendelijke groet,

René Eysink Smeets, mob.: 06 – 2270 1716, email: eysinksmeets@hotmail.com.
Adres: Havikstraat 7, 3145 AE Maassluis.