WILLIBRORD ACTUEEL 07-06-2020

Jaargang 13, nr. 39                                                                                    07-06-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
Alle zondagsvieringen van onze eigen parochie zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

Zondag 7 juni uit de HH Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Voorganger pastor Ch. Duynstee.
Zondag 14 juni uit de Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans in Schiedam Voorganger Henri Egging

Alle vieringen zijn besloten vieringen. De vieringen kunnen dus NIET bijgewoond worden.

VIERING GEMIST? Wanneer u een viering niet op de aangegeven tijd heeft kunnen bekijken, kan dat later ook nog. De vieringen blijven 6 weken op het YouTube kanaal beschikbaar, zodat u op een ander tijdstip de vieringen alsnog kunt bekijken.

Iedere Zondag om 10.00 uur Eucharistieviering op NPO 2
Elke dag vieringen vanuit België via internet op www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet *
Op Radio Maria (ook via internet) zijn elke dag vieringen te beluisteren via FM: DAB+VHF kanaal 11C (220.52 MHZ)
* voor koppeling moet u Ctrl+klikken met linkermuisknop

WEER VIEREN IN DE KERK

Met de versoepeling van de coronamaatregelen hebben de bisschoppen besloten dat per 1 juli de kerken weer open mogen. Echter wel onder strikte voorwaarden. Dat betekent dat m.i.v. zondag 5 juli weer vieringen in onze kerken gehouden gaan worden. De maand juni wordt gebruikt om de kerken ‘coronaproef’ te maken. Ook moet er een reserveringssysteem opgezet worden, want men moet wel een plaatsje reserveren. Helaas is spontaan naar de kerk gaan dus niet gewenst.
Er wordt nog bekeken of de doordeweekse vieringen al iets eerder van start kunnen gaan. Hierover en ook over hoe en wat verder leest u in een volgende Willibrord Actueel.
Tot die tijd blijven de huidige regels van kracht.

PERSOONLIJK GEBED

Voor persoonlijk gebed is de kerk geopend:
H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 -11.30 uur en op vrijdag van 11.30 -12.30 uur.
Pax Christikerk op maandag van 13.30 -15.00 uur, donderdag van 10.00 -11.30 uur en de woensdagen 6 en 20 mei van 14.00 -15.00 uur.
Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona virus bloot te stellen.

WERELDWINKEL

Voor vaderdag is de wereldwinkel open op
vrijdag 19 en zaterdag 20 juni van 12 tot 15 uur.
Dus kom weer winkelen in de Wereldwinkel, Hoogstraat 104. U/Je bent welkom!!!!!
En natuurlijk is er de mogelijkheid om te bestellen via:
rwit@hetnet.nl of 0641523441
moniquemwm@hotmail.com of 0618458091

GELOOFSVERDIEPING

Ook al staan op dit moment bijeenkomsten voor geloofsverdieping op een laag pitje, toch wordt er naarstig nagedacht over alternatieven.
In bijgaande brief leest u er meer over.

KERK AAN DE WATERWEG

Er wordt weer hard gewerkt aan een nieuwe uitgave van het kerkblad. Ook deze keer nog in eenvoudige vorm. Vanaf 18 juni wordt de (kleine) Kerk aan de Waterweg verspreid. Het blad wordt weer zoveel mogelijk digitaal toegezonden. Degenen die geen e-mail-post kunnen ontvangen krijgen het blad uiteraard gewoon op papier in de bus.

BISDOM ROTTERDAM
Onze huidige situatie doet een appèl op ons om wat nu vanzelfsprekend is, zoals meer omzien naar elkaar, mee te nemen naar de toekomst toe en misschien ook bepaalde vanzelfsprekendheden achter ons te laten, vanuit een vernieuwd besef van wat er werkelijk toe doet. Daardoor zullen we steeds bewuster nadenken over o.a. onze betrokkenheid bij de kerk, over onze inzet als vrijwilliger, maar ook onze financiële vertaling van deze betrokkenheid.
Om hiervan een duidelijk beeld te krijgen, onderzoeken de Erasmus Universiteit en het bisdom Rotterdam de verbondenheid van de katholieken met hun parochie en hoe men aankijkt tegen de Rooms Katholieke Kerk. In verband hiermee zend ik u de nieuwsbrief van bisdom Rotterdam, welke via de volgende link geopend kan worden:
https://mailchi.mp/bisdomrotterdam/vragenlijst-verbondenheid
Uw medewerking is van een groot belang en het wordt zeer op prijs gesteld als u uiterlijk medio juni a.s. het formulier invult en toestuurt. Voor eventuele vragen kunt u bellen met Ad Sosef op onderstaand telefoonnummer. Bij voorbaat dank.
ACTIE KERKBALANS SERVICE – BISDOM ROTTERDAM
Coördinator: A.P.M. (Ad) Sosef – T: 06-54305663

DE SECRETARIATEN ZIJN GEOPEND:

In de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4702679 e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en
op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790
e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.