WILLIBRORD ACTUEEL 05-07-2020

Jaargang 13, nr. 43                                                                               05-07-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
H. Lucaskerk Zondag 5 juli 9.30 uur Eucharistieviering Charles Duynstee

Pax Christikerk Zondag 5 juli 11.00 uur Eucharistieviering Henri Egging

Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS

Niet alle kerken binnen parochie De Goede Herder kunnen hun deuren op zondag 5 juli weer openen. De zondagsvieringen zullen dan ook nog om 10.00 uur te zien zijn via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

Zondag 5 juli uit de Andreas Petrus en Paulus kerk in Maassluis, voorganger pastor Charles Duynstee

Zondag 12 juli uit de H. Jacobuskerk in Schiedam, voorganger pastor Henri Egging
( deze You Tube viering vervangt niet de viering in de Jacobuskerk)

Alle vieringen zijn besloten vieringen. De vieringen kunnen dus NIET bijgewoond worden.

VIERING GEMIST? Wanneer u een viering niet op de aangegeven tijd heeft kunnen bekijken, kan dat later ook nog. De vieringen blijven 6 weken op het YouTube kanaal beschikbaar, zodat u op een ander tijdstip de vieringen alsnog kunt bekijken.

WEER VIEREN IN DE KERK

Vanaf zondag 5 juli gaan de H.Lucaskerk ( 9.30 uur ) en Pax Christikerk ( 11.00 uur ) weer open voor vieringen. In het schrijven aan de parochianen wat onlangs is meegestuurd met de WA en de zomer editie Kerk aan de Waterweg staat uitgebreide informatie over het hervatten van deze vieringen.

Het bijwonen van een viering kan alleen wanneer er vooraf een plaats is gereserveerd en u geen Corona gerelateerde klachten heeft.

Reserveren kan alleen voor beide kerken op de donderdag voor de viering per e.mail van 10.00 -20.00 uur of telefonisch van 10.00 – 15.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H.Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

De doordeweekse vieringen zullen op een later tijdstip van start gaan.

PERSOONLIJK GEBED

Ook al gaat de kerk op 5 juli voor vieringen weer open, de kerk is ook op onderstaande dagen en tijden voor een persoonlijk gebed geopend:
H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 -11.30 uur en op vrijdag van 11.30 -12.30 uur.
Pax Christikerk op maandag van 13.30 -15.00 uur en op donderdag van 10.00 -11.30 uur.
Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona virus bloot te stellen.

Geloofsverdieping en Corona

Heeft Corona invloed op uw geloof en zo ja, wat doet het met uw geloof. Over deze vraag wil de werkgroep Geloofsverdieping in gesprek gaan.
Zodra we weer mogen, gaan we, in juli of augustus (als het kan) drie avonden van ca. 1,5 uur verspreid door onze parochie organiseren waarin we deze vraag met elkaar gaan bespreken.
Data en locaties volgen zodra deze bekend zijn.
Wanneer dat is weten we nog niet, in de tussentijd kunt u wel met het thema aan de slag. Wij vragen u namelijk om er brieven over te schrijven. Vertrouw uw gevoelens over dit onderwerp toe aan het papier, dat mag ook digitaal uiteraard. Misschien zijn er mensen die gedichten of blogs schrijven. Hoe mooi zou het zijn als we elkaar daar mee kunnen bemoedigen.
Wilt u meedoen, stuur dan een berichtje, zo snel mogelijk, aan René Eijsink Smeets, email: eysinksmeets@hotmail.com

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
H. Lucaskerk Zondag 12 juli 9.30 uur Eucharistieviering M.Tharsis SVD

Pax Christikerk Zondag 12 juli 11.00 uur Eucharistieviering M.Tharsis SVD

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Dit is wel mogelijk met wanneer we de 1.5 meter in acht nemen, op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Vindt u dit toch bezwaarlijk dan is het mogelijk een gesprekje met hem te voeren via de telefoon. Hiervoor kunt u een verzoek indienen door te bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.