WILLIBRORD ACTUEEL 19-07-2020

Jaargang 13, nr. 45                                                                                19-07-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H. Lucaskerk Zondag 19 juli 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging

Pax Christikerk Zondag 19 juli 11.00 uur Woord en communieviering
3D met liederen van Impuls

Elke woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur is de Pax Christikerk open voor een persoonlijk gebed.
Elke vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de H.Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
Niet alle kerken binnen parochie De Goede Herder hebben hun deuren op zondag 5 juli weer geopend. De zondagsvieringen zullen dan ook nog om 10.00 uur te zien zijn via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

Zondag 19 juli uit de H. Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Voorganger pastor M. Tharsis SVD

Zondag 26 juli uit H. Lucaskerk in Vlaardingen. Voorganger pastor H.Egging

Zondag 2 augustus uit de H. Andreas,Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Voorganger pastor M. Tharsis SVD

Zondag 9 augustus uit de Pax Christikerk in Vlaardingen.Voorganger pastor H. Egging

Zondag 16 augustus uit de H. Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Voorganger Ch. Duynstee

Zondag 23 augustus uit de H.Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Voorganger pastor A.Kunnekkadan SVD

Zondag 30 augustus uit de H. Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Voorganger Ch.Duynstee

Deze vieringen zijn besloten vieringen. De vieringen kunnen dus NIET bijgewoond worden.

De You Tube vieringen uit de Pax Christikerk en de H. Lucaskerk vervangen niet de zondagsviering in deze kerken.

VIERING GEMIST? Wanneer u een viering niet op de aangegeven tijd heeft kunnen bekijken, kan dat later ook nog. De vieringen blijven 6 weken op het YouTube kanaal beschikbaar, zodat u op een ander tijdstip de vieringen alsnog kunt bekijken.

WEER VIEREN IN DE KERK
Zondag 5 juli zijn de H.Lucaskerk ( 9.30 uur ) en Pax Christikerk ( 11.00 uur ) weer open gegaan voor vieringen met 1.5 meter afstand en diverse aanpassingen.

Het bijwonen van een viering kan alleen wanneer er vooraf een plaats is gereserveerd en u geen Corona gerelateerde klachten heeft.

Reserveren kan alleen voor beide kerken op de donderdag voor de viering per e.mail van 10.00 -20.00 uur of telefonisch van 10.00 – 15.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H.Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

De doordeweekse vieringen zullen op een later tijdstip van start gaan.
Aanstaande zondag wordt de viering in de Pax Christikerk verzorgd door 3D. Dit keer met muziek van Dick, Suzanne en Jeroen Nels. Begeleid door dwarsfluit en gitaar zullen zij liederen zingen uit het repertoire van Impuls, alsmede enkele liedjes die onlangs bij een Anders dan Anders viering zijn gespeeld.
De voorganger bij deze viering is Elly Barendregt.

SLUITING SECRETARIAAT PAX CHRISTI EN H. LUCASKERK

Maandag 20 juli begint in onze regio de schoolvakantie en duurt t/m zondag 30 augustus.
Er vinden op zondag in beide kerken wel vieringen plaats en worden er op zondag vieringen via het You Tube kanaal van de Goede Herder Parochie uitgezonden. De verzending van de vieringenboekjes zult u gewoon wekelijks digitaal ontvangen.
Tijdens de vakantieperiode:
• Zijn de scretariaten van de Pax Christi en de Lucaskerk gesloten.
• Er verschijnt geen Willibrord Actueel ( de eerstvolgende die u ontvangt is voor de viering van 30 augustus)
• Het persoonlijk gebed is tijdens de vakantie periode:
voor de Pax Christikerk op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur en
voor de H.Lucaskerk op vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur
Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Coronavirus bloot te stellen.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

H. Lucaskerk Zondag 26 juli 9.30 uur Eucharistieviering M. Tharsis SVD
Zondag 2 augustus 9.30 uur Woord en communieviering, Parochiaan
Zondag 9 augustus 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Zondag 16 augustus 9.30 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Zondag 23 augustus 9.30 uur Eucharistieviering M.Tharsis SVD
Zondag 30 augustus 9.30 uur Woord en communieviering diaken T.v.d. Meer

Pax Christikerk Zondag 26 juli 11.00 uur Eucharistieviering M. Tharsis SVD
Zondag 2 augustus 11.00 uur Eucharistieviering M.Tharsis SVD
Zondag 9 augustus 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
Zondag 16 augustus 11.00 uur Eucharistieviering H. Egging
Zondag 23 augustus 11.00 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan SVD
Zondag 30 augustus 11.00 uur Eucharistieviering M. Tharsis SVD

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
In verband met de sluiting van de secretariaten in de vakantie gaat het vaste spreekuur met pastor Melvin in beide kerken niet door. Wilt u toch met hem een gesprekje voeren dan kan dat via de telefoon. Hiervoor kunt u een verzoek indienen door te bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.

DE GROOTSTE RIJKDOM IS JE GEZONDHEID.

Wij, medewerkers van het secretariaat, wensen iedereen een fijne en zonnige zomer.