WILLIBRORD ACTUEEL 01-11-2020

Jaargang 14, nr. 10                                                                                01-11-2020
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
H. Lucaskerk Zondag 1 november 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
Maandag 2 november Allerzielenviering M.Tharis SVD
(alleen voor nabestaanden)
Pax Christikerk Zondag 1 november 11.00 uur Eucharistieviering H. Egging
Met medewerking van enkele zangers van het koor Liriko
Deurcollecte: La Granja
Maandag 2 november Allerzielenviering Ch Duynstee
(alleen voor nabestaanden)
Elke vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de H. Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS

Het aantal kerkbezoekers is n.a.v. de laatste covid-19 maatregelen nu beperkt tot maximaal 30
Wilt u de kerkdienst bezoeken dan moet u iedere week opnieuw reserveren. Zonder reservering loopt u helaas het risico, wanneer het maximum aantal bezoekers is ingeschreven, niet toegelaten te worden.
Uit zorg voor ieders gezondheid moeten we de maatregel strikt toepassen.
Voor beide kerken geldt:
Reserveren kan op donderdag, telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217
DOORDEWEEKSE VIERINGEN WEER VAN START
Tweemaal in de maand, de eerste en de derde woensdag, zijn er weer doordeweekse vieringen voor de hele Willibrordgemeenschap in de Pax Christikerk. Zeker nu het toegestaan aantal parochianen op zondag door alle Corona maatregelen beperkt is, willen we u de gelegenheid bieden om de eucharistie te vieren op een doordeweekse dag. In alle rust en eenvoud samenkomen rond Woord en Sacrament. Wellicht voor u een moment om de stap naar de kerk te nemen als u de viering op zondag als te druk ervaart. Of misschien vindt u het een mooi moment om ook door de week te komen om te vieren, te bidden en samen te zijn.
Woensdag 4 november, aanvangstijd 14:00 uur is de eerste viering.
In de opzet begin dit jaar, was het ook de bedoeling om naast het vieren van de eucharistie een gezellig ontmoetingsmoment te creëren. Helaas is dat nog niet mogelijk op dit moment.
Vooralsnog is reserveren niet nodig. U moet wel corona-klachtenvrij zijn.

De Gerarduskalender 2021 is weer uit en te verkrijgen bij de heer Piet van Mil, na de zondagsviering
in de H. Lucaskerk of bij mevrouw Marianne Kamp, Voorstraat 49 , telefoonnummer 06-16023546,
Misschien een leuk cadeautje voor de komende feestdagen. De prijs is € 7.95

COMMUNIECANTEN
Afgelopen zondagmiddag hebben tijdens een besloten viering in de Pax Christikerk 5 kinderen hun 1e heilige communie gedaan en zijn zij opgenomen in onze parochie. Ouders en de kinderen, Anne, Emmeken, Lito, Duncan en Armany van harte gefeliciteerd en wij wensen de kinderen veel geluk en succes op hun pad.

GELOOFSVERDIEPING
RUST, INNERLIJKE VREDE EN HARMONIE DOOR MEDITATIE
Vrijdag 13 november is er weer de maandelijkse meditatieavond in de Pax Christikerk van 20.00 uur tot ca. 21.00 uur. Meditatie is het tot rust brengen van de geest en hem vrijmaken van rusteloze emoties en gedachten. Het helpt om stress en angstgevoelens te verlichten, om beter met het leven om te gaan, het versterkt het lichaam van binnenuit en vergroot de concentratie en helderheid. Meditatie bevordert vreugde en geluk in elk aspect van het leven. Elke avond zal bestaan uit een aantal oefeningen om ons lichaam voor te bereiden op de meditatie, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen, concentratietechniek en meditatie. De avonden zijn Corona proef van opzet, mede daarom is het vooraf aanmelden gewenst. Dat kan bij Elly Barendregt, e-mailadres: koalsie@upcmail.nl Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt op prijs gesteld.

WINDWIJZER (Schiedamseweg 95,Vlaardingen)
In het kader van de themaweek over Black Lives Matter van 1-6 november, onder de titel ‘een gekleurd verhaal’ zijn er in De Windwijzer na de opening op 1 november in de loop van de week nog diverse activiteiten.
Maandag 2 november van 20.00 – 22.00 uur is er een gespreksavond over racisme en discriminatie. Op deze avond zullen we met een bont gezelschap in gesprek gaan over de veelkleurigheid in de Nederlandse samenleving en hoe we daarmee (willen) omgaan. We gaan spreken over ras, huidskleur, racisme, discriminatie en achterstelling maar ook over de mooie kanten van verschil en diversiteit. Het gesprek zal plaatsvinden in kleine groepen aan tafels en zal worden afgewisseld met het vertonen van enkele tv-fragmenten en live theater, muziek en gedichten van Eduardo Alberto Roncon Pinto da Rocha, Jorge Pinto en Sahra Muse. Deelname is gratis.
Woensdag 4 november om 20.00 uur een kunstlezing ‘Tell me your Story’ over zwarte Afrikaans-Amerikaanse kunst. Bijna 50 kunstenaars toonden in het voorjaar In de Kunsthal Kade in Amersfoort de visueel overweldigende rijkdom van Afrikaans-Amerikaanse kunst gebaseerd op storytelling. Kunst van de jaren ’50 tot nu. Kunsthistoricus Rob Perrée die de tentoonstelling samenstelde, volgt sinds de jaren 90 de Afrikaans-Amerikaanse kunst intensief. Hij komt naar De Windwijzer om ons kennis te laten maken met die mooie, rijke geschiedenis van de Afrikaans-Amerikaanse kunst.
Toegang tot de lezing € 7,50.
Vrijdag 6 november is er een Film marathon in de Windwijzer. De films draaien Om 16.30 uur, 18.30 uur en om 20.30 uur. Bijdrage: € 6 per film. U kunt ook een passepartout aanschaffen voor alle activiteiten in deze themaweek. De kosten zijn: € 15.

U bent van harte welkom in de Windwijzer maar aanmelden voor bovenvermelde activiteiten is i.v.m. de coronamaatregelen verplicht en kan via: aanmelden@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
H. Lucaskerk Zondag 8 november 9.30 uur Patroonsfeest eucharistieviering
A. Kunnekkadan SVD
Deurcollecte Willibrordzondag
Pax Christikerk Zondag 8 november 11.00 uur Patroonsfeest eucharistieviering
A.Kunnekkadan SVD
Kinderwoorddienst 10+
Gezamenlijke koren Pax
Deurcollecte Willibrordzondag
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.