WILLIBRORD ACTUEEL 12-12-2020

Jaargang 14, nr. 16                                                                                 13-12-2020

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
H. Lucaskerk Zondag 13 december 9.30 uur Woord-en communieviering parochiaan 3e Zondag van de Advent m.m.v. leden van Willibrordkoor,
Themaviering Solidaridad met deurcollecte.
Pax Christikerk Zondag 13 december 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee; m.m.v. 3e Zondag van de Advent leden van Impuls. Deurcollecte La Granja Kinderwoorddienst 10+
Woensdag 16 december 14.00 uur Eucharistieviering.

Elke vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de H. Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Nu in onze kerken slechts een beperkt aantal mensen kunnen komen vanwege het corona-virus, zoekt het pastoraal team naar wegen van verbondenheid. Vanaf de Advent worden er weer besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen. Deze vieringen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien. Alle vieringen zijn besloten vieringen. De vieringen kunnen dus NIET bijgewoond worden
13 December is de viering vanuit de Jacobus – Martinuskerk in Schiedam. Voorganger A. Kunnekkadan
WILLIBRORDNIEUWS
Om de kerkdienst in beide kerken te kunnen bezoeken is het belangrijk om een plaatsje te reserveren en dat kan op onderstaande mailadressen en telefoonnummers.
Voor beide kerken geldt:
Reserveren op donderdag, telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217
Reserveren voor de Kerstvieringen en voor zondag 27 december kan op maandag 21 en dinsdag 22 december op bovenstaande telefoonnummers en e-mailadressen.

Donderdag 24 december wil de werkgroep kinderactiviteiten weer een kinder-Kerst-web-viering online laten gaan. Hiervoor willen zij kinderen vragen een Kerstgroet op te nemen die dan te zien zal zijn. Kent u een kind dat graag een Kerstgroet in wil spreken? Stuur dan even een mail naar secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl om het kind op te geven. Wij nemen dan contact met u op.

OVERIG
PLATFORM VERBINDING HOLY
Vanuit het Platform Verbinding wordt er op woensdagmiddag volop gekookt in de Pax Christikerk. Aan het einde van de middag staan 25 maaltijden klaar om opgehaald te worden. Inmiddels vinden diverse mensen voor een maaltijd hun weg al naar de kerk. Wilt u ook een maaltijd? Dat kan. U moet zich wel vooraf opgeven via telefoon nummer 06 82200875. Ophalen tussen 16.00 en 18.00 uur.
De kosten zijn € 2,50 voor een maaltijd.

WERELDWINKEL
Helaas ………de Wereldwinkel in Vlaardingen moet gaan sluiten. Door de maandenlange sluiting i.v.m. Corona, door verkoop van food-producten in de reguliere handel (positief) en gebrek aan medewerkers zijn we genoodzaakt de deuren voorgoed te sluiten. De juiste datum zal nog bekend gemaakt worden. Ergens in het voorjaar 2021; u hoort het op tijd.
Daarom de volgende oproep: kom naar Hoogstraat 104 voor de laatste Kerst in de Wereldwinkel met mooie en leuke kerststallen en andere kerstartikelen. Ook zijn er Kerst- en nieuwjaarskaarten, agenda’s en kalenders te koop. U kunt ook nog bij ons terecht voor uw kerstpakketten!
Wij zijn open op woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur.

LICHTPUNTJES IN VLAARDINGEN !
Over kerst 2020 zullen we nog lang navertellen. Alles is anders! Hoe graag waren we bij elkaar gekomen om kerstmis te vieren, samen te eten, te zingen, te genieten van samen te zijn …. Als dat niet kan, wat kan dan wel? In een tijd waar het donker is roepen we u op een licht te zijn. Laten we met kerstmis lichten aansteken in Vlaardingen door onze tuinen en ramen extra te versieren. Als u dan op een avond-wandeling bent, kunt u langs alle verlichte tuinen en ramen lopen en toch een beetje kerstgevoel ervaren. Wij vragen u om van 10 december tot
10 januari een lichtje voor uw raam of in uw voortuin te zetten.
Wie wil mag hier natuurlijk ook een boodschap mee verbinden. Deze actie is begonnen vanuit de kerken (oecumenische werkgroep ‘Lichtpunten’ Vlaardingen) maar is bedoeld voor iedereen die verlangt naar licht in donkere dagen. Laten we samen lichtpuntjes voor kerst in Vlaardingen zijn!

HET PAND VAN V&D WORDT HET PAND VAN VEERKRACHT & DURF
In de periode van 10 december – 10 januari organiseert Pax Ambassade van Vrede Vlaardingen en haar lokale en landelijke partners in dit pand op alle woensdagen en zaterdagen van 10.30 -16.30 uur een programma met als titel “Lichtpunten”. In de dagen rond kerst en oud en nieuw vieren we hoop, vrede en een nieuw begin. Maar deze dagen staan ook bekend als “de donkere dagen”; dagen waar eenzaamheid, vooral in deze coronatijd, makkelijk toeslaat. Juist in deze dagen zijn lichtpunten nodig; in het donker vallen ze dan extra op. Deze dagen zijn ook een tijd van Vrede en “In vrede samenleven” vraagt ook vriendschap en vraagt ook Durf. In deze periode zullen veel tentoonstellingen in de etalages te zien zijn. bijv. foto’s en muurposters uit Bethlehem 2020, kerststallen uit vele landden, en werk van bijv. Amnesty International, de Wereldwinkel, SOLIDARIDAD en PAX in conflictgebieden, en van ”Vlaardingen Veerkracht door Verbindingen”.
Wilt u helpen tijdens openstellingen en/of heeft u een mooie wat grote kerststal voor de expositie meldt dit via email: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl of 06-30565296 (Han).

WINDWIJZER (Schiedamseweg 95,Vlaardingen)
ZIN OP ZONDAG
Daar was ik dan: ik zong liedjes tot eer van de Heer en over de schoonheid en de vrede die in Hem te vinden zijn, maar tegelijkertijd was ik stoned en voelde ik me beroerd.’ Zomaar een citaat van Johnny Cash. De rauwheid van de teksten van Johnny Cash hielp Bas van der Graaf, pionierspredikant in Amsterdam, door een tijd van burn-out.
In deze samenkomst gaat Bas van der Graaf op zoek naar ‘het evangelie volgens Johnny Cash’. Dat doet hij aan de hand van stukjes uit zijn biografie en uiteraard van een aantal van zijn liedjes.
Laat je inspireren en raken bij deze laatste Zin op Zondag van 2020.
Zondag 20 december van 15.00 – 16.00 uur. Toegang: vrije gift na afloop

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
H. Lucaskerk Zondag 20 december 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging 4e Zondag van de Advent
Pax Christikerk Zondag 20december 11.00 uur Eucharistieviering M. Tharsis SVD. 4e Zondag van de Advent Cantor zangers Kinderwoorddienst 10+
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.