WILLIBRORD ACTUEEL 10-01-2021

Jaargang 14, nr. 18                                                                                10-01-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H. Lucaskerk Zondag 10 januari 9.30 uur Woord -en communieviering parochiaan. Koor: Willibrordkoor

Pax Christikerk:  Zondag 10 januari 11.00 uur Eucharistieviering                    A. Kunnekkadan SVD Cantor
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nu in onze kerken slechts een beperkt aantal mensen kunnen komen vanwege het corona-virus, zoekt het pastoraal team naar wegen van verbondenheid. Er worden weer besloten gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen. Deze vieringen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien. Alle vieringen zijn besloten vieringen. De vieringen kunnen dus NIET bijgewoond worden.
10 januari (10.00 uur) is de viering vanuit de H. Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Voorganger Ch. Duynstee -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
WILLIBRORDNIEUWS
Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk om hiervoor te reserveren op onderstaande dag en mailadressen en telefoonnummers.
Donderdag: telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217
OECUMENISCHE VIERING
Volgende week zondag 17 januari is er een oecumenische viering in de Bethelkerk om 10.00 uur als begin van week van gebed voor de Eenheid. De viering wordt door de Bethelkerk uitgezonden via de link, die u volgende week kunt vinden in de Willibrord Actueel.
Er kunnen zich 15 personen aanmelden vanuit de H. Lucaskerk. U kunt daarvoor reserveren op bovenvermelde dag, telefoonnummer of emailadres van de H.Lucaskerk.
17 Januari is de H.Lucaskerk gesloten.

GELOOFSVERDIEPING
In verband met de lockdown gaan de activiteiten zoals vermeld in het overzicht in de Kerk aan de Waterweg vooralsnog niet door. Wanneer we weer uit lockdown mogen laten wij u weten wanneer we de
activiteiten weer op kunnen pakken.

OVERIG
HET PAND VAN V&D WORDT HET PAND VAN VEERKRACHT & DURF
Voor de geïnteresseerden die nog naar bovenvermeld pand van Veerkracht & Durf willen gaan, dit kan nog op aanstaande zaterdag. Zie verder hieronder.
In de periode van 10 december – 10 januari organiseert Pax Ambassade van Vrede Vlaardingen en haar lokale en landelijke partners in dit pand op alle woensdagen en zaterdagen van 10.30 -16.30 uur een programma met als titel “Lichtpunten”. In de dagen rond kerst en oud en nieuw vieren we hoop,vrede en een nieuw begin. Juist in deze dagen zijn lichtpunten nodig; in het donker vallen ze dan extra op. In deze periode zijn in de etalages tentoonstellingen te zien, bijv. foto’s en muurposters uit
Bethlehem 2020, kerststallen uit vele landen, en werk van Amnesty International, de Wereldwinkel,
SOLIDARIDAD en PAX en van ”Vlaardingen Veerkracht door Verbindingen”.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK                                                                          H. Lucaskerk Zondag 17 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk. H. Egging H. Lucaskerk gesloten.                                                    Pax Christikerk Zondag 17 januari 11.00 uur Woord-en communieviering Voorgangers: leden van 3D.  Muziek en zang: Cantor. Deurcollecte La Granja
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132.

De medewerkers van het secretariaat wensen u een liefdevol maar vooral gezond 2021.
Een jaar waarin het coronavirus hopelijk wordt teruggedrongen en we ons weer vrijer kunnen
bewegen.

ZALIG NIEUWJAAR!