WILLIBRORD ACTUEEL 17-01-2021

Jaargang 14, nr. 19                                                                                   17-01-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H. Lucaskerk Zondag 17 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk. H. Egging H. Lucaskerk gesloten

Pax Christikerk Zondag 17 januari 11.00 uur Woord-en communieviering 3D Cantor Ruud Halkes. Deurcollecte La Granja                                    Woensdag 20 januari 14.00 uur Doordeweekse eucharistiviering. H. Egging

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien en kunnen dus NIET bijgewoond worden.
De eerstvolgende You Tubeviering is op: 31 januari (10.00 uur) vanuit de Pax Christikerk in Vlaardingen. Voorganger H.Egging
WILLIBRORDNIEUWS
Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk om hiervoor te reserveren op onderstaande dag en mailadressen en telefoonnummers.
Donderdag: telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217
OECUMENISCHE VIERINGEN
Zondag 17 januari is er een oecumenische viering in de Bethelkerk om 10.00 uur als begin van de week van gebed voor de Eenheid. De viering wordt door de Bethelkerk uitgezonden via de directe link naar het You Tubekanaal van de Bethelkerk: https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA
In verband met de lockdown heeft de PKN besloten vanaf deze week geen kerkgangers meer toe te laten bij de diensten. Het is daarom niet mogelijk u aan te melden voor de viering, zoals we dat eerder in de WA van 10 januari hebben vermeld. De Lucaskerk is op 17 januari gesloten.

In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in ’t Vaartje en Kerk aan de Waterweg zal er op zondag 24 januari geen oecumenische viering zijn in Kerkcentrum Holy.
Wel is er een viering in de Pax Christikerk. De viering begint op de voor ons normale tijd ( 11.00 uur) en niet zoals aangekondigd om 10.30 uur. Pastor Lidwien Meijer is de voorganger.

DOORDEWEEKSE VIERING
Woensdag 20 januari is er een doordeweekse eucharistieviering in de Pax Christikerk. Aanvang 14.00 uur. Voorganger: pastor H. Egging.

GELOOFSVERDIEPING
In verband met de lockdown gaan parochiebreed de activiteiten zoals vermeld in het overzicht in de Kerk aan de Waterweg niet door. Wanneer we weer uit lockdown mogen laten wij u weten wanneer we de
activiteiten weer op kunnen pakken.

OVERIGE
GEVRAAGD
Voor een vluchtelingengezin dat asiel heeft gekregen en hier in Vlaardingen woont zijn wij op zoek naar een compleet tweepersoons bed en een kinderstoel. Kunt u ons helpen dan graag een mailtje naar de Pax Christikerk of een telefoontje (tijdens openingstijden secretariaat Pax).

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK

H. Lucaskerk Zondag 24 januari 9.30 uur Eucharistieviering M. Tharsis SVD m.m.v. leden Willibrordkoor

Pax Christikerk Zondag 24 januari 11.00 uur Woord-en communieviering. L. Meijer m.m.v. liederen van het koor Impuls.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.

SPREEKUUR PASTOR MELVIN THARSIS SVD
Maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Pax Christikerk en op vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur in de H. Lucaskerk. Is het bezwaarlijk om naar het spreekuur te komen, pater Melvin wil ook naar u toekomen. Om een afspraak te maken voor een huisbezoek kunt u bellen naar de telefoondienst van de Willibrordgemeenschap tel. 06-2903 7132.