WILLIBRORD ACTUEEL 24-01-2021

Jaargang 14, nr. 20 24-01-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

WILLIBRORDNIEUWS

SLUITING KERKEN.
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om met ingang van zaterdag 23 januari alle publieke vieringen op te schorten en is op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat op de 1e en 3e woensdag van de maand de kerk geopend is voor een persoonlijk gebed. Er is een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden.
Zie voor uitgebreidere informatie de bijlage.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien en kunnen NIET bijgewoond worden.
De eerstvolgende You Tubeviering is op: 24 januari (10.00 uur) vanuit de H. Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Eucharistieviering met als voorganger Ch. Duynstee.
De daaropvolgende viering is op : 31 januari (10.00 uur) vanuit de Pax Christikerk in Vlaardingen. Dit is een woord-en gebedsviering en zal verzorgd worden met medewerking van mensen van de Pax Christikerk.

GELOOFSVERDIEPING
In verband met de lockdown en sluiting van de kerken gaan parochiebreed de activiteiten zoals vermeld in het overzicht in de Kerk aan de Waterweg niet door. Wanneer we weer uit lockdown mogen laten wij u weten wanneer we de activiteiten weer op kunnen pakken.

OVERIGE
WERELDWINKEL
Namens het bestuur van Wereldwinkel Vlaardingen moeten wij u
het droevige nieuws meedelen dat de Wereldwinkel gaat sluiten.
De wereldwinkel is een winkel die eigenlijk niet meer “weg” te
denken is.
Toch hebben we het besluit moeten nemen om dit jaar de winkel te
sluiten. De omzet is laag, het verlies wordt groter en het lukt niet om
op deze manier te “wereldwinkelen”.
De datum van sluiting staat nog niet vast. Wel weten we dat er
geen Kerst meer komt voor de winkel.
Daarom zijn de kerstartikelen de komende tijd in de aanbieding:
voor de helft van de prijs.
Zowel voor bestellingen als voor een afspraak kunt u ons bereiken
op: rwit@hetnet.nl of moniquemwm@hotmail.com of 06 1845 8091
PS. Loop eens langs de etalage, dan zie je vast wel iets leuks.

GEVRAAGD
Voor een vluchtelingengezin dat asiel heeft gekregen en hier in Vlaardingen woont zijn wij op zoek naar een compleet tweepersoons bed en een kinderstoel. Kunt u ons helpen dan graag een mailtje naar de Pax Christikerk of een telefoontje (tijdens openingstijden secretariaat Pax).

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.