WILLIBRORD ACTUEEL 14-02-2021

Jaargang 14, nr. 23                                                                                 14-02-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
WILLIBRORDNIEUWS

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om alle publieke vieringen op te schorten. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat (op de 1e en 3e woensdag van de maand) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden. Zie voor uitgebreidere informatie de bijlage.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien en kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
14 februari vanuit de Sint Liduinabasiliek in Schiedam met vaste gezangen Latijn, wisselende gezangen Nederlands talig. Dit is een eucharistieviering met als voorganger Charles Duynstee.
17 februari (Aswoensdag) om 19.00 uur gebedsdienst vanuit de Sint Liduinabasiliek in Schiedam.

OVERLIJDEN
Zaterdag 6 februari is Pater EDWARD JOANNES MARIA CLARENBEEK O.S.A. op 81 jarige leeftijd overleden. Hij was een geziene voorganger in Vlaardingen. Heel zijn werkzame leven was hij als zeer gewaardeerd leraar en decaan verbonden aan de R.K. Scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Donderdag 11 februari is tijdens een eucharistieviering, voorgegaan door pater Stikkelbroeck O.S.A. (Prior Provinciaal van de Augustijnenorde) en Kees Koeleman, afscheid van hem genomen. Op 12 februari wordt hij op het kloosterkerkhof in Eindhoven begraven.
Wij wensen zijn familie, vrienden en zijn medebroeders van de Augustijnenorde veel sterkte om dit verlies te dragen.
De paters Augustijnen hebben een mooie herinneringskaart gemaakt met een foto van pater Clarenbeek. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u bij het secretariaat van de Pax Christikerk terecht. Zie openingstijden en telefoonnummer onderaan de pagina.

GELOOFSVERDIEPING
In verband met de lockdown en sluiting van de kerken gaan parochiebreed de activiteiten zoals vermeld in het overzicht in de Kerk aan de Waterweg niet door. Wanneer we weer uit lockdown mogen laten wij u weten wanneer we de activiteiten weer op kunnen pakken.

OVERIGE
Volgende week ontvangt u informatie over de 40-dagentijd die 17 februari – Aswoensdag begint en de projecten waar we in de vastentijd in onze parochie aandacht aan willen geven.

DIGITALE 40 DAGENRETRAITE 2021 VAN DE JEZUÏTEN
Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven.
Hoe?
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via www.40dagenretraite.org . Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:
– “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m’n rooms-katholieke familie!”
– “De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden.”
– “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo’n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”
Zoom-meditaties
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.
Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.
Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

BEDEVAART BANNEUX
Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks bedevaarten naar Banneux. Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden door een priester of diaken begeleid. In Banneux nemen we deel aan de Internationale Heilige Mis, lopen we de bidweg naar de bron, bidden we de Kruisweg en ontvangen de Pelgrimszegen. Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegenheid om over het Heiligdom te wandelen of de winkeltjes te bezoeken.
Op dit moment is de datum van de vijfdaagse bedevaart bekend: 3 t/m 7 september 2021. Deze bedevaart wordt begeleid door vicaris Van der Helm en diaken Van Zoelen. Datum is uiteraard onder voorbehoud van versoepeling van de reismogelijkheden.
De Vijfdaagse bedevaart is speciaal bedoeld voor mensen die niet zo mobiel zijn en/of verzorging en begeleiding nodig hebben. Tijdens deze bedevaart staat een team van vrijwilligers (brancardiers, verpleegkundigen en een arts) voor u klaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula Opstal, telefoon 015–369 31 48.

WERELDWINKEL
De wereldwinkel is een winkel die eigenlijk niet meer “weg” te
denken is; toch zijn ze genoodzaakt te gaan sluiten.
De omzet is laag, het verlies wordt groter en het lukt niet om
op deze manier te “wereldwinkelen”.
De datum van sluiting staat nog niet vast. Wel weten we dat er
geen Kerst meer komt voor de winkel.
Daarom zijn de kerstartikelen deze maand nog in de aanbieding:
voor de helft van de prijs. Ze staan in de etalage.
Zowel voor bestellingen als voor een afspraak kunt u ons bereiken
op: rwit@hetnet.nl of moniquemwm@hotmail.com of 06 1845 8091.
PS. Loop eens langs de etalage, dan zie je vast wel iets leuks.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.