WILLIBRORD ACTUEEL 21-02-2021

Jaargang 14, nr. 24                                                                               21-02-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

WILLIBRORDNIEUWS

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om alle publieke vieringen op te schorten. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat op ( de 1e en 3e woensdag van de maand ) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos * of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien en kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
21 februari eucharistieviering vanuit de Sint Liduinabasiliek in Schiedam, voorganger pastor H. Egging met vaste gezangen Latijn, wisselende gezangen Nederlands talig.

OVERIGE
EEN BOODSCHAP VAN MGR. VAN DEN HENDE
De bisschop van Rotterdam heeft een videoboodschap gemaakt: ‘Woorden van Hoop en Troost’.
Deze is te zien op YouTube via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=9dMcFvz0MZc&feature=emb_logo

40-DAGENTIJD – VASTENTIJD
Tijdens de 40dagentijd willen we zoals gebruikelijk aandacht geven aan mensen verder weg, die onze aandacht nodig hebben. Dit jaar via projecten van Kerk in Actie.
Het thema dit jaar is: IK BEN ER VOOR JOU – ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID; geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.
Iedere week belichten we een project dat past bij een werk van barmhartigheid. U kunt zelf informatie over deze projecten vinden op de site van Kerk in Actie. Hierop kunt u ook een 40dagen kalender aanvragen en een vastenkaart met tips om per week geld te sparen voor de projecten.

Week 1 21-27 februari DE ZIEKEN BEZOEKEN Moldavië
Mattheüs 25: 36 ‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’
Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.
Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.
In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.
MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet-staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp.
U kunt hulp bieden door een gift voor dit project in Moldavië; via het vasten-spaar-doosje, of rechtstreeks naar bankrekening: NL04 INGB 0000 0233 25 t.n.v. Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis

Vasten-TIP:
• breng een bezoekje of stuur een kaartje of bel een zieke of eenzame bij u in de buurt; de ander zal blij verrast zijn en opfleuren.
• Doe (elke dag) het bedrag van een kaartje in het vasten-spaar-doosje.

BLOEMSCHIKKING 40DAGENTIJD
Een bloemschikking maken voor de 40dagentijd is dit jaar helaas niet mogelijk in de kerk. Wel kunt u thuis een schikking maken. Via onderstaande link ontvangt u een brochure waarin wordt uitgelegd hoe u de schikking kunt maken. Een mooie tijd op weg naar Pasen toegewenst!
brochure Liturgisch Bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen 2021.

VASTEN-MAALTIJD-SOEP
Normaal zouden we in deze tijd vastenmaaltijden houden in de kerk. Helaas kan dat vanwege de corona-maatregelen niet. Om toch een maaltijd met opbrengst voor het vastenproject te creëren hebben we ‘soep-to-go’ bedacht. In de vijf weken tot Palmzondag wordt er vegetarische maaltijdsoep gekookt, die op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur kan worden opgehaald in de H.Lucas- of de Pax Christikerk. Wilt u wel graag soep, maar kunt u die niet ophalen, dan kan de soep ook bij u thuis bezorgd worden. Geeft dan bij het reserveren aan dat u van die mogelijkheid gebruik wilt maken.
Voor alle duidelijkheid: wij werken “Coronaproof” zowel bij het koken, verpakken, afgeven en brengen worden de Corona regels strikt in acht genomen.
U moet zich wel aanmelden hiervoor en we vragen minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de vastenprojecten.
Aanmelden kan via de reserveringstelefoon op maandag en dinsdag van 10.00-16.00 uur of per email tot dinsdag 20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.