WILLIBRORD ACTUEEL 28-02-2021

Jaargang 14, nr. 25                                                                                   28-02-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
WILLIBRORDNIEUWS

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om alle publieke vieringen op te schorten tot
24 maart. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat op ( de 1e en 3e woensdag van de maand ) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden. Zie voor verdere informatie de bijlage.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien en kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
26 februari Vesperviering om 17.00 uur. Voorganger Lidwien Meijer.
28 februari eucharistieviering vanuit de Sint Liduinabasiliek in Schiedam, voorganger pastor H. Egging met vaste gezangen Latijn, wisselende gezangen Nederlandstalig.
28 februari viering van Woord en Gebed vanuit de H.Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Voorganger Avin Kunnekkadan SVD
OVERIGE
HUISPAASKAARSEN
Ook dit jaar bestaat (ondanks de sluiting van de kerken) de mogelijkheid om huispaaskaarsen te bestellen. Zie hiervoor de bijlage.

OUD PAPIERAKTIE
Op zaterdag 6 maart hervatten wij weer, met in achtneming van de Covid-19 maatregelen, het inzamelen van uw oud papier. U kunt tussen 9:00 – 11:30 uur, uw oud papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) weer bij de containers op de stoep van het Kerkcentrum Holy kwijt. Vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven. Wij rekenen op uw hulp zodat wij de goede doelen kunnen blijven steunen. In de maand december hadden we een opbrengst van € 144.18.
Alvast dank voor uw bijdrage namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud.

BLOEMSCHIKKING 40DAGENTIJD
Een bloemschikking maken voor de 40dagentijd is dit jaar helaas niet mogelijk in de kerk. Wel kunt u thuis een schikking maken. Via onderstaande link ontvangt u een brochure waarin wordt uitgelegd hoe u de schikking kunt maken. Een mooie tijd op weg naar Pasen toegewenst!
brochure Liturgisch Bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen 2021.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.

40-DAGENTIJD – VASTENTIJD
Tijdens de 40dagentijd vragen we aandacht voor mensen verder weg en dichtbij, die onze aandacht nodig hebben. Dit jaar via projecten van Kerk in Actie met als thema: IK BEN ER VOOR JOU – ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID; geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.
Iedere week belichten we een project dat past bij een werk van barmhartigheid.
U kunt zelf informatie over deze projecten vinden op de site van Kerk in Actie. Hierop kunt u ook een 40dagen kalender aanvragen en een vastenkaart met tips om per week geld te sparen voor de projecten.

Week 2 28 februari – 6 maart De dorstigen laven Nederland
Mattheüs 25:35 ‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’

Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om diegene van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God.
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Een groeiende groep mensen is op zoek naar zingeving. Op deze ‘dorst’ naar zin speelt de Protestantse Kerk in door mensen een plek te bieden waar ze zingeving en saamhorigheid kunnen vinden. Pioniersplekken in heel Nederland zijn zo een bron van levend water voor iedereen die op zoek is naar zin.
Deze pioniersplekken zijn open gemeenschappen waar iedereen welkom is.

Vasten-TIP:
• drink een week geen alcohol / limonade, maar water of thee.
• Doe voor elke dag dat u geen alcohol / limonade drinkt €1,00 in het vasten-spaar-doosje.

Uw giften voor de projecten van dit jaar kunt u opsparen in het vasten-spaar-doosje, of overschrijven naar bankrekening: NL04 INGB 0000 0233 25
tnv Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis

VASTEN-MAALTIJD-SOEP
Vastenmaaltijden houden in de kerk is helaas niet mogelijk. Toch ‘samen’ een maaltijdsoep eten kan wel met ‘soep-to-go’ . U kunt zich elke week aanmelden voor een emmertje vegetarische maaltijdsoep. We vragen minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de vastenprojecten.

Bestellen kan telefonisch en per e-mail:
• Voor de Lucaskerk:
via email movzwo@hetnet.nl of telefonisch: 06-3056 5296 (bij geen gehoor
06-2724 5217). Uiterlijk woensdagavond.
• Voor de Pax Christikerk:
via email tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl .
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur.

De soep kan na bestelling worden opgehaald in de kerk waar u besteld heeft:
• in de Lucaskerk op vrijdagmiddag tussen 12.30 – 13.30 uur of
vrijdagavond tussen 19.00 – 19.30 uur.
• in de Pax Christikerk op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur.
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd.