WILLIBRORD ACTUEEL 07-03-2021

Jaargang 14, nr. 26                                                                                  07-03-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om alle publieke vieringen op te schorten tot
24 maart. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat (op de 1e en 3e woensdag van de maand) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos * of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien en kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
7 maart eucharistieviering vanuit de Sint Liduinabasiliek in Schiedam, voorganger pastor Ch. Duynstee, met vaste gezangen Latijn, wisselende gezangen Nederlandstalig.

WILLIBRORDNIEUWS

VASTEN-MAALTIJD-SOEP
Een maaltijdsoep eten voor het vastenproject! Dat kan met ‘soep-to-go’. U kunt zich elke week aanmelden voor een emmertje vegetarische maaltijdsoep. We vragen minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de vastenprojecten.                             

Bestellen kan telefonisch en per e-mail:                                    
• Voor de Lucaskerk: via email movzwo@hetnet.nl of
telefonisch: 06-3056 5296 (bij geen gehoor 06-2724 5217). Uiterlijk woensdagavond.
• Voor de Pax Christikerk:
via email tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl .
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur. De soep kan na bestelling worden opgehaald in de kerk waar u besteld heeft:
• in de Lucaskerk op vrijdagmiddag tussen 12.30 – 13.30 uur of
vrijdagavond tussen 19.00 – 19.30 uur.
• in de Pax Christikerk op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur.
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd.

40-DAGENTIJD – VASTENTIJD
Tijdens de 40dagentijd vragen we aandacht voor mensen verder weg en dichtbij, die onze aandacht nodig hebben. Dit jaar via projecten van Kerk in Actie met als thema: IK BEN ER VOOR JOU – ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID; geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.
Iedere week belichten we een project dat past bij een werk van barmhartigheid.
U kunt zelf informatie over deze projecten vinden op de site kerkinactie/40dagentijd. Hierop kunt u ook een 40dagen kalender aanvragen en een vastenkaart met tips om per week geld te sparen voor de projecten.

Week 3 7 – 13 maart De vreemdelingen onderdak bieden
Mattheüs 25:35 ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’

In de bijbel vind je volop verhalen waarin de deur geopend wordt voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. Gewoon omdat je iemand niet in de kou laat staan. Zoals in het verhaal van de Emmaüsgangers. Als het donker begint te worden, wordt Jezus van harte uitgenodigd voor de maaltijd door de twee mannen met wie hij meeloopt.
Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren.

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten.
In de 1ste plaats omdat je iemand niet kent en in de 2de plaats omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus elkaar te leren kennen. Dat kan pas als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En als je de ander toestaat jou echt te zien, een mens als hij/zij, met mooie en minder mooie kanten, als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

Project Libanon
Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het aanhoudende geweld en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land is inmiddels 1 op de 4 inwoners vluchteling. Dit zet de samenleving onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de werkeloosheid is verdubbeld. Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon.

Vasten-TIP:
• Geen huis, geen warmte. Zet deze week de verwarming thuis eens op 16 graden; een dikke trui doet wonderen.
• Doe voor elke dag waarop u stookkosten bespaart €1,00 in het vasten-spaar-doosje.

Uw giften voor de projecten van dit jaar kunt u opsparen in het vasten-spaar-doosje, of overschrijven naar bankrekening:
NL04 INGB 0000 0233 25
tnv Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.