WILLIBRORD ACTUEEL 14-03-2021

Jaargang 14, nr. 27                                                                                 14-03-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om alle publieke vieringen op te schorten tot
24 maart. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat (op de 1e en 3e woensdag van de maand) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien en kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
14 maart eucharistieviering vanuit de Sint Liduinabasiliek in Schiedam,
voorganger: pastor Avin Kunnekkadan SVD, met vaste gezangen Latijn en wisselende gezangen Nederlandstalig.

COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL IN CORONATIJD
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt van 14 t/m 20 MAART voor de negentiende keer haar landelijke collecte. Dit jaar is het wel anders dan anders: deze editie van de collecte is vanwege het coronavirus volledig online. In 2020 gingen in heel Nederland 12,5 duizend collectanten langs de deuren en haalden toen ruim € 900.000 op voor het werk van Amnesty. De organisatie hoopt dat mensen ook dit jaar royaal zullen geven.
Geef om vrijheid! Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, trouwen met de liefde van je leven en uitkomen voor je mening. In Nederland vinden we dat zo gewoon dat we bijna vergeten dat veel mensen die vrijheid niet hebben. Amnesty International komt op voor mensen die ten onrechte worden vervolgd, die worden gemarteld of onderdrukt voor wat ze zeggen of wie ze zijn.
Wat wil Amnesty? Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, daders worden berecht.
Geven aan de Amnesty collecte Als u Amnesty een warm hart toe draagt en ook iets wilt geven kunt u uw bijdrage overmaken naar rekening nummer NL14 RABO 0303 4603 26
ten name van Amnesty International Nederland.

40-DAGENTIJD – VASTENTIJD
Tijdens de 40dagentijd vragen we aandacht voor mensen verder weg en dichtbij, die onze aandacht nodig hebben. Dit jaar via projecten van Kerk in Actie met als thema:
IK BEN ER VOOR JOU – ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID;
geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.
Iedere week belichten we een project dat past bij een werk van barmhartigheid.
U kunt zelf informatie over deze projecten vinden op de site kerkinactie/40dagentijd. Hierop kunt u ook een 40dagen kalender aanvragen en een vastenkaart met tips om per week geld te sparen voor de projecten.

Week 4 14 – 21 maart De naakten kleden
Mattheüs 25:36 ‘Ik was naakt en jullie kleedden mij ’

Wie vroeger z’n vijand echt wilde vernederen nam hem mee zonder kleren.
Veel dieper kon de mens niet zinken. Naakt zijn betekent niet alleen geen kleren om je lichaam hebben, maar ook dat er geen plek voor je is in de gemeenschap.
Je bent weerloos in alle opzichten. Niets dat je beschermt tegen zon en kou en de blikken van andere mensen.
Door de hele bijbel heen vind je vele oproepen te delen van je kleding.
In navolging van Jezus kleden we de ander letterlijk en figuurlijk en helpen we om mensen waardigheid te geven.

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht

Project Kerk in actie steunt kledingbanken en kledinginzamelingsacties . Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.

Vasten-TIP:
• Koop deze week geen nieuwe kleding
• Schenk het geld wat u hiermee bespaart aan het project van kerk in actie
• Verzamel kleding die u niet meer draagt en lever die in voor Sam’s kledingactie op zaterdag 17 april van 10.00 – 12.00 u bij de Pax Christikerk of de Bethelkerk.

Uw giften voor de projecten van dit jaar kunt u opsparen in het vasten-spaar-doosje, of overschrijven naar bankrekening: NL04 INGB 0000 0233 25
tnv Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis.

VASTEN-MAALTIJD-SOEP
Een maaltijdsoep eten voor het vastenproject! Dat kan met ‘soep-to-go’. U kunt zich elke week aanmelden voor een emmertje vegetarische maaltijdsoep. We vragen minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de                                               vastenprojecten.

Bestellen kan telefonisch en per e-mail:
• Voor de Lucaskerk: via email movzwo@hetnet.nl of
telefonisch: 06-3056 5296 (bij geen gehoor 06-2724 5217). Uiterlijk woensdagavond.
• Voor de Pax Christikerk:
via email tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl .
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur.

De soep kan na bestelling worden opgehaald in de kerk waar u besteld heeft:
in de Lucaskerk op vrijdagmiddag van 12.30 – 13.30 uur of vrijdagavond van 19.00 – 19.30 uur.
in de Pax Christikerk op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur.
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd.

Bloemschikking 40dagentijd

Een bloemschikking maken voor de 40dagentijd is dit jaar helaas niet mogelijk in de kerk. Wel kunt u thuis een schikking maken. Via onderstaande link ontvangt u een brochure waarin wordt uitgelegd hoe u de schikking kunt maken. Een mooie tijd op weg naar Pasen toegewenst!

brochure Liturgisch Bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen 2021.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.