WILLIBRORD ACTUEEL 21-03-2021

Jaargang 14, nr. 28                                                                                   21-03-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om de publieke vieringen gedeeltelijk te hervatten in de H.Liduinabasiliek en de Jacobus-Martinuskerk in Schiedam. De kerken in Vlaardingen en Maassluis blijven vooralsnog gesloten. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat (op de 1e en 3e woensdag van de maand) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden.
Zie de bijlage.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien en kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
21 maart eucharistieviering vanuit de Sint Liduinabasiliek in Schiedam, voorganger: rector Henri Egging, met vaste gezangen Latijn en wisselende gezangen Nederlandstalig.
40-DAGENTIJD – VASTENTIJD
Tijdens de 40dagentijd vragen we aandacht voor mensen verder weg en dichtbij, die onze aandacht nodig hebben. Dit jaar via projecten van Kerk in Actie met als thema: IK BEN ER VOOR JOU – ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID; geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.
Iedere week belichten we een project dat past bij een werk van barmhartigheid.
U kunt zelf informatie over deze projecten vinden op de site kerkinactie.nl/40dagentijd. Hierop kunt u ook een 40dagen kalender aanvragen en een vastenkaart met tips om per week geld te sparen voor de projecten.

Week 5 22 – 27 maart De hongerigen eten geven                                 
Mattheüs 25:35 ‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’

Eten is naast drinken de eerste basale levensbehoefte van een mens.
Je kunt je afvragen of het, meer dan een werk van barmhartigheid, niet een plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende te eten en te drinken heeft.
Wie brood heeft kan leven, kan verder in de toekomst kijken.
Als je brood deelt deel je macht
Als je macht deelt neem je deel
Als je brood deelt deel je hart
Als je hart deelt komt er hoop
Als je brood deelt wordt het licht
Als het licht wordt komt het goed
Als je brood deelt word je brood
Als je brood wordt word je mens.
Project
Het is ongelijk verdeeld in de wereld. Op sommige plekken is Obesitas een gevaar voor de volksgezondheid, op andere plekken lijden mensen honger. Dat kan zelfs in één en hetzelfde land gebeuren. Op Java in Indonesië zijn nog steeds grote groepen boeren die nauwelijks rond kunnen komen. Kerk in Actie helpt hen. Door anders te werken hebben ze meer opbrengst van hun land en zelfs nog geld over om te investeren in betere materialen en duurzame landbouw.

Vasten-TIP:                                                                                                     
• Eet deze week geen of minder vlees
• Schenk het geld wat u hiermee bespaart aan het project van kerk in actie
Uw giften voor de projecten van dit jaar kunt u opsparen in het vasten-spaar-doosje, of overschrijven naar bankrekening: NL04 INGB 0000 0233 25
tnv Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis
U kunt nu ook betalen via de QR code hiernaast of via de volgende link: Geef nu voor de Vastenactie Vlaardingen!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Aan iedereen die de wereldwinkel een warm hart toedraagt,
HOERA!!!!
In mei bestaat de Wereldwinkel 50 jaar.
Daarom in deze maand leuke acties om dit te vieren!!!
HELAAS…….
We zijn na deze lange tijd toch genoodzaakt voorgoed te sluiten
Dus opheffings-uit-FAIR-koop
Toch ziet de etalage er uitnodigend uit met producten voor Pasen met een
korting van 25 %. Loop eens langs en kijk; misschien is er iets voor u bij.
Verder kunt u altijd contact met ons opnemen voor een bestelling:
rwit@hetnet.nl of moniquemwm@hotmail.com of wwvlaardingen@outlook.com
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
VASTEN-MAALTIJD-SOEP
Een maaltijdsoep eten voor het vastenproject! Dat kan met ‘soep-to-go’. U kunt zich elke week aanmelden voor een emmertje vegetarische maaltijdsoep.
We vragen minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de vastenprojecten.

Bestellen kan telefonisch en per e-mail:
• Voor de Lucaskerk: via email movzwo@hetnet.nl of
telefonisch: 06-3056 5296 (bij geen gehoor 06-2724 5217). Uiterlijk woensdagavond.
• Voor de Pax Christikerk:
via email tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl .
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur.

De soep kan na bestelling worden opgehaald in de kerk waar u besteld heeft:
in de Lucaskerk op vrijdagmiddag van 12.30 – 13.30 uur of vrijdagavond van 19.00 – 19.30 uur.
in de Pax Christikerk op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur.
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.