WILLIBRORD ACTUEEL 28-03-2021

Jaargang 14, nr. 29                                                                                    28-03-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om de publieke vieringen gedeeltelijk te hervatten in de H.Liduinabasiliek en de Jacobus-Martinuskerk in Schiedam. De kerken in Vlaardingen en Maassluis blijven vooralsnog gesloten. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat (op de 1e en 3e woensdag van de maand) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen zijn vanaf zondag 10.00 uur te zien en kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
26 maart vesperviering om 17:00 uur; voorganger Lidwien Meijer

28 maart eucharistieviering vanuit de Petrus en Pauluskerk in Maassluis; voorganger: pater M. Tharsis; Muzikale begeleiding: J.M. Koekebakker; zang: K. Addink en A. Jungschlager.

28 maart eucharistieviering vanuit de Pax Christikerk m.m.v. Impuls; voorganger pastor Ch. Duynstee.
Deze viering is alleen via een aparte link te zien. Deze link wordt u vrijdag of zaterdag toegezonden.

40-DAGENTIJD – VASTENTIJD                                                             
Tijdens de 40dagentijd vragen we aandacht voor mensen verder weg en dichtbij, die onze aandacht nodig hebben. Dit jaar via projecten van Kerk in Actie met als thema: IK BEN ER VOOR JOU – ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID; geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid. Iedere week belichten we een project dat past bij een werk van barmhartigheid. Aan het begin van de Goede Week vragen we aandacht voor een project in onze eigen stad.

Week 6 28 maart – 3 april Met de vreemdeling op weg gaan

“Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden” is een belangrijk principe uit de Thora en de Profeten. Later roept ook Jezus op de vreemdeling “lief te hebben als je naaste “ wanneer hij het verhaal vertelt van de Barmhartige Samaritaan.
Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die dat in de praktijk brengen door letterlijk en figuurlijk met vluchtelingen op weg te gaan, om hen te ondersteunen en wegwijs te maken in ons land, in onze stad. Zo gaan zij, met voor hen vreemdelingen, op weg om een nieuwe start/een nieuw leven mogelijk te maken.

Project Traditiegetrouw kiezen we in de Vastentijd ook voor een project  dichtbij. Dit jaar is dat Vluchtelingenwerk – Vlaardingen.
Zij zouden het geld graag besteden aan de twee onderstaande acties:
1. . Steuntje in de rug voor de vrijwilligers.
De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk zijn in de Coronatijd extra hard in touw. Het zou fijn zijn om de vrijwilligers een attentie te kunnen geven als blijk van waardering. Bijvoorbeeld een voorjaarsboeketje of een lekkere tablet chocolade. Het betreft ongeveer 55 personen.
2. Vergoeding van eenmalige reiskosten bij verblijfsvergunning
Als een vluchteling zijn verblijfsvergunning heeft gekregen en zijn gezin op eigen kosten laat overkomen, moet hij zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De kosten van dat treinticket worden sinds kort niet meer vergoed. Omdat de persoon in kwestie al veel extra kosten heeft, is Vluchtelingenwerk Vlaardingen op zoek naar een oplossing. Zolang die er niet is zou het mooi zijn als de Vastenactie hierin bijspringt.
Vasten-TIP:                                                                                  
• Verdiep u eens in de activiteiten van Vluchtelingenwerk.      
• Wat zou het u waard zijn als er mensen voor u klaar stonden om u te helpen als u als vluchteling in een onbekend land een nieuw bestaan hoopt op te bouwen?
Schenk het geld aan Vluchtelingenwerk-Vlaardingen, het project van deze week.

Uw giften voor de projecten van dit jaar kunt u opsparen in het vasten-spaar-doosje, of overschrijven naar bankrekening:                       
NL04 INGB 0000 0233 25
tnv Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis
U kunt nu ook betalen via de QR code hiernaast of via de volgende link: Geef nu voor de Vastenactie Vlaardingen!

VASTEN-MAALTIJD-SOEP
Een maaltijdsoep eten voor het vastenproject! Dat kan met ‘soep-to-go’. U kunt zich elke week aanmelden voor een emmertje vegetarische maaltijdsoep.
We vragen minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de vastenprojecten.
Bestellen kan telefonisch en per e-mail:
• Voor de Lucaskerk: via email movzwo@hetnet.nl of
telefonisch: 06-3056 5296 (bij geen gehoor 06-2724 5217). Uiterlijk woensdagavond.
• Voor de Pax Christikerk:
via email tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl .
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur.
De soep kan na bestelling worden opgehaald in de kerk waar u besteld heeft:
in de Lucaskerk op vrijdagmiddag van 12.30 – 13.30 uur of vrijdagavond van 19.00 – 19.30 uur.
in de Pax Christikerk op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur.
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd.

Aan iedereen die de wereldwinkel een warm hart toedraagt

HOERA!!!! In mei bestaat de Wereldwinkel 50 jaar!!!
Daarom in deze maand leuke acties om dit te vieren!!!
HELAAS…….
We zijn na deze lange tijd toch genoodzaakt voorgoed te sluiten.
Dus opheffings-uit-FAIR-koop
Toch ziet de etalage er uitnodigend uit met producten voor Pasen met een
korting van 25%. Loop eens langs en kijk; misschien is er iets voor u bij.
Verder kunt u altijd contact met ons opnemen voor een bestelling:
rwit@hetnet.nl of moniquemwm@hotmail.com of wwvlaardingen@outlook.com
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.