WILLIBRORD ACTUEEL 04-04-2021

Jaargang 14, nr. 30                                                                                   04-04-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om de publieke vieringen gedeeltelijk te hervatten in de H.Liduinabasiliek en de Jacobus-Martinuskerk in Schiedam. De kerken in Vlaardingen en Maassluis blijven vooralsnog gesloten. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat (op de 1e en 3e woensdag van de maand) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
1 april Witte Donderdag – 19:00 uur: eucharistieviering vanuit de Petrus en Pauluskerk in Maassluis; voorganger: pastor Ch. Duynstee; Muzikale begeleiding: J.M. Koekebakker; Cantor: P. Bernardt.

2 april Goede Vrijdag – 15:00 uur: Kruiswegviering vanuit de St. Jacobuskerk. Voorganger L. Meijer. Muzikale begeleiding: J. Blankers; Zang: L. Festen en L. de Kaper.

2 april Goede Vrijdag – 19:00 uur: Avondplechtigheid vanuit St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans basiliek; voorganger pastor Ch. Duynstee; Organist: B. van Houte. Zang: cantors.

3 april Kinder-Web-Paasdienst – 18:00 uur: vanuit de Pax Christi. Voorganger: L. Meijer en werkgroep gezinsvieringen.

3 april Paaswake – 19:30 uur: eucharistieviering vanuit Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Voorganger: pastor A. Kunnekkadan; Muzikale begeleiding: J.M. Koekebakker; Zang: S.Manga Owona en Chr.van Berkel-Verlaan.

4 april Paaszondag – 09:00 uur: eucharistieviering vanuit de St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans basiliek. Voorganger: pastor H. Egging; Muzikale begeleiding: B. van Houte; Zang: leden van In Honorem Dei en Jubilatio.

DOORDEWEEKSE KERK-OPENSTELLING
Woensdag 7 april is de Pax Christikerk weer open voor persoonlijk gebed, tussen 14.00 en 15.00 uur. Pastor M. Tharsis is daarbij aanwezig.

SAM’S KLEDINGACTIE BESTEMD VOOR CONGO
Op zaterdag 17 april a.s. van 10.00-12.00 uur kunt u in Vlaardingen uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Pax Christikerk aan de Reigerlaan 51 en bij de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel 26.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een groot deel debet zijn aan het feit dat kinderen niet naar school willen, biedt Cordaid hulp. Samen met de gemeenschappen o.a. in de provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.

AFSLUITING 40-DAGENTIJD – VASTENTIJD 
Tijdens de 40dagentijd hebben we aandacht gevraagd voor mensen verder weg en dichtbij, die onze aandacht nodig hebben. Dit jaar via projecten van Kerk in Actie met als thema: IK BEN ER VOOR JOU – ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID; geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.

VASTEN-MAALTIJD-SOEP
Voor de maaltijdsoepen die elke week konden worden opgehaald in de 40-dagentijd is goede animo geweest. Gemiddeld werden er in de Lucas- en de Pax Christikerk samen per week zo’n 50 porties soep uitgereikt. De opbrengst hiervan is voor de vastenprojecten.

Mocht u nog iets willen geven voor de projecten van dit jaar, dan kunt u het overschrijven naar bankrekening: NL04 INGB 0000 0233 25
tnv Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis
U kunt ook betalen via de QR code hiernaast of via de volgende link: Geef nu voor de Vastenactie Vlaardingen!

 

Aan iedereen die de wereldwinkel een warm hart toedraagt

HOERA!!!! In mei bestaat de Wereldwinkel 50 jaar!!!
Daarom in deze maand leuke acties om dit te vieren!!!
HELAAS…….
We zijn na deze lange tijd toch genoodzaakt voorgoed te sluiten.
Dus opheffings-uit-FAIR-koop
Toch ziet de etalage er uitnodigend uit met producten voor Pasen met een korting van 25%. Loop eens langs en kijk; misschien is er iets voor u bij.
Verder kunt u altijd contact met ons opnemen voor een bestelling:
rwit@hetnet.nl of moniquemwm@hotmail.com of wwvlaardingen@outlook.com

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.

Wij wensen u een zalig Pasen